logot-web-national-interventons-04

Open Data Kosovo

Përmbledhje e projektit Projekti synon të avancojë dhe promovojë njohuritë dixhitale në Kosovë, duke përfshirë qeverisjen qendrore dhe lokale, organizatat e shoqërisë civile, studentët, mediat, dhe qytetarët në përgjithësi. Objektivat specifike të proj ...

logot-web-national-interventons-05

GERMIN

Përmbledhje e projektit Projekti synon adresimin e nën-përfaqësimit të diasporës në proceset e hartimit të politikave në Kosovë dhe synon të fuqizojë kapacitetin e institucioneve të hartimit të politikave ndërsa promovon partneritete efektive. Duke ang ...

logot-web-national-interventons-06

DokuFest

Përmbledhje e projektit Projekti synon promovimin e dialogut dhe bashkëpunimit mes të rinjve nga komunitete të ndryshme në Kosovë. Synimi kryesor i projektit është të inkurajojë dialogun, diversitetin kulturor dhe njohuritë ndërkulturore, duke kontribu ...