Grante AD Hoc

Grantet Ad Hoc janë planifikuar për ndërhyrje të paparashikuara për ngjarje që mund të ndodhin, por që nuk i përkasin domosdoshmërisht ndonjë prej kategorive të tjera të granteve.

Ky grant përfaqëson mbështetje për nismat që janë përgjigje ndaj ngjarjeve urgjente, të papritura ose situatave me kohë të kufizuar veprimi.

Qëllimi i këtij lloji të grantit NUK është të mbështesë aktivitetet që mund të planifikohen/parashikohen paraprakisht. Grantet Ad Hoc janë të disponueshme gjatë gjithë vitit, me një vlerë  prej  51000 NOK.

Madhësia e granteve do të përcaktohet në bazë të aktivitetit të propozuar, kapacitetit përthithës të aplikantit dhe kufizimeve buxhetore të projektit.

Informacion më i detajuar mbi procedurat e aplikimit për grantet Ad Hoc mund të gjendet KËTU në gjuhën serbe KËTU në gjuhën shqipe. 

Përfituesit e thirrjes së parë

Emri i organizatës

Titulli i ndërhyrjes

Fusha e veprimit

Vlera e grantit (NOK)

Data e fillimit - Data e mbarimit

Lidhje shoqëruese

Alternativna Udruzenje

Gazetarët si roje të luftës kundër dezinformatave që synojnë nxitjen e urrejtjes dhe konfliktit në Kosovë


Siguria dhe Stabiliteti

50,974.50 NOK

01.10.2023-31.12.2023

Website

Me shume

Roma Versitas Kosovo


Siguria njerëzore dhe gjinore tek komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë

Siguria dhe Stabiliteti

50,974.50 NOK

01.07.2023-31.10.2023

Web site

Me shume