Grante Themelore

Grantet themelore ofrohen për organizatat e shoqërisë civile që kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në fushat e sigurisë dhe stabilitetit dhe/ose qeverisjes dhe kanë potencial për ndikim edhe më të madh në komunitet.

Periudha e mbështetjes për organizatat është 24 muaj. Vlera totale që do të shpërndahet për këtë lloj granti është 23,886,800.00 NOK. Grantet themelore (core grants) jepen për dy vite fiskale me radhë.

Nëpërmjet këtyre granteve do të ofrohet financim për organizatat e shoqërisë civile, shoqëruar me ngritjen e kapaciteteve sipas nevojës, për t’u bërë të mundur OSHC-ve të nxisin dhe të punojnë me programet e politikave të tyre, të pavarura nga prioritetet e donatorëve dhe të fokusohen në përmbushjen e misionit të tyre si dhe për t’iu shërbyer gupeve që janë objekt i punës së tyre. 

Thirrja e parë publike

Thirrja e dytë publike

Përfituesit e thirrjes së parë publike:

Emri i organizatës

Fusha e veprimit

Vlera e grantit (NOK)

Data e fillimit

Data e mbarimit

Lidhje shoqëruese

Qendresa Qytetare

Qeverisja

663,000.00 NOK

13.01.2023.31.12.2024.

Website

Me shume

Vatra Psycho-Social Center

Stabiliteti dhe Siguria

816,000.00 NOK

13.01.202331.12.2024

Website

Me shume

Association “Social Center for Helping People in Need” Fushë-Arrëz (QSNNN).

Stabiliteti dhe Siguria; Qeverisja

306,000.00 NOK

13.01.202331.12.2024

Website

Me shume

Përfituesit e thirrjes së dytë publike:

Emri i organizatës

Fusha e veprimit

Vlera e grantit (NOK)

Data e fillimit

Data e mbarimit

Lidhje shoqëruese

Hand to Hand Against Nation Apathy

Qeverisja

350,000 

01.01.2024

31.12.2025

Website

Me shume

Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA)

Qeverisja

591.500

01.01.2024

31.12.2025

Website

Me shume

Res Publica Center

Qeverisja

350,000 

01.01.2024

31.12.2025

Website

Me shume

United Nations Association Albania

Qeverisja

500,000

01.01.2024

31.12.2025

Website

Me shume