Grante kreative

Grantet kreative synojnë të mbështesin persona juridikë (organizata ose shoqata) dhe grupe joformale.

Projektet e mbështetura përmes kësaj thirrjeje do të prodhojnë një shumëllojshmëri produktesh kreative për përcjelljen e mesazheve kyçe lidhur me fushat e stabilitetit, sigurisë dhe qeverisjes te qytetarët.

Produktet duhet të jenë lehtësisht të kuptueshme nga grupi i synuar, mundësisht (por jo detyrimisht) duke përdorur humor/satirë. Përfshihen aktivitete si (p.sh. teatër, shfaqje artistike, video-produksione, evente, këngë dhe të gjitha format e tjera të shprehjes kreative që nuk konsiderohen produkte primare mediatike) si dhe promovimi i përmbajtjes krijuese (me përjashtim të materialit promovues të printuar). 

Kohëzgjatja e nismave të mbështetura është nga 6 deri në 12 muaj dhe shuma totale që shpërndahet në këtë linjë grantesh është 3,894,000.00 NOK.

Thirrja e parë publike

Përfituesit e thirrjes së parë publike

Emri i organizatës

Titulli i projektit

Fusha e veprimit

Vlera e grantit (NOK)

Data e fillimit

Data e mbarimit

Lidhje shoqëruese

Qendra "Tirana Art"

“BREKËT”

Siguria dhe stabiliteti

112,164.50 

20.04.2023

20.10.2023

Web site

Me shume

Albania FOKUS

"PRESSURA"

Qeverisja

101,178.00 

20.04.2023

20.10.2023

Web site

Me shume