Grante për Media

Grantet për Media synojnë të mbështesin persona juridikë, organizata të shoqërisë civile ose kompani mediatike. Projektet e mbështetura përmes kësaj thirrje synojnë krijimin e përmbajtjes mediatike dhe/ose sensibilizimin e organeve mediatike në lidhje me dy temat kryesore të këtij projekti – Stabiliteti dhe Siguria dhe Qeverisja. Për një shoqëri civile të fortë është e nevojshme të ketë media të forta, veçanërisht të pavarura, kritike dhe që kontribuojnë në një pozicionim më të mirë të temave të rëndësishme në publik.

Aktivitetet e pranueshme lidhen me prodhimin e përmbajtjes mediatike; edukimin për organet e medias (i kufizuar në një trajnim për projekt, vetëm nëse nevojitet për arritjen e qëllimeve), promovimi i përmbajtjeve mediatike të përgatitura në kuadër të projektit (me përjashtim të materialeve promovuese të printuara)

Kohëzgjatja e nismave të mbështetura do të jetë nga 6 deri në 12 muaj dhe shuma totale që do të shpërndahet për këtë linjë granti është 6,546,600.00 NOK.

Thirrja e parë publike

Përfituesit e thirrjes së parë publike:

Emri i organizatës

Titulli i projektit

Fusha e veprimit

Vlera e grantit (NOK)

Data e fillimit

Data e mbarimit

Lidhje shoqëruese

AWA Albanian Woman in Audiovisual

"Nuancat e fshehura te feminismit"

Siguria dhe stabiliteti

168,159.88

20.04.2023

20.04.2024

Web site

Me shume

Albanian Center for Quality Journalism

Media in Motion: Angazhimi qytetar përmes medias në proceset evropiane

Siguria dhe stabiliteti

161,476.00

20.04.2023

20.03.2024

Web site

Me shume