Grante Rajonale

Grantet Rajonale janë një mekanizëm financimi për konsorciumet me të paktën tre OSHC nga tre vende, dhe/ose rrjetet rajonale formale ose joformale për projektet që lidhen me Sigurinë & Stabilitetin dhe Qeverisjen. 

Kohëzgjatja e nismave të mbështetura do të jetë nga 18 deri në 24 muaj dhe shuma totale që do të shpërndahet për këtë linjë grantesh është 61,902.000 NOK.

Qëllimi i këtij lloj granti është të zhvillojë partneritete të forta rajonale midis organizatave të shoqërisë civile nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, partneritet më të fortë mes OSHC-ve dhe homologëve të tyre të BE-së e autoriteteve publike si dhe të rrisë efektivitetin e ndikimit të qytetarëve përmes rrjeteve rajonale për Sigurinë, Stabilitetin dhe Qeverisjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Aplikantët duhet të kenë përvojë pune në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe me aktorë të ndryshëm interesi (shtetërorë dhe jo-shtetërorë).

Thirrja e parë publike

Thirrja e dytë publike

Thirrja e parë publike

Emri i organizatës lead

Titulli i projektit

Fusha e veprimit

Vlera e grantit (NOK)

Data e fillimit - Data e mbarimit

Shteti i organizatës Lead

Lidhje shoqëruese

Albanian Disability Rights Foundation

Disability Alliances for Development of Inclusive Reforms in the Region (DADIRR)

Qeverisja

1,677,08401.01.2023.-30.08.2024.

Shqipëri

Web site

Me shume

Cooperation and Development Institute

Strengthening WB6 CSO-s agency in Economic and Investment Plan implementation

Qeverisja

1,836,000.0001.01.2023.-31.12.2024.

Shqipëri

Web site

Me shume

European Policy Centre

WeBER Plus

Qeverisja

1,567,199.4001.01.2023.-30.09.2024.

Serbi

Web site

Me shume

FINANCE THINK- Economic Research and Policy Institute, Skopje

The perfect storm: Food and energy insecurities threaten the economies of the Western Balkan

Stabiliteti dhe Siguria

1.917.60001.01.2023.-31.12.2024.

Maqedoni e Veriut

Web site

Me shume

Institute for Strategic Research and Education - ISIE

Corruption Free Universities in Albania, North Macedonia and Serbia

Edukimi, Ndalimi i korrupsionit

1,435,783.5201.01.2023.-31.08.2024.

Maqedoni e Veriut

Web site

Me shume

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”

Giving and receiving – young active citizens for peace and prosperity

Njohuri digjitale, lufta kundër lajmeve të rreme

2,020,848.0001.02.2023.-01.11.2024.

Bosnjë- Hercegovinë 

Web site

Me shume

Novi Sad School of Journalism

Reinforcing the role of media in addressing the climate emergency

Stabiliteti dhe Siguria

1,915,821.0201.01.2023.-30.06.2024.

Serbi

Web site

Me shume

Pomoć deci - Children and Youth Support Organisation

Action for Girls’ Rights to Equality, Peace and Security

Stabiliteti dhe Siguria

1.915.968,0001.01.2023.-31.12.2024.

Serbi

Web site

Me shume

SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Niksic

Improved implementation of Istanbul Convention in Western Balkan region

Stabiliteti dhe Siguria

1,780,073.4001.01.2023.-30.06.2024.

Mali i Zi

Web site

Me shume