pressura-news-01

Ekspozita “Pressura”

PRESSURA, kolonia e artistëve nomad dedikuar fotografisë sociale! Fotografia sociale është një koncept i veçantë dhe jo shumë i eksploruar në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor.  E sjelle në vëmëndje nga organizata Albania Fokus, me suportin e ...

logot-web-ad hoc-albania-02

Qendra Fokus

Përshkrimi dhe Qëllimi i projektit i projektit: Qëllimi i kësaj iniciative është ndërgjegjësimi i të rinjve të Gramshit mbi fenomenin e dhunës dhe pasojat e saj në mesin e tyre, me synim përforcimin e kohezionit social mes të rinjve dhe promovimin e një k ...