logot-partnere-smart-Kosovo-09

ProActive

Përmbledhja e projektit Projekti synon të adresojë çështjen e pasivitetit të të rinjve në komunën e Kamenicës dhe mungesën e përfshirjes së pushtetit lokal në komunikimin publik duke fuqizuar një grup të rinjsh nga ky komunitet në fushën e qeverisjes l ...