Regionalni grantovi

Regionalni grantovi su mehanizam finansiranja za konzorcijume od najmanje 3 OCD iz 3 zemlje, i/ili formalne ili neformalne regionalne mreže za projekte koji se odnose na sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa snažnom regionalnom dimenzijom.

Podržane inicijative će trajati od 18 do 24 mjeseca, a ukupan iznos dostupan za distribuciju po ovom pozivu je 61.902.000 NOK.

Svrha ove linije grantova je da se razvije snažno regionalno partnerstvo između organizacija civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana, jače regionalno partnerstvo između OCD i sa njihovim partnerima u EU i javnim vlastima i Povećanje efikasnosti uticaja građana kroz regionalno umrežavanje na bezbednost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana.

Kandidati moraju imati iskustvo u radu u regionu zapadnog Balkana i sa različitim zainteresovanim stranama (državnim i nedržavnim).

First call grantees