coregrants proba (1)

Javni poziv na Core grantove

Javni poziv na Core grantove

Referentni broj poziva: SB SRB CG 01/22

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

  • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
  • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
  • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promene kroz OCD koje unapređuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
  • Povećana svest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Core grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje deluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

  1. Sigurnost i stabilnost
  2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Albanije:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Bosne i Hercegovine:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Crne Gore:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Srbije:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante sa Kosova:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Severne Makedonije:

Javni pozivi za Core grantove dostupni su na našoj Grants Management Platformi – https://gmp.smartbalkansproject.org/ i potrebno je da se registrujete da biste videli potpune javne pozive i listu potrebnih dokumenata za prijavu za grantove. Na dnu početne stranice nalazi se detaljno uputstvo kako da se registrujete.

Tags: No tags