Vizual_redukcija sredstava

Норвешко Министарство спољних послова уводи смањење финансирања у 2024. години

Након промене политичких приоритета, између осталог због рата у Украјини и кризе на Блиском истоку, норвешко Министарство спољних послова најавило је значајно смањење развојних средстава за земље Западног Балкана у 2024. и наредним годинама.

Смањење расположивих средстава одразиће се на кориснике регионалних грантова уговорених у склопу другог јавног позива, као и на планиране пројекте.

Нови контигент средстава за подручја којима је помоћ потребна биће обезбеђен ревидиранјем постојећих буџетских издвајања Норвешке. Овај редизајн финансијских средстава има утицај на пројекат СМАРТ Балкан у 2024. години.

Средства СМАРТ Балкан биће смањена у износу од 54.770.000 НОК, што значи да ће се 2024. године променити динамика јавних позива, као и да ће се променити укупан износ расположивих средстава за наредну годину, а за део текућих пројеката ово смањење буџета значиће разуман редизајн буџета.

Све организације, главни носиоци регионалних пројеката из другог круга јавног позива биће контактиране и обавештене о утицају ове одлуке на њихов уговор о додели грант средстава.

Активности (осим грантова) у оквиру пројекта биће значајно смањене 2024. године.

Конзорцијум СМАРТ Балкан улаже велике додатне напоре у редизајн пројекта како би укупни приступ новонасталој ситуацији имао што мањи утицај на СМАРТ Балкан пројекат, кориснике грантова и очекиване резултате.

Senka WEB (7)

PAR Monitor izveštaji: Pokrenute reforme u javnoj upravi i promovisani pristupi orijentisani na građane

Važnost praćenja civilnog društva kroz PAR, koji sprovodi WeBER inicijativa, prepoznala je široku mrežu zainteresovanih za projekat kao značajan element koji upotpunjava napore u uticaju na politike i radu u oblasti dobrog upravljanja. Već su očigledni dokazi koji podržavaju ideju da monitoring civilnog društva potiče povećan angažman odozdo prema gore za poboljšanom administracijom u regionu Zapadnog Balkana. 

Na čelu ovog transformativnog poduhvata je Western Balkan PAR Monitor 2021/2022 koji povezuje odgovornost, transparentnost i promene koje vode građani u okviru WeBER Plus projekta. 

Kao inicijativa za sistematski PAR monitoring koju vodi civilno društvo, pomenuti izveštaj služi kao snažan alat za usporedbu administracija u zemljama Zapadnog Balkana, pružajući uverljivo poređenje s osnovnim podacima iz prethodnih ciklusa praćenja. Misija izveštaja je: stvoriti jači pritisak odozdo prema gore za PAR od strane civilnog društva, osiguravajući da zahtev za reformom opstane čak i uprkos potencijalnom popuštanju uslova Evropske unije. 

Najznačajniji rezultati WEBER Plus projekta su detaljna izrada regionalnog i pojedinačnih, nacionalnih izveštaja o monitoringu. Oni su uspostavili temelj za aktivnosti zagovaranja i konsultacije, potaknuvši saradnju između civilnog društva i predstavnika vlada kroz National PAR Working Group sastanke. Cilj projekta nije samo ispitivanje administrativne prakse, već i poticanje snažnih partnerstava između OCD-a i vlada. 

Vrhunac puta zagovaranja projekta dogodio se u Briselu 25. maja 2023. Projektni partneri okupili su se na diskusiji koju je organizovao Evropski politički centar (EPC) u Briselu, u cilju predstavljanja i zastupanja zaključaka PAR Monitora 2021/2022.  Događaj je predstavljao ključni moment, a učesnici/ce, uključujući DG NEAR predstavnike, bili su aktivni u raspravama sa ciljem uticaja na podršku EU-a, oblikovanje uslova, jačanje regionalne saradnje i poticanja promene politike. 

U nizu sastanaka projektni tim komunicirao je s ključnim osobama, uključujući predstavnike kabineta gospođe Dubravke Šuice, potpredsjednice Evropske komisije, predstavnike Evropskog privrednog i socijalnog odbora i nekoliko zastupnika u Evropskom parlamentu. Interakcije nisu bile puke formalnosti već strateški potezi za jačanje glasova civilnog društva, podizanje svesti i zagovaranje reformi u skladu sa zahtevima pristupanja EU. 

Uticaj sastanaka zagovaranja odjeknuo je daleko izvan Brisela. Vođa tima je prezentovao dobre prakse identifikovane u sklopu Western Balkan PAR Monitora na sastanku regionalne tematske grupe na temu „Evropske integracije i pristupanje“ u maju 2023. u Tirani, Albanija. Ovaj strateški potez imao je za cilj ubrzanje pristupanja EU naglašavanjem važnosti sprovođenja preporučenih reformi. 

U regionu Zapadnog Balkana, projektni tim je održao okrugle stolove u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Ovi skupovi su poslužili kao prostori za dijalog o politikama gde su OCD i predstavnici vlasti udružili snage kako bi analizirali nalaze, predložili rešenja i utrli put vidljivijim i efikasnijim reformama na nacionalnom nivou. Nalazi zasnovani na dokazima iz National PAR Monitor izveštaja potaknuli su reforme i promovisali pristupe orijentisane na građane u javnoj upravi. Osim okruglog stola, sastanci zagovaranja na nacionalnom nivou predstavljali su instrumentalne platforme za poticanje saradnje, šireći korisne uvide u svakoj zemlji. U Srbiji je održan niz sastanaka zagovaranja na nacionalnom nivou, koji su strateški uključili ključne institucije kao što su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Državna revizorska institucija, Sekreterijat za javnu politiku, Služba za upravljanje ljudskim resursima i Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka. 

Prepoznajući potrebu da ključne poruke PAR Monitor-a dosegnu široku publiku, tim je kontinuirano sarađivao s medijskim partnerima i novinarima. 

U digitalnom prostoru, uticaj Western Balkan PAR Monitor-a 2021/2022 nije se ograničio samo na duge izveštaje i političke dijaloge. Objavljena su dva videa o rezultatima PAR Monitor-a 2021/2022 koji prikazuju suštinu zaključaka, čineći složeni svet PAR-a široko razumljivim i dostupnim. 

Video uratke možete pogledati OVDJE i OVDJE.

RT (4)

Regionalna diskusija: Zvanični mehanizmi za regionalnu reakciju na nasilje i pretnje u online prostoru

Videli ste nasilje ili ubistvo u live streamingu, a vesti sa mesta nesreće brzo se prenose? Kako reagovati? 

Koje su odgovornosti medija, kada komuniciraju i kako izveštavaju u kriznim situacijama? 

Postoje li regionalni mehanizmi koji se bave ovim pitanjima?

Šta možemo učiniti kao građani?

Pridružite nam se na Regionalnoj diskusiji “Zvanični mehanizmi za regionalnu reakciju na nasilje i pretnje u online prostoru” gde možete naći odgovore na ova i mnoga druga srodna pitanja. Diskusija će se održati 17. novembra 2023., putem Zoom platforme (LINK za uključenje) u periodu od 13:00 do 15:00 sati. 

Cilj ove diskusije je razmena iskustava iz oblasti reagovanja na nasilje i pretnje u online prostoru u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, regionalnih mehanizama odgovora, mogućnostima učešća organizacija u tom procesu, te važnosti medijske odgovornosti prilikom izveštavanja na ovu temu.

Paneliste i panelistkinje predstavljaju institucije, organizacije i eksperte/inje iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koji/e rade na identifikaciji i rešavanju problema nasilja u online prostoru i reakcijama na pretnje.

Broj mesta je ograničen!

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva, građani/ke, predstavnici/ce državnih institucija i medija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije da učestvuju u diskusiji.

Prijavite se putem linka: https://forms.microsoft.com/e/17EEiaSdE3

Diskusija će se održati na lokalnim jezicima.

Agenda će biti blagovremeno dostavljena prijavljenim učesnicima/cama.

 

Web 1600x900-07

Javni poziv za Core grantove KOS

 

 

Referentni broj poziva: SB KOS CG 02/23

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Kosovo.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva spoljnih poslova realizuje konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i evroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promene kroz OCD koje unapređuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
 • Povećana svest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Core grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje deluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

 1. Sigurnost i stabilnost
 2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebnu aplikacijsku formu:

 

 

Web 1600x900-07

Thirrje Publike për Grantet Themelore (Core Grants) KOS

Nr. i Referencës së Thirrjes: SB KOS CG 02/23

Projekti SMART Balkans shpall Thirrjen Publike për Aplikime për Grantet Themelore (Core Grants), për aplikantë nga Kosova.

Me financim nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Projekti SMART Balkans po zbatohet nga një konsorcium organizatash: Centar za promociju civilnog drustva (CPCD) nga Bosnje dhe Hercegovina si Aplikanti Kryesor, në partneritet me Qendrën për Kërkim dhe Politikëbërje (Center for Research and Policy Making – CRPM) nga Maqedonia e Veriut dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) nga Shqipëria.

Objektivi parësor i Projektit SMART Balkans është të kontribuojë në forcimin e demokracive me pjesëmarrje dhe të integrimit euroatlantik në Ballkanin Perëndimor duke fuqizuar organizatat e shoqërisë civile dhe rrjetet e OShC-ve për të luajtur një rol më të fuqishëm dhe më aktiv në krijimin e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni e Veriut dhe në Serbi.

Objektivat specifikë të Projektit SMART Balkans janë:

 • OSHC më të forta, më të qëndrueshme dhe më aktive në të gjashtë vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor;
 • Krijimi i partneriteteve të qëndrueshme rajonale mes organizatave të shoqërisë civile nga vetë rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe me homologët e tyre të BE-së dhe me autoritetet publike;
 • Rritja e efektivitetit të ndikimit të qytetarëve tek ndryshimi përmes OSHC-ve që zhvillojnë më tej Sigurinë, Stabilitetin dhe Qeverisjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor
 • Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për rëndësinë e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile në nismat kryesore të zhvillimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor

Nëpërmjet granteve themelore do të ofrohet mbështetje e përgjithshme financiare për organizatat e shoqërisë civile që punojnë/kanë ndikim në një apo në të dy fushat e mëposhtme:

 1. Siguria dhe Stabiliteti
 2. Qeverisja

Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime të hollësishme si dhe formularët e nevojshëm të aplikimit:

SMART Balkans CRPM N Macedonia

Norveška ulaže u sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana

DODELJENO 3 MILIONA EUR ZA IMPLEMENTACIJU 33 PROJEKTA

Norveško ministarstvo vanjskih poslova nastavlja da ulaže sredstva u razvoj i sigurnost šest zemalja Zapadnog Balkana, a poseban naglasak se stavlja na jači uticaj civilnog društva u oblastima sigurnosti i stabilnosti, kao i dobrog upravljanja. SMART Balkan posebno podstiče regionalnu saradnju i stavlja fokus na važne teme u sektoru kroz regionalne projekte, konferencije, studijske posjete, online susrete i povezivanje sa dijasporom. Od 2022. godine traje regionalni projekat SMART Balkan, kroz koji se dodeljuju finansijska sredstva za organizacije civilnog društva, medije i neformalne grupe. Kroz ovaj četverogodišnji projekat će biti dodeljeno 450 grantova u ukupnom iznosu od 14,5 miliona EUR.

Iako projekat nudi podršku kroz sedam vrsta grantova, prilagođenih za razne aspekte delovanja civilnog društva, ipak je potrebno istaći da SMART Balkan dodeljuje i operativne (core)  grantove. „Operativni grant je vrsta podrške o kojoj sanja svaka organizacija u regiji Zapadnog Balkana, jer predstavlja suštinsku podršku delovanju organizacije koja je usmerena na rezultate u zajednici i jačanje internih struktura organizacije kako bi bila relevantan i snažan glas ciljnih grupa zbog kojih je i osnovana.“ – izjavila je Dajana Cvjetković, menadžerica projekta.

Početak 2023. godine je obeležen potpisivanjem ugovora za 33 granta, od čega je dodeljeno 9 regionalnih grantova u ukupnom iznosu od 1,692,000 EUR i 24 operativna granta u ukupnom iznosu od 1,234,000 EUR. Na javni poziv je pristiglo 365 aplikacija, 234 za operativni grant i 122 za regionalni grant, iz čega se jasno vidi potreba i želja organizacija da deluju više strateški, u skladu sa misijom i fokusom na rezultate ali i institucionalno jačanje koje je preko potrebno u vremenu kada beležimo degradaciju i sužavanje prostora za delovanje civilnog sektora u svih 6 zemalja.

Lista organizacija koje su dobile grantove su dostupne na web stranici www.smartbalkansproject.org

Trenutno su otvoreni pozivi za nove grantove u svih 6 zemalja, i to za organizacije koje rade na nacionalnom nivou, lokalne organizacije, medije i kreativne grupe. Planirana je podrška za više od 110 projekata u ukupnom iznosu od 2,8 miliona EUR. Rok za predaju projektnih predloga putem Grants Management Platforme je 15.2.2023.

„Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške nam je kroz SMART Balkan projekat pružilo poverenje kao lokalnom konzorciju ne samo u smislu upravljanja projektom i finansijskim sredstvima, nego i u implementaciji metodologije za jačanje kapaciteta i uloge organizacija i dodele operativnih grantova kao najizazovnijeg procesa u grant shemi. Ovim pristupom je donator pokazao svoju odlučnost da zaista radi sistematično, hrabro i suštinski na razvoju civilnog sektora koji je neophodan za stabilan, miran i održiv region. S druge strane, mi kao konzorcij smo sretni da je donator prepoznao naše vrednosti: transparentnost, lokalno vlasništvo, profesionalizam i integritet, koje ćemo nastojati inkorporirati u svaki segment projekta.“ kaže Cvjetković.

SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan je četvorogodišnji regionalni projekat koje u regiji Zapadnog Balkana implementira konzorcij koji vodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz BiH, sa partnerima Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije i Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije. Cilj projekta je jačanje participativnih demokratija i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške sa više od 17 miliona EUR.

Kontakt za izjave za medije i gostovanja:

 1. Aleksandar Cekov, menadžer projekta SMART Balkans, CRPM, N. Macedonia [email protected] +389 72 702 995

 

Javni poziv

JAVNI POZIV za mentore/ice

Konzorcij SMART Balkan projekta objavljuje javni Poziv za prijave za Nacionalne mentore/ice.

Javni poziv preuzmite OVDJE.

Detaljan opis poslova za ovaj poziv je dostupan u Prilogu 1.

Proces prijave:

Prijava za nacionalne mentore/ice treba biti dostavljena na e-mail adresu [email protected] i treba sadržavati sledeće dokumente:

 • Obrazac prijave (Prilog 2)
 • CV
 • Izjava časti (Prilog 3)
 • Ostali dokumenti koju dokazuju stručnost i kvalifikacije aplikanta/ice

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prilog 1 – Opis poslova
 2. Prilog 2 – Obrazac prijave
 3. Prilog 3 – Izjava časti

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, implementira projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu. Projekat ima za cilj kreiranje osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz međureligijski dijalog, reforme u euroatlanskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške grantom vrednim preko 17 miliona EUR.

DSC_0276

Potpisani ugovori sa OCD iz S. Makedonije i Srbije, dobitnici CORE grantova

U okviru projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, 25. januara 2023. godine dodelili smo osam CORE grantova organizacijama civilnog društva S. Makedonije i Srbije.

Dodeljeni grantovi će se realizovati u periodu od dve godine, a radiće se na jačanju unutrašnjih kapaciteta odabranih organizacija, kao i njihovog doprinosa društvu kroz predstavljanje i direktan uticaj na zajednicu.

Aktivnosti svih grantista pokrivaće teme iz oblasti bezbednosti i stabilnosti i dobrog upravljanja kao dve ključne teme projekta, odnosno rodna pitanja, ljudska prava, digitalna prava, razvoj civilnog društva, demokratija, prostorno i urbanističko planiranje.

Grantovi su dodeljeni sledećim organizacijama:

 1. Makedonija
 2. ХОПС – Опции за здрав живот Скопје (765,000.00 NOK)
 3. Фондација за развој на локалната заедница Штип (414,120.00 NOK)
 4. Здружение Организација на жените на општина Свети Николе (306,000.00 NOK)
 5. Хуманитарното Здружение за помош и поддршка на лицата со посебни потреби „Бравура Кооператива“ – Делчево (306,000.00 NOK)

Srbija

 1. SHARE Fondacija (816,000.00 NOK)
 2. Institut za urbane politike (612,000.00 NOK)
 3. Udruženje građanki FemPlatz (550,800.00 NOK)
 4. Tok21 (408,000.00 NOK)

Čestitamo pobednicima i nadamo se uspešnoj saradnji!