Dobrodošli

SMART Balkans - Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) i Severne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (CRPM), realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju participativnih demokratija i evroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža OCD za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu , Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.
Projekat finansira Norveško Ministarstvo spoljnih poslova sa grantom vrednim više od 17 miliona evra (34 miliona KM).

Centar za promociju civilnog društva potpisao je ugovor sa Norveškim Ministarstvom spoljnih poslova 6. decembra 2021. godine.

Zašto povezano društvo na Zapadnom Balkanu?

Region Zapadnog Balkana je u poslednjih nekoliko godina obeležen masovnim odlascima stanovništva. Loša perspektiva za mlade, raširena korupcija na svim nivoima vlasti, nizak životni standard i politička nestabilnost samo su neki od izazova sa kojima se suočavaju ljudi u regionu. Mnogi do odlaska iz domovine ne mogu da nađu posao za koji su se sami školovali, a kada žele, pomažu im i drugi ljudi sa Zapadnog Balkana u inostranstvu. Dakle, postavlja se pitanje – ako možemo da sarađujemo u inostranstvu, zašto ne i kod kuće? Odgovor je u nezainteresovanosti onih koji su odgovorni za stvaranje boljeg života običnih ljudi. Podeljeno društvo je društvo kojim se lako manipuliše i sa vrlo malo kompetencija. Zato je dužnost civilnog sektora u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji da bude ta spona između zemalja koja će nam omogućiti da budemo uspešni u zemlji kao i u inostranstvu, a samim tim i izgraditi temelje za bolju budućnost za ceo Zapadni Balkan.

hfy-s
aboutus

Foto: Ambasador Kraljevine Norveške u BiH Olav Reinertsen i direktorica CPCD Aida Daguda

Teme obuhvaćene projektom:

 • Izgradnja kapaciteta i podsticanje aktivnije uloge OCD

 • Stvaranje regionalnih partnerstava između OCD

 • Povećanje uticaja građana na donošenje odluka kroz OCD, što rezultira povećanjem bezbednosti, stabilnosti i upravljanja u regionu Zapadnog Balkana

 • Podizanje svesti o značaju aktivnog učešća civilnog sektora u važnim razvojnim inicijativama

Glavni fokus projekta je distribucija više od 450 grantova, izgradnja kapaciteta OCD i kampanja, sve u vezi sa dve glavne teme:

 • Bezbednost i stabilnost
 • Upravljanje

Kako bi se uključio veliki broj kvalitetnih saradnika, više od 600 OCD širom Zapadnog Balkana će dobiti podršku u izgradnji kapaciteta, mentorstvu, kao i tehničkoj i finansijskoj podršci kroz šemu projektnih grantova. Ove aktivnosti će se fokusirati na neke od izazova sa kojima se suočavaju OCD u regionu, kao što su problemi sa niskim kapacitetom i isključenošću, slabim protokom informacija, nedostatkom resursa i još mnogo toga. Takođe, nedostatak svesti građana o njihovoj sposobnosti da utiču na promene jedno je od ključnih pitanja u zemljama Zapadnog Balkana. Stoga je podizanje svesti o značaju učešća građana u demokratskim procesima jedan od ključnih aspekata projekta koji će izgraditi osnovu za dalje jačanje participativne demokratije.

Projekat ima 7 vrsta grantova:

 • CORE GRANTOVI

 • NACIONALNE INTERVENCIJE

 • MEDIJSKI GRANTOVI

 • REGIONALNI GRANTOVI

 • LOKALNE INTERVENCIJE

 • CREATIVE BOX

 • AD HOK GRANTOVI

demo-attachment-318-Group-148
demo-attachment-764-Path-2301
demo-attachment-1600-background

SMART ČINJENICE

SMART Balkan u brojkama

Osnaživanje OCD za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu

0
Korisnika
0 M+ €
Dostupnih sredstava
0
Tipova grantova
0
Zemalja
demo-attachment-493-Group-150

SMART Balkan tim

Upoznajte naš tim

demo-attachment-240-Group-223
Dajana-Cvjetkovic,-Program-Manager---CPCD

Dajana Cvjetkovic

Program manager, CPCD
Lejla-Mijovic,-Finance-and-Grants-Manager---CPCD

Lejla Mijovic

Finance and Grants manager, CPCD
z

Zerina Ćosić - Vrabac

Communication Manager, CPCD
Aleksandar-Cekov,-Project-Manager---CRPM

Aleksandar Cekov

Project Manager, CRPM
Kristijan-Aleksoski,-Finance-Manager---CRPM

Kristijan Aleksoski

Finance Manager, CRPM
Kledia-Lika,-Project-Manager---IDM

Kledia Lika

Project Manager, IDM
Emina-Musija,-Project-Officer---CPCD

Emina Musija

Project Officer, CPCD
aida-nadarevic

Aida Nadarevic

Project Officer, CPCD
Denisa-Shabani,-Head-of-Finance---IDM

Denisa Shabani

Head of Finance, IDM
anila-salianj

Anila Salianji

Project Officer, IDM
Bojana-Krstevska,-Grant-Officer---CRPM

Bojana Krstevska

Grant Officer, CRPM
Fjona-Dhembo,-Communication-Officer---IDM

Fjona Dhembo

Communication Officer, IDM