SMART Balkans CRPM N Macedonia

Norveška ulaže u sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana

DODELJENO 3 MILIONA EUR ZA IMPLEMENTACIJU 33 PROJEKTA

Norveško ministarstvo vanjskih poslova nastavlja da ulaže sredstva u razvoj i sigurnost šest zemalja Zapadnog Balkana, a poseban naglasak se stavlja na jači uticaj civilnog društva u oblastima sigurnosti i stabilnosti, kao i dobrog upravljanja. SMART Balkan posebno podstiče regionalnu saradnju i stavlja fokus na važne teme u sektoru kroz regionalne projekte, konferencije, studijske posjete, online susrete i povezivanje sa dijasporom. Od 2022. godine traje regionalni projekat SMART Balkan, kroz koji se dodeljuju finansijska sredstva za organizacije civilnog društva, medije i neformalne grupe. Kroz ovaj četverogodišnji projekat će biti dodeljeno 450 grantova u ukupnom iznosu od 14,5 miliona EUR.

Iako projekat nudi podršku kroz sedam vrsta grantova, prilagođenih za razne aspekte delovanja civilnog društva, ipak je potrebno istaći da SMART Balkan dodeljuje i operativne (core)  grantove. „Operativni grant je vrsta podrške o kojoj sanja svaka organizacija u regiji Zapadnog Balkana, jer predstavlja suštinsku podršku delovanju organizacije koja je usmerena na rezultate u zajednici i jačanje internih struktura organizacije kako bi bila relevantan i snažan glas ciljnih grupa zbog kojih je i osnovana.“ – izjavila je Dajana Cvjetković, menadžerica projekta.

Početak 2023. godine je obeležen potpisivanjem ugovora za 33 granta, od čega je dodeljeno 9 regionalnih grantova u ukupnom iznosu od 1,692,000 EUR i 24 operativna granta u ukupnom iznosu od 1,234,000 EUR. Na javni poziv je pristiglo 365 aplikacija, 234 za operativni grant i 122 za regionalni grant, iz čega se jasno vidi potreba i želja organizacija da deluju više strateški, u skladu sa misijom i fokusom na rezultate ali i institucionalno jačanje koje je preko potrebno u vremenu kada beležimo degradaciju i sužavanje prostora za delovanje civilnog sektora u svih 6 zemalja.

Lista organizacija koje su dobile grantove su dostupne na web stranici www.smartbalkansproject.org

Trenutno su otvoreni pozivi za nove grantove u svih 6 zemalja, i to za organizacije koje rade na nacionalnom nivou, lokalne organizacije, medije i kreativne grupe. Planirana je podrška za više od 110 projekata u ukupnom iznosu od 2,8 miliona EUR. Rok za predaju projektnih predloga putem Grants Management Platforme je 15.2.2023.

„Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške nam je kroz SMART Balkan projekat pružilo poverenje kao lokalnom konzorciju ne samo u smislu upravljanja projektom i finansijskim sredstvima, nego i u implementaciji metodologije za jačanje kapaciteta i uloge organizacija i dodele operativnih grantova kao najizazovnijeg procesa u grant shemi. Ovim pristupom je donator pokazao svoju odlučnost da zaista radi sistematično, hrabro i suštinski na razvoju civilnog sektora koji je neophodan za stabilan, miran i održiv region. S druge strane, mi kao konzorcij smo sretni da je donator prepoznao naše vrednosti: transparentnost, lokalno vlasništvo, profesionalizam i integritet, koje ćemo nastojati inkorporirati u svaki segment projekta.“ kaže Cvjetković.

SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan je četvorogodišnji regionalni projekat koje u regiji Zapadnog Balkana implementira konzorcij koji vodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz BiH, sa partnerima Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije i Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije. Cilj projekta je jačanje participativnih demokratija i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške sa više od 17 miliona EUR.

Kontakt za izjave za medije i gostovanja:

 1. Aleksandar Cekov, menadžer projekta SMART Balkans, CRPM, N. Macedonia [email protected] +389 72 702 995

 

Javni poziv

JAVNI POZIV za mentore/ice

Konzorcij SMART Balkan projekta objavljuje javni Poziv za prijave za Nacionalne mentore/ice.

Javni poziv preuzmite OVDJE.

Detaljan opis poslova za ovaj poziv je dostupan u Prilogu 1.

Proces prijave:

Prijava za nacionalne mentore/ice treba biti dostavljena na e-mail adresu [email protected] i treba sadržavati sledeće dokumente:

 • Obrazac prijave (Prilog 2)
 • CV
 • Izjava časti (Prilog 3)
 • Ostali dokumenti koju dokazuju stručnost i kvalifikacije aplikanta/ice

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prilog 1 – Opis poslova
 2. Prilog 2 – Obrazac prijave
 3. Prilog 3 – Izjava časti

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, implementira projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu. Projekat ima za cilj kreiranje osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz međureligijski dijalog, reforme u euroatlanskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške grantom vrednim preko 17 miliona EUR.

DSC_0276

Potpisani ugovori sa OCD iz S. Makedonije i Srbije, dobitnici CORE grantova

U okviru projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, 25. januara 2023. godine dodelili smo osam CORE grantova organizacijama civilnog društva S. Makedonije i Srbije.

Dodeljeni grantovi će se realizovati u periodu od dve godine, a radiće se na jačanju unutrašnjih kapaciteta odabranih organizacija, kao i njihovog doprinosa društvu kroz predstavljanje i direktan uticaj na zajednicu.

Aktivnosti svih grantista pokrivaće teme iz oblasti bezbednosti i stabilnosti i dobrog upravljanja kao dve ključne teme projekta, odnosno rodna pitanja, ljudska prava, digitalna prava, razvoj civilnog društva, demokratija, prostorno i urbanističko planiranje.

Grantovi su dodeljeni sledećim organizacijama:

 1. Makedonija
 2. ХОПС – Опции за здрав живот Скопје (765,000.00 NOK)
 3. Фондација за развој на локалната заедница Штип (414,120.00 NOK)
 4. Здружение Организација на жените на општина Свети Николе (306,000.00 NOK)
 5. Хуманитарното Здружение за помош и поддршка на лицата со посебни потреби „Бравура Кооператива“ – Делчево (306,000.00 NOK)

Srbija

 1. SHARE Fondacija (816,000.00 NOK)
 2. Institut za urbane politike (612,000.00 NOK)
 3. Udruženje građanki FemPlatz (550,800.00 NOK)
 4. Tok21 (408,000.00 NOK)

Čestitamo pobednicima i nadamo se uspešnoj saradnji!

WEB SB

Održana info sesija za aplikante iz Srbije

U vezi sa četiri javna poziva za dodelu grantova za Nacionalne intervencije, Lokalne inicijative, Kreativnu kutiju i Medijski grant, održane su dve online informativne sesije sa predstavnicima/cama organizacija civilnog društva i svim zainteresovanim stranama. Na dan 18.01.2023 održana je informativna sesija namenjena aplikantima iz S. Makedonije na kojoj je učestvovalo više od 100 predstavnika/ca OCD, dok je na informativnoj sesiji namenjenoj zainteresovanim aplikantima iz Srbije učestvovalo više od 80 predstavnika/ca OCD.

Cilj info sesija je bila da se zainteresovanim aplikantima predstave mogućnosti grantova, kao i da se predstave osnovni principi, pravila i ciljevi projekta SMART Balkans. Kroz ove grantove, podržat će se projekti u oblasti bezbednosti i stabilnosti i upravljanja kao dve ključne teme. Fokus će biti stavljen na inovativna rešenja i aktivnosti koje se odnose na poboljšanje stanja u društvu kroz zagovaranje i direktan uticaj na zajednicu.

Zainteresovani svoje prijave mogu podneti elektronskim putem, putem Grants managment platforme https://gmp.smartbalkansproject.org/ najkasnije do 15.02.2023.

Odgovori na pitanja u vezi sa grantovima biće objavljeni 03.02.2023. godine na web stranici projekta SMART Balkans.

MicrosoftTeams-image

Potpisani ugovori sa dobitnicima Regionalnih grantova

Ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima Regionalnih grantova održana je 29. decembra putem ZOOM platforme!

O Regionalnim grantovima

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija kao države korisnice projekta SMART Balkan formiraju geografsku regiju u kojoj su one politički, društveno, kulturno i istorijski povezane.

Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u regiji, kroz poboljšanu saradnju između civilnog društva i vlasti te kroz izgradnju regionalnog partnerstva na svim nivoima da bi se povećao uticaj građana u procesu donošenja odluka, doprinet će potrebnoj promeni za kreiranjem inkluzivnih zajednica na Zapadnom Balkanu a što će u konačnici promovisati održivi razvoj njihovih društava. Učešće civilnog društva u procesu razvoja politika je jedan od najvažnijih osobina euroatlanskih integracija. Imajući u vidu da EU integracije nisu samo individualni cilj svake države korisnice, nego cele regije, ovaj projekat teži ka olakšavanju saradnje i umrežavanju na putu ka ostvarivanju pomenutog cilja. Za ovu potrebu, SMART Balkan je kreirao regionalnu shemu granta, kroz kreiranje regionalnih mreža ali će se partnerstva naglašavati gdje je god to moguće.

Regionalni grantovi su mehanizam za finansiranje konzorcijuma od najmanje 3 OCD iz 3 države i/ili formalne ili neformalne regionalne mreže za projekte vezanih za sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa snažnom regionalnom dimenzijom.

Dok će vrstu aktivnosti za podršku gore navedenim prioritetnim oblastima predložiti aplikant, sedeća lista navodi neke od predloga oblasti delovanja koje mogu biti obuhvaćene projektima:

Sigurnost i stabilnost

 • Borba protiv radikalizacije
 • Dezinformacije kao sigurnosne pretnje
 • Borba protiv trgovine oružjem
 • Borba protiv trgovine ljudima
 • Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti
 • Borba protiv organiziranog kriminala
 • Prevencija pranja novca
 • Borba protiv terorizma
 • Uticaj klimatskih promena na sigurnost i stabilnost u regionu
 • Energetska sigurnost
 • Spremnost na vanredne situacije
 • Interkulturalni dijalog
 • Socijalna kohezija, pomirenje i mir
 • Sigurnost ljudi (fizička zaštita integriteta osoba)
 • Rodna ravnopravnost
 • Cyber sigurnost
 • Zaštita podataka
 • Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti

Upravljanje

 • Promocija digitalne pismenosti
 • Sloboda izražavanja
 • Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka
 • Borba protiv lažnih vesti
 • Euroatlantske integracije
 • Digitalizacija
 • Reforma javne uprave
 • Borba protiv sive ekonomije
 • Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

Očekivani rezultati

 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva iz regije Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa sa njihovim kolegama u EU i javnim institucijama
 • Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana

Organizacije dobitnice Regionalnog granta:

 • Cooperation and development institute iz Albanije
 • Sos Helpline Nikšić iz Crne Gore
 • Novi Sad School of journalism iz Srbije
 • Albanian Disability Right Foundation iz Albanije
 • European Policy Centre iz Srbije
 • Institute for strategic Research and Education is Severne Makedonije
 • Children & youth iz Srbije
 • International association “Interactive open schools” – MIOS iz Bosne i Hercegovine
 • FINANCE THINK – Economic Research and Policy Institute iz Severne Makedonije

 


304907987_151345270864446_5579380607382077685_n

Sastanak u Vladi Severne Makedonije

U okviru projekta SMART Balkans, jačamo saradnju između organizacija civilnog društva i vlade u stvaranju participativnih i efektivnih antikorupcijskih politika.

U tom smislu tim SMART Balkana imao je radni sastanak  sa Slavicom Grkovskom, zamenicom premijera za dobro upravljanje u Severnoj Makedoniji gde smo razgovarali o mogućnostima za stvaranje sinergija za stvaranje politika za dobro upravljanje i sigurnost i stabilnost.

Picture3

Intervju SMART Balkans projektne koordinatorke na Klan Kosova TV

Koordinatorka projekta Smart Balkans za Albaniju i Kosovo Gospođa Kledia Lika pozvana je u emisiju “Ora shtatë” na televiziji Klan Kosova, gde je svim zainteresiranim građanima na Kosovu predstavila projekat i mogućnosti za grantove koje ovaj projekat nudi. Tokom intervjua, ona je naglasila da je cilj projekta jačanje participativne demokratije i povećanje uticaja civilnog društva u procesima integracija. Gospođa Lika je objasnila da je ovo projekat od velikog značaja za region zapadnog Balkana, jer je kroz njega namenjeno da se doprinese stvaranju mirnih, inkluzivnih društava i da se u donošenju odluka poštuje glas građana.

Gđa Lika je napravila detaljnu prezentaciju svih vrsta grantova i finansijske, tehničke, i podrške za izgradnju kapaciteta koji će projekat pružiti sektoru civilnog društva. Pozvala je sve zainteresirane organizacije i pojedince da ostanu u stalnom kontaktu sa projektom putem njegovih društvenih mreža, te ih ohrabrila da se prijave na javne pozive za grantove koji će se kontinuirano otvarati u 4-godišnjem periodu provedbe projekta.

Da poslušate intervju kliknite na link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qBmXhdCe-yc&feature=youtu.be

IMG_20220824_100041

Radijsko gostovanje na Urban FM Skoplje

Radijsko gostovanje – Urban FM Skoplje

Programski menadžer SMART Balkans projekta, Aleksandar Cekov bio je gost na Urban FM 90.8 Skoplje u emisiji Marije Dimiskove gde je predstavio projektne aktivnosti i rezultate projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Tokom jutarnje radio emisije Aleksandar Cekov se usredotočio na podršku organizacijama civilnog sektora koje projekat pruža u okviru projektnih aktivnosti i pomenuo veliko interesovanje među ovim organizacijama za projekat što se ogleda u činjenici da je 600 organizacija iz regiona registrovano na Platformi za upravljanje grantovima.

Aleksandar je u emisiji analizirao i situaciju u civilnom sektoru u makedonskom društvu i objasnio kako će taj projekat doprineti poboljšanju situacije. Emisiju možete slušati na linku ispod:
https://bit.ly/3R3G1i8

20220820_123209

SMART Balkans na MRTV

Ciljevi projekta SMART Balkan predstavljeni su na makedonskoj nacionalnoj televiziji MRTV u četvrtak u jutarnjem programu uz gostovanje naše grant menadžerice iz S. Makedonije, gđe Bojane Krstevske, koja je istakla očekivane suštinske rezultate od implementacije projekta, koji će doprineti jačanju organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu.

Projekat SMART Balkan će se fokusirati na građenje moćnije, održivije i aktivnije organizacije civilnog društva i na razvoj čvrstih regionalnih partnerstava između organizacija civilnog društva iz regiona i sa zainteresovanim stranama iz EU i lokalne samouprave.

Takođe, gospođa Krstevska je pozdravila izuzetno interesovanje organizacija civilnog društva za učešće u projektu SMART Balkan. Ona je naglasila da se do sada, u periodu od dva meseca, na Platformi za upravljanje grantovima registrovalo više od 600 civilnih organizacija.