Creative Box grantovi

Creative Box granti su namenjeni pravnim licima (udruženjima ili fondacijama) i neformalnim grupama.

Projekti podržani kroz ovaj poziv će kreirati različite kreativne proizvode za deljenje ključnih poruka projekta, povezanih sa oblastima Sigurnost i stabilnost i upravljanje, prema građanima. Kreativni proizvodi treba da budu lako razumljivi ciljnoj populaciji, po mogućstvu (ali nije obavezno) koristeći humor/satiru.

Creative Box granti će pojačati napore korisnika grantova u drugim šemama grantova i prevazići apatiju i zasićenost građana “projektnim jezikom”. Prihvatljive aktivnosti uključuju produkciju kreativnih proizvoda (npr. pozorišne predstave, interaktivne umetničke predstave, video zapise, pesme, događaje i sve druge forme kreativnog izražavanja koje se ne smatraju primarnim medijskim proizvodima), kao i promociju kreiranog kreativnog sadržaja (isključujući štampane promotivne materijale).

Predviđeni period trajanja podržanih projekata je od 6 do 12 meseci, a ukupan iznos koji će biti dodeljen kroz ovu liniju grantova iznosi 3,894,000.00 NOK.

 

First public call

Prvi javni poziv

Organizacija/neformalna grupa

Područje rada

Vrednost granta (NOK)

Početni datum

Završni datum

Poveznice

UG Institut za istraživanje korupcije Kareja

Antikorupcija, u širem smislu vladavina prava

108,000.00 

24.04.2023

24.12.2023

Web stranica

Više informacija

Art Aparat

Socijalna inkluzija, kultura, umetnost, manjinska prava

96,043.20

24.04.2023

24.10.2023

Web stranica

Više informacija