aaa

The Balkan Forum: Media Smart: Të rinjtë vlogojnë kundër informacionit të rremë

Video edukuese te realizuara nga 20 Media Smart Ambasadoret e ri bashke me 4 mentoret e tyre synojne qe te nxisin te menduarit kritik dhe te luftojne dezinformimin permes promovimit te informacionit te sakte dhe te besueshem në shoqëri.

Sot me shumë se kurrë jemi deshmitarë që si shoqëri jemi nën kërcënim në rritje nga informacioni i rremë, si Dezinformimi, Keqinformimi, Propaganda – Andaj rritja e të menduarit kritik në shoqëri është thelbësore për tu përball me këtë dukuri të shekullit 21. Katër video edukuese [vlogje] u krijuan nga 20 të rinjë si material kreativ për ti kontribu këtij synimi.
Vlogun “Dezinformimi” te realizuar nga grupi i studentëve te AAB mund ta shikoni këtu https://thebalkanforum.org/en/dezinformimi
Rritja e të menduarit kritik në shoqëri është thelbësore për tu përball me dukurinë si “Propaganda” e cila njijhet si armë e fuqishme për shtrembërim të vërtetës dhe të ndikon në përçarje të opinionit publik për tema të rëndësishme.
Vlogun mund ta shikoni këtu https://thebalkanforum.org/en/propaganda
Përmes vlogut grupi i Media Smart Ambasadorëve të Rinj të udhëhequr nga mentorja Fjolla Gjinovci nga FrontOnline, trajtojnë ndikimin e informatave keqdashëse ne shoqëri https://thebalkanforum.org/en/informimi-keqdashes
Përmes vlogut grupi i Media Smart Ambasadorëve të Rinj të udhëhequr nga mentorja Shqipe Pajaziti nga KosovaPress, trajtojnë ndikimin dhe pasojat e keqinformimit në shoqeri.
Vlogun mund ta shikoni këtu: https://thebalkanforum.org/en/keqinformimi
Tags: No tags