60

Транспаренси Интернешнл- Македонија

Резиме на стратешката ориентација на организацијата ТИ-М преку својата работа и активностите што ги спроведува во рамките на различни проекти е насочен кон подобрување на правната рамка и правично имплеменитрање на истата. Организацијата спроведува разли ...

59

Здружение за заштита на работничките права Гласен Текстилец – Штип

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Гласен Текстилец е организација формирана во 2017 година од страна на текстилни работнички и активисти за човекови права, од тогаш до денес работиме на локално, национално и меѓународно застапување. Наш ...

58

Здружение за едукативен развој Еквалис Скопје

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Здружението за едукативен развој Еквалис работи со млади, активист(к)и и лидер(к)и во заедницата низ целата држава со цел едукација и јакнење на нивните капацитети на теми поврзани со младински активиза ...

57

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој (ЛЕАД)

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Стратешкиот план на ЛЕАД 2022-2025 се темели на 4 стратегиски области на делување: Внатрешни капацитети и финансиска одржливост Ученичко учество и активизам во образованието Образовни проце ...

DSC_0024 1

Втора национална конференција во С. Македонија “Управување со кризи и зајанување на локалните капицитети за спречување на насилство и насилен ектремизам”

Денес, на 08.06.2023, ја одржавме втората Национална конференција насловена “Управување со кризи и зајанување на локалните капицитети за спречување на насилство и насилен ектремизам”, организирана во рамки на проектот СМАРТ Балкан – Граѓанско општество за ...

web-grantees

Хелсиншки Комитет за човекови права – Скопје

Стратешката ориентација на организацијата Хелсиншкиот комитет за човекови права е здружение на граѓани регистрирано во 1994 година. Комитетот врши мониторинг на состојбата со човековите права, обезбедува правна помош, соработува со други организации и со ...

2 Нац конференција-Македонија

Втора национална конференција во С. Македонија: СМАРТ Балкан – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан

Во рамки на проектот СМАРТ Балкан се организира втора Национална конференција, која ќе се одржи на 08 јуни 2023 во х. Александар Палас, со почеток во 09:30 часот. Фокусот на панел дискусијата на годинашнава конференција ќе биде на управување со кризи и ј ...

web-grantees

Здружение на граѓани НВО КХАМ Делчево

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Невладина организација КХАМ Делчево е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи и жените да се а ...

web-grantees (1)

Организација за домување и станари ОДС

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Организацијата за домување и станари - ОДС е Здружение на граѓани основано во 2022 година, како организација за унапредување на домувањето, животните услови и правата на станарите во Република Северна М ...

web-grantees

Организација на жени од Струмица

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Организација на жени од Струмица (ОЖС) е основана во 1991 година и повеќе од триесет години работи на промовирање и застапување на политики базирани на еднакви можности и родова еднаквост, на недискрими ...