MicrosoftTeams-image (63)

Mladi kao kreatori i nosioci promjena u bh. društvu: Omladinski inkubator Vijeća mladih FBiH

Mladima u BiH sada je dostupna otvorena platforma na kojoj mogu jasnije i glasnije artikulisati svoje probleme i potrebe prema onima koji treba da kreiraju okruženje za njihov zdrav rast i razvoj.

Pralformu omladinskiinkubator.ba, koja okuplja preko 100 omladinskih udruženja, u cjelosti je razvilo Vijeće mladih FBiH, predstavnička organizacija mladih osoba, prepoznata Zakonom o mladima Federacije BiH. Ova organizacija proteklih osam godina aktivno radi na poljima zagovaranja, poboljšanja politika prema mladima, unaprjeđenju omladinskog organizovanja, te osiguravanja da mladi u potpunosti odlučuju o za njih najvažnijim pitanjima.

Omladinski inkubator kreiran je da pomogne organizacijama u raznim oblastima kako bi ostvarile svoj puni potencijal u organizacijskom smislu. Radi se o programu dizajniranom da ih ojača, utemeljenom na osnovu stvarnih potreba omladinskih organizacija i vijeća.

Zamišljen kao trajni izvor znanja, podršku pruža kako organizacijama koje su na početku svog rada, tako i neformalnim grupama mladih koji žele da se udruže i registruju kao udruženje. Prijavom na platformu, imate mogućnost pristupa materijalima iz osam tematskih oblasti: Analize i istraživanja (različite analize i istraživanje o položaju mladih u BiH), Mentalno zdravlje (okvir za promotivne i preventivne aktivnosti u oblasti mentalnog zdravlja), Omladinski rad (metodologije i priručnici za rad sa mladima, informacije o omladinskim centrima), Pisanje projektnih prijedloga (priručnici i vodiči za pisanje projektnog prijedloga),  Pravne i finasijske procedure (priručnici za finasijsko poslovanje, template statuta i pravilnika), Upravljanje projektnim ciklusom (priručnici za upravljanje projektima), Zagovaranje i lobiranje (priručnici za zagovaranje i lobiranje, kreiranje kampanja), Zakoni posvećeni mladima u BiH (zakoni o mladima i volontiranju u oba entiteta i BD, te vodiči kroz zakone).

Platforma je i jedan od glavnih mehanizama za grantove/sredstva koje Vijeće mladih FBiH dodjeljuje drugim omladinskim organizacijama za realizaciju aktivnosti u sistemski važnim pitanjima za mlade, aktivističkim i volonterskim poduhvatima, zagovaranju i participaciji, poput povećanog stepena društvenog angažmana, jačanja kapaciteta i mogućnosti učešća mladih u procesima odlučivanja. Takođe, mladi u BiH u prilici su dostaviti sve druge materijale koje smatraju važnim i korisnim za druge organizacije i neformalne grupe, a koje Vijeće mladih FBiH redovno postavlja na platformu.

Untitled design (50)

Učini prvi korak. Udarac nije rješenje

Sažetak projekta koji provodi Primat plus d.o.o.

Primat plus će u periodu od 3 mjeseca implementirati projekat “Učini prvi korak. Udarac nije rješenje”. Osnovne aktivnosti su snimanje pet video priča, dva radijska intervjua i jednog teksta na temu femicida. U proteklom periodu u Bosni i Hercegovini desilo se nekoliko slučajeva femicida, te potrebna brza reakcija, i medijska kampanja na ovu temu. Primat plus medij ima specifičnu publiku, sa najvećom gledanošću u ruralnim područjima, osobe od 50 do 70 godina, stoga će se u toku implementacije projekta kreirati specifični sadržaji prilagođeni navedenoj publici. Projekt se provodi u Tuzlanskom kantonu, te je očekivani doseg na društvenim mrežama, web stranici, TV, radio YouTube kanal cc million korisnika/ca.

Projektni ciljevi

Osnovni cilj je da se pruže adekvatne informacije o mogućnostima zaštite u slučajevima femicida, te da se predstave ključni segmenti preventivnog djelovanja.

Korisnici

Žene koje su imale iskustva s fizičkim nasiljem ili psihičkim zlastavljanjem (minimalno 10), Udruženja koja se bave problemom femicida (minimalno 3), Publika Tatabrada televizije (100.000 gledalaca redovno prati program Tatabrada televizije), Publika koja do sada nije pratila program Tatabrada TV (cilj je da kroz ovaj projekat obuhvati minimalno 20.000 novih gledalaca koji će redovno pratiti program).

Glavne aktivnosti

 • Kreiranje ankete/fokus grupa. Ova aktivnost podrazumjeva kontaktiranje sagovornika/ca kojima ćemo postaviti nekoliko pitanja o pojmu “femicid” koja su unaprijed dogovorena sa stručnim konsultantom/konsultanticom.
 • Kreiranje scenarija i pronalazak sagovornika za svaku emisiju pojedinačno.
 • Izrada grafičkih rješenja i brandiranje emisija
 • Snimanje 5 emisija (video), snimanje 2 radijska intervjua, kreiranje 3 infografike i pisanje jednog teksta. Emisije će biti snimljene na terenu sa predstavnicima udruženja koja se bave zaštitom ženskih prava, sa ženama koje su bile žrtve nasilja, s predstavnicima MUP-a, socijalnim radnicima/cama, psiholozima…
 • Emitovanje emisija u prime time terminima na televiziji Tatabrada, na Radio Studio D, te na portalima tatabrada.tv i studiod.ba. Također, sve emisije će biti objavljene na našem YouTube kanalu.
 • Promocija će se odvijati na dva načina. Prvi način je putem postojećih kanala promocije koji koristi Primat plus (TV kanal, radijska stanica, dva portala i društvene mreže). Svi medijski sadržaji će biti promovisani putem društvenih mreža. Drugi način je promocija putem led displeja.
Untitled design (49)

Pravo i(li) Pravda za žrtve nasilja u porodici

Sažetak projekta koji provodi Megafon NDN d.o.o. Tuzla

Projekat „Pravo i(li) pravda za žrtve nasilja u porodici” ukazat će na nedorečenosti propisa i postupanja u lancu zaštite žrtava nasilja u porodici i prevenciji femicida. Na https://megafon.ba/ bit će objavljeno 15 istraživačkih tekstova sa relevantnim sagovornicima o ovoj problematici. Na adrese 10 nevladinih organizacija koje se bave pravima žrtava nasilja u porodici, bit će poslano pismo/poziv na saradnju, odnosno, nalazi istraživanja bit će poslani skupštinskim zastupnicima u TK i općinskim/ gradskim vijećnicima, kako bi se upozorilo na potrebu izmjene/dopune propisa potrebnih za efikasnu prevenciju femicida.

Projektni ciljevi

Ukazati na posljedice nedorečenosti propisa i procedura za zaštitu žena žrtava nasilja u porodici i preveniranju femicida, potaknuti proces izmjene propisa i procedura koje tretiraju ovu problematiku.

Korisnici

Benefite od projekta imat će žene žrtve nasilja u porodici, institucije i ustanove za zaštitu žena od nasilja u porodici, nevladine organizacije koje rade na prevenciji nasilja i pomoći žrtvama. Intervencija bi trebalo da doprinese podizanju svijesti i u javnosti o potrebi preciznijih postupanja tokom hitnih situacija.

Glavne aktivnosti

 • Istraživanje, priprema, realizacija i objava tekstova (minimalno 5000 karaktera) na web stranici i društvenim mrežama
 • Pisanje pisama za 10 nevladinih organizacija koje se bave prevencijom femicida i zaštitom žrtava nasilja u porodici. Pisanje pisama skupštinskim zastupnicima i općinskim/gradskim vijećnicima
 • Promocija tekstova na društvenim mrežama
Untitled design (48)

Iskustva (iz)gradnje mira i alternativna rješenja

Sažetak projekta koji provodi Udruženje Mreža za izgradnju mira

Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini, još predstavlja izazov za vladine i nevladine organizacije, ali i za mirovne istraživače i aktiviste. Različiti modaliteti su u protekle tri decenije primijenjeni kako bi “iskustvo mira” zaživjelo u područjima koja su 90-ih godina bila zahvaćana ratnim razaranjima. Danas, 28 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, potrebno je snažnije ojačati kapacitete organizacija civilnog društva da pruže relevantan i kontekstualno podesan odgovor na izazove suočavanja s prošlošću i izgradnje mira, koji će biti utemeljeni na primjenjivim rješenjima. Unatoč određenim pozitivnim pokazateljima, evidentno je da se politička nestabilnost u Bosni i Hercegovini nerijetko vezuje uz teme povezane s prošlošću, a osim toga, sve ovo utječe i na sigurnost građanki i građana.

Istraživanje “Iskustva (iz)gradnje mira i alternativna rješenja: Libanon i BiH” bit će utemeljeno na razumijevanju alternativnih pristupa za suočavanje sa prošlošću, sa ciljem da doprinese redukciji destruktivnih narativa u javnosti Bosne i Hercegovine. Ovo istaživanje je jedinstvena prilika za sve koji rade na izgradnju održivog mira i koja je potrebna Bosni i Hercegovini, prilika da se kroz komparativni pristup dvama postkonfliktnim društvima, otvore nove perspektive za razvoj mirovnih politika u lokalnim zajednicama, koje mogu poslužiti kako organizacijama civilnog društva, tako i institucijama sistema.

Aktivni saradnik Mreže za izgradnju mira Nikola Vučić dobio je priliku da provede tri mjeseca u rezidencijalnoj posjeti Libanonu, NDU Univerzitetu, kako bi od septembra do novembra istraživao temu iskustva izgradnje mira u Libanonu i komparirao sličnosti i razlike u praksama i metodama sa Bosnom i Hercegovinom. Obje zemlje suočavaju se sa sličnim izazovima, koji se u različitim intenzitetima i epizodama nameću kao faktor remećenja procesa izgradnje mira nakon prethodnih iskustava rata i obje zemlje dijele problem raširenog govora mržnje koji je katalizator daljih podjela. Odlazak novinara/istraživača Nikole Vučića u Libanon kao i objava rada i organizacija konferencije dobili su Ad Hoc podršku CPCD-a kako bi se nesmetano aktivnosti provele i kako bi se doprinijelo plodonosnim diskusijama o tome kako unaprijediti prakse izgradnje mira i pokušati pronaći nove, inovativne i alternativne metode u  implementaciji mirovnih politika u postkonfliktnim društvima.

Komparativni istraživački pristup svoju će finalnu verziju imati u obliku e-publikacije, koja će biti podijeljena sa članicama Mreže za izgradnju mira i drugim mirovnim organizacijama, aktivistima i aktivisticama i članka u medijima. Ova publikacija će poslužiti kao relevantan materijal istraživačima, mirovnim aktivistima, organizacijama civilnog društva i institucijama za bolje profiliranje vlastitih mirovnih politika, a istraživanje će biti promovirano i kroz javni događaj/konferenciju na kojoj će sudjelovati eksperti, aktivisti, medijski radnici i drugi.

Projektni ciljevi

Rezultat istraživačkog poduhvata radnog naslova – “Iskustva (iz)gradnje mira i alternativna rješenja: Libanon i BiH” bit će na istraživanju utemeljeno razumijevanje alternativnih pristupa za suočavanje sa prošlošću, sa ciljem da doprinese redukciji destruktivnih narativa u javnosti Bosne i Hercegovine, a to će biti postignuto primarno komparativnom analizom metoda suočavanja s prošlošću u Libanonu i BiH. Komparativni istraživački pristup svoju će finalnu verziju imati u obliku e-publikacije, koja će biti podijeljena sa članicama Mreže za izgradnju mira i drugim mirovnim organizacijama, aktivistima i aktivisticama i članka u medijima. Ova publikacija će poslužiti kao relevantan materijal istraživačima, mirovnim aktivistima, organizacijama civilnog društva i institucijama za bolje profiliranje vlastitih mirovnih politika, a istraživanje će biti promovirano i kroz javni događaj/konferenciju na kojoj će sudjelovati eksperti, aktivisti, medijski radnici i drugi. Voditej projekta, Nikola Vučić, kao iskusni novinar, planira također primijeniti i vještine konstruktivnog novinarstva orijentiranog ka rješenjima, što predstavlja inovativan karakter pristupa u razumijevanju alternativnih načina suočavanja s prošlošću u postkonfliktnim zajednicama. Osim toga, istraživački materijal bit će predstavljen na konferenciji u BiH i poslužit će kao relevantan alat za produktivan rad u lokalnim zajednicama i pomoći će organizacijama civilnog društva da ojačaju kompetencije svojih članova i članica kroz razumijevanje iskustava drugih lokalnih zajednica koje imaju slične ili podudarne probleme.

Korisnici

Mirovni aktivisti, novinari, udruženja civilnog društva u BiH, donosioci odluka te građani i građanke BiH.

Glavne aktivnosti

 • Priprema metodologije, dizajn i strukturiranje intervjua za sagovornike u BiH/Libanonu;
 • Dubinski intervjui sa aktivistima, mirovnim istraživačima, novinarima, donosiocima odluka, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva na temu alternativnih modela u izgradnju mira;
 • Izrada članka i priprema online publikacije bazirane na prikupljenim materijalima;
 • Objava radova;
 • Konferencija u Sarajevu sa panelistima iz Bosne i Hercegovine
Ozren

POČINJE ISTRAŽIVANJE BIODIVERZITETA NA OZRENU

Udruženje građana Fojničani, Mreža za zaštitu prirode u BiH i lokalne organizacije civilnog društva iz Petrova i Doboja započinju istraživanje biološke raznolikosti planine Ozren, uključujući i pećinski kompleks Megara koji se nalazi na samoj entitetskoj liniji između Maglaja i Doboja. U okviru naučno-istraživačkog kampa od 9. do 13. augusta 2023. godine, 25 eksperata iz Bosne i Hercegovine i regiona učestvovat će u proučavanju ovog jedinstvenog područja koje se proteže kroz čak sedam jedinca lokalne samouprave u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Svrha istraživanja je pružiti relevantne i pouzdane informacije o biološkoj raznolikosti koje će poslužiti kao temelj za trajnu zaštitu i održivo upravljanje prirodnim resursima planine Ozren.

Tokom prošlogodišnjeg istraživanja pećine Mokra Megara pronađen i po prvi puta fotografiran endemski kukac Maglajski golemaš (Duvalius maglajensis). U pećini su prikupljeni i drugi nalazi faune za koje istraživači/ce vjeruju da će ovogodišnji kamp potvrditi kako se radi o novim vrstama. Speleološka i biološka istraživanja imaju ključnu ulogu u prikupljanju relevantnih argumenata za proglašenje Mokre Megare u zaštićeno područje prirode, za što je Općinsko vijeće Maglaj dalo suglasnost prošle godine. Ovogodišnji nalazi trebali bi ubrzati proceduru zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu. Uz Mokru Megaru, eksperti će ovoga puta istražiti još tri speleološka objekta od kojih je zasigurno najinteresantniji Veliki Ponor.

Posebno ohrabruje činjenica da se ovogodišnje istraživanje proširuje na cjelokupnu planinu Ozren, koja je prema prostornom planu Republike Srpske predviđena za zaštitu u rangu nacionalnog parka. Poseban naglasak će biti stavljen na vodotoke, koji predstavljaju iznimno važan aspekt i jednu od najvećih prirodnih vrijednosti ovog područja. Osim po prirodi, Ozren je poznat i po svome kulturno istorijskom bogatstvu. Tako je tokom prošlogodišnjeg kampa otkriveno praistorijsko naselje staro 3000 godina, koje do sada nije bilo dokumentirano u naučnoj literaturi. Ovaj dokaz  o višemilenijskom kontinuitetu života na Ozrenu je zasigurno još jedan snažan argument za zaštitu ovog područja. Stoga će svi prikupljeni podaci biti dostavljeni i Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, koje je u konačnici i nadležno za provođenje postupka zaštite.

Realizacija kampa na Ozrenu, koji će biti smješten u bazi paraglajding kluba ParaGhost u naselju Okolišta, ima višestruki značaj jer osim naučno-istraživačkog segmenta pruža podršku razvoju eko-turizma te promovira međuetničku, međuentitetsku i regionalnu suradnju. Ovakvi događaji zasigurno doprinose transformaciji ratnih linija, koje su nekad dijelile zajednice, u zelene ekološko-turističke rute koje će povezivati sve ljude i narode na unapređenju lokalnog razvoja, očuvanju trajnog mira i stvaranju održive budućnost za generacije koje dolaze.

Naučno-istraživački kamp na Ozrenu se realizira uz podršku i sinergiju brojnih donatora, uključujući Misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Istraživanje biodiverziteta planine Ozren se provodi uz potporu regionalnog projekta, SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a financijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Speleološka istraživanje pećina Megara se realiziraju u sklopu projekta Misli o prirodi koji realizira Centar za promociju civilnog društva uz financijsku podršku Švedske. Istraživanja sufinancira i Europska unija u Bosni i Hercegovini u okviru grant sheme projekta LINK 4 Cooperation koji implementira Agencija lokalne demokracije Mostar.

 

Naslovna

KLIMATSKI PAMETNA ZAJEDNICA: Kod Mostara instalirana meteorološka stanica

U Humilišanima kod Mostara instalirana je meteorološka stanica udruženja “Nešto više.” Ova stanica je trenutno u testnoj fazi rada, a samoj instalaciji softvera i pokretanju stanice prethodila je i edukacitivna radionica o meteorologiji koju je vodio Dino Memić, zaljubljenik u meteorologiju i hobista sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

On je učesnicima približio osnove meteorologije, te im objasnio koji faktori utječu na kvalitetno mjerenje, šta su to meteo-alarmi, koja su pravila i odstupanja u mjerenju i očitavanju rezultata, šta su rekordne godine i ko daje najbolje prognoze. Dino je prezentovao i uređaje koje on koristi i detaljno opisao karakteristike stanice koja je instalirana.

Riječ je o stanici proizvođača Davis, model Davis Vantage Pro 2, a postavljena je na permakulturnom imanju udruženja „Nešto više“ u Humilišanima kao dodatni sadržaj koji će služiti za bilježenje podataka o lokalnim klimatskim prilikama i neprilikama. Nakon početne testne faze, ova stanica će biti uvezana u postojeću mrežu meteoroloških stanica, te slati podatke na jedinstveni server gdje će biti dostupni svima.

Memić je medijima rekao kako su klimatske promjene očite i kako se manifestuju u neravnomjernoj raspodjeli količine padavina. „Nažalost, imamo pojedine mjesece gdje se količina padavina znatno povećava i gdje u jednom mjesecu padne tromjesečna ili čak polugodišnja prosječna količina padavina, a onda imamo da u naredna tri mjeseca vlada suša. Naravno da to nije dobro ni za poljoprivredu ni za stanovništvo jer klimatske promjene odnose sve više života,“ izjavio je ovaj aktivista i meteorolog-hobista.

Cilj projekta „Klimatski pametna zajednica“, u sklopu kojeg je nabavljena stanica, jeste da lokalni poljoprivredni proizvođači i pčelari dobiju brze informacije o agrometeorološkim prilikama. Nabavku stanice i edukaciju finansijski je podržalo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške kroz regionalni projekt SMART Balkans-Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva.

MPI vizual

MPI Analiza nacrta zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske: Uticaj na slobode medija, građanskog društva i slobodu izražavanja

Na svojoj drugoj redovnoj sjednici, održanoj 23. marta 2023. godine, Narodna Skupština Republike Srpske (NS RS) je usvojila Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakonika RS (KZ RS) kojim se, između ostalog, unosi nova glava krivičnih djela (krivična djela protiv časti i ugleda), te se inkriminira uvreda i kleveta. Navodeći razloge za donošenje Nacrta, predlagač navodi krivično zakonodavstvo zemalja u okruženju, te da čak i krivično zakonodavstvo zemalja koje su u Evropskoj uniji, propisuje krivična djela protiv časti i ugleda. Međutim, predlagač istovremeno priznaje da EU teži ka dekriminalizaciji, ali u cjelosti ignorira praksu ECtHR, drugih tijela CoE, kao i UN-ovog Komiteta za ljudska prava. Dakle, konkretne razloge zbog kojih se pristupa kriminalizaciji klevete i uvrede, predlagač nije dao. Međutim, dao ih je predsjednik entiteta RS, Milorad Dodik, koji je prvi i najavio kriminalizaciju, ističući da je kleveta ranije korištena kako bi se diskreditovale institucije RS-a, njeni legitimno i legalno izabrani predstavnici, te da bi se prikazala kao potpuno neuređeno društvo koje, kao takvo, ne može samostalno da postoji. On je 12. maja 2023. godine najavio usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna KZ RS na narednoj sjednici NS RS, uključujući inkriminaciju klevete i uvrede, iako tada još uvijek nisu bile okončane javne rasprave o Nacrtu.

Postupak ponovne inkriminacije klevete i uvrede u RS, je izazvao reakcije udruženja novinara, nevladinih organizacija, Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH, CoE, EU, OSCE-a, UN-a, međunarodne zajednice u BiH i međunarodnih nevladinih organizacija. Zajedničko obilježje svih reakcija jeste osuda pokušaja javne vlasti u RS-u da inkriminišu klevetu i uvredu, jer to predstavlja jačanju trenda gušenja i potkopavanja slobode izražavanja, nezavisnih medija i nevladinog društva. Takvim ponašanjem RS-a, se ne osigurava poticajno okruženje za civilno društvo, a što je obaveza BiH iz procesa evropskih integracija.

Pokušaj inkriminacije klevete u RS, je samo jedan u nizu nasrtalja javne vlasti u RS na slobodu izražavanja u posljednjim godinama. Podsjetimo se da je za vrijeme pandemije COVID-19, vlast u RS donijela akte kojim je pokušala regulisati lažne vijesti. U svojoj reakciji OSCE je istakao da se radi o potpkopavanju medijskih sloboda i slobode govora. NS RS je 2021. godine inkriminisala djelo “Povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda”, protivno međunarodnim i evropskim standardima zaštite slobode izražavanja. Pored toga, treba istaći i rijetku pojavu u BiH, a koja se desila u RS i to pritisak na novinare da otkiju svoje novinarske izvore. U konačnici, treba imati na umu i širi kontekst drštvene atmosfere u BiH, u kojoj su napadi, prijetnje i pritisci postali društveno prihvatljivi, kao i trend nekažnjivosti za takve postupke. Ombudsmeni su zbog toga sačinili Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u BiH, gdje su zapazili da su novinari “česta meta prijetnji i političkog pritiska”. Zbog toga, pokušaj inkriminacije klevete i uvrede predstavlja i očekivani redosljed koraka javne vlasti u RS. Osim reakcije i osude, konkretne pravne reakcije nije bilo. Na primjer, moglo se zatražiti mišljenje o Nacrtu, od Evropske komisije za demokratiju putem prava Venecijanske komisije ili OSCE-ov Predstavnika za slobodu medija, koja su mogla, snagom svog autoriteta, utjecati na javnu vlast u RS.

SMART Balkan projekat AD HOC grantom podržao je izradu Analize Mreže progresivnih inicijativa, koja predstavlja jedan od načina na koji nevladin sektor u BiH pokušava potaknuti javnu vlast u BiH da iskoristi preostale mehanizme pritiska kako do inkriminacije klevete i uvrede ne bi došlo, odnosno kako bi se ponudili dodatni argumenti protiv inkriminacije u okviru javne debate o Nacrtu. U prvom dijelu, nudi se kratki osvrt na proces koji je prošao pravni poredak BiH: od krivične, građanske, i ponovne krivične odgovornosti za klevetu i uvredu u BiH (odnosno jedan njegov dio). Drugi dio je posvećen analizi usaglašenosti predloženih krivičnih odredbi o kleveti i uvredi sa standardima ECtHR, kao najautoritativnijeg tijela za zaštitu ljudskih prava u Evropi. U konačnici, treći dio sadrži pregled standarda iz oblasti krivične odgovornosti za klevetu, koje su kreirala tijela CoE, EU, OSCE-a, UNESC-a i elaborira se na koji način su oni relevatni za donošenje Nacrta.

Kompletna analiza dostupna je OVDJE

Web 1600x900-05

JAVNI POZIV ZA CORE GRANTOVE

30.06.2023.

Referentni broj poziva: SB BiH CG 02/23

SMART Balkan projekat objavljuje drugi javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Bosne i Hercegovine.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promjene kroz OCD koje unaprijeđuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
 • Povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Core grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje djeluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

 1. Sigurnost i stabilnost
 2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu:

U sljedećem dokumentu možete pronaći pitanja i odgovore sa Info sesije održane 12. jula 2023. kao i odgovore na pitanja pristigla putem emaila:

Pitanja i odgovori – Drugi javni poziv – CORE grantovi

untitled-31

Održana Druga SMART Balkans Nacionalna konferencija za Crnu Goru i potpisani ugovori za provedbe novih projekata

Druga nacionalna konferencija projekta SMART Balkan za Crnu Goru održana u Podgorici na temu Recept za revitalizaciju reputacije civilnog sektora u Crnoj Gori, okupila je predstavnike/ce organizacija civilnog društva, institucija i akademske zajednice.

Stefan Almehagen Sandstad, prvi sekretar ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji naglasio je kako SMART Balkan predstavlja sveobuhvatni program podrške Norveške civilnom društvu širom Zapadnog Balkana „Naša ambicija je omogućiti lokalnim organizacijama civilnog društva da postanu otpornije, prilagodljivije, kao i da još bolje reaguju na potrebe društva. Naši prioriteti su ekonomski i socijalni razvoj, sigurnost i stabilnost, te dobro upravljanje“.

Tokom Konferencije su predstavljene mogućnosti za apliciranje na SMART Balkan sredstva, sa akcentom na do kraja mjeseca otvoreni poziv za dodjelu regionalnih grantova namjenjenih konzorcijumima od najmanje tri organizacije iz tri zemlje Zapadnog Balkana, i/ili formalnim ili neformalnim regionalnim mrežama za projekte koji se odnose na sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa snažnom regionalnom dimenzijom. Najavljen je i drugi krug javnog poziva za apliciranje za CORE grantove, koji će biti otvoren 30. juna 2023.

Takođe, potpisani su i novi ugovori sa četiri organizacije iz Crne Gore za provedbe projekata nacionalnih intervencija, podržanih sa iznosom od 199,085.61 EUR koje su se tako pridružile prethodno nagrađenih 126 projekata u iznosu od oko 4.607,112,00 miliona EUR.

Projekte Nacionalnih intervencija u Crnoj Gori implementirat će:

 • Crnogorska panevropska unija
 • NVO MANS
 • Centar za razvoj NVO (CRNVO)
 • Akcija za ljudska prava (HRA)

 

Detaljne informacije o nagrađenim organizacijama dostupne su na linku: https://smartbalkansproject.org/grants/montenegro-grants/national-interventions-me/.

Panelisti na pratećoj i dinamičnoj panel diskusiji bili su Bojan Baća, Univerzitet u Geteborgu, Univerzitet Crne Gore, član BiEPAG, Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja, Jovana Marović, bivša ministarka evropskih poslova, Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tranziciju i Velibor Zolak, marketing stručnjak. Diskusiju je moderirala Dajana Cvjetković, menadžerica SMART Balkan projekta.

Govornici/ce su imali oprečne stavove da li je potrebna revitalizacija ili nije, ali su u jednom složni –  neophodno je kontinuirano i strateški raditi na unapređenju imidža organizacija civilnog društva, kroz ulaganje u profesionalni i institucionalni rast i razvoj, i stvaranje istinskih strateških partnerstava zasnovanih na vrijednostima. Ovo nije moguće bez jasnog identiteta organizacije utemeljenog na snažnom programskom djelovanju, integritetu i potrebi da bude aktivan akter razvoja crnogorskog društva. S panela je poslana poruka da je fluktuacija ljudi prirodan proces koji nije nužno negativan ni za organizaciju, ni za sektor, ni društvo u cjelini.

Snažne organizacije civilnog društva koje uvažavaju povjerenje građana i građanki, međunarodne zajednice ali i javnog sektora imaju moć da utiču na društvene i političke procese kako bi unaprijedile životni standard stanovništva, i doprinijele razvoju društva i države.

„Povjerenje koje gubi snagu znatno narušava reputaciju civilnog sektora. Razlozi zbog kojih on, ne samo u Crnoj Gori nego i u cijeloj regiji Zapadnog Balkana, gubi snagu tj. reputaciju bili su u fokusu prateće panel diskusije, koja je ponudila i sastojke za recept revitalizacije reputacije civilnog sektora u Crnoj Gori“, istakla je  Dajana Cvjetković, menadžerica SMART Balkan projekta.

Projekat SMART Balkan- Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, u šest zemalja Zapadnog Balkana provodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine, u partnerstvu sa Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije i Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške sa iznosom većim od 17 miliona EUR od kojih će 85% tokom četverogodišnjeg perioda biti distribuirano za osnaživanje organizacija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

 

Untitled design (36)

Borba protiv visoke korupcije: Snažniji nadzor, veća odgovornost!

Sažetak projekta koji provodi Transparency International BiH

U cilju ohrabrivanja građana u borbi protiv korupcije i povećanja odgovornosti u pravosudnim institucijama, TI BiH će implementirati niz aktivnosti, uključujući praćenje relevantnih procesa kako bi se identifikovali potencijalni slučajevi korupcije na visokom nivou, te obavještavanje nadležnih institucija o nepravilnostima, što im dalje omogućava da preduzmu konkretne mjere. Građani će biti osnaženi kroz informativne kampanje o mehanizmima prijavljivanja i antikorupcijskim alatima, te će se informisati o efikasnosti u procesuiranju korupcije. Dodatno, sve preporuke će biti distribuirane relevantnim institucijama.

Projektni ciljevi

Opšti cilj

Generalni cilj je izgradnja pritiska za odgovornije pravosudne institucije i efikasnije procesuiranje visoke korupcije, kroz jačanje monitoringa rada institucija i odgovornih lica u institucijama, postupanje prema nadležnim pravosudnim institucijama po svim uočenim nepravilnostima, te mobilizaciju građana kroz podsticanje na prijavljivanje nezakonitosti.

Specifični ciljevi

 • Identifikacija nepravilnosti u radu javnih institucija, s posebnim fokusom na slučajeve visoke korupcije, kroz monitoring javne potrošnje, javnih nabavki, analizu relevantnih izvještaja i odluka institucija
 • Osnaživanje građana da donesu promjene, kroz promociju alata za prijavu i postupanje po prijavama građana o korupciji, sa fokusom na visoku korupciju i osiguravanje odgovarajućeg institucionalnog odgovora na pritužbe građana
 • Jačanje nadzora nad procesuiranjem korupcije kroz jačanje pritiska za procesuiranje slučajeva od javnog značaja
 • Informisanje javnosti i zalaganje za efikasnije procesuiranje korupcije i jačanje vladavine prava i antikorupcijskih reformi

Korisnici

Ciljnu grupu predstavljaju pravosudne i druge relevantne institucije na svim nivoima, koje će imati koristi od informisanja o konkretnim slučajevima korupcije na kojima je potrebno djelovati, ali i sve pravosudne institucije koje će imati koristi od praćenja nalaza, koji će im pomoći da razviju efikasne pristupe u procesuiranju korupcije.

Glavne aktivnosti

 • Uspostavljanje okvira za monitoring institucija s ciljem identifikacije potencijalnih slučajeva visoke korupcije
 • Informisanje građana o mehanizmima prijave korupcije;
 • Prikupljanje i obrada podataka/informacija i reagovanje prema nadležnim tužilaštvima;
 • Vršenje pritiska na institucije da se procesuiraju prijavljeni slučajevi;
 • Izrada analize i aktivnosti javnog zagovaranja.