SMART Balkans CPCD BiH

Norveška ulaže u sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana

DODIJELJENO 3 MILIONA EUR ZA IMPLEMENTACIJU 33 PROJEKTA

Norveško ministarstvo vanjskih poslova nastavlja da ulaže sredstva u razvoj i sigurnost šest zemalja Zapadnog Balkana, a poseban naglasak se stavlja na jači uticaj civilnog društva u oblastima sigurnosti i stabilnosti, kao i dobrog upravljanja. SMART Balkan posebno podstiče regionalnu saradnju i stavlja fokus na važne teme u sektoru kroz regionalne projekte, konferencije, studijske posjete, online susrete i povezivanje sa dijasporom. Od 2022. godine traje regionalni projekat SMART Balkan, kroz koji se dodjeljuju finansijska sredstva za organizacije civilnog društva, medije i neformalne grupe. Kroz ovaj četverogodišnji projekat će biti dodijeljeno 450 grantova u ukupnom iznosu od 14,5 miliona EUR.

Iako projekat nudi podršku kroz sedam vrsta grantova, prilagođenih za razne aspekte djelovanja civilnog društva, ipak je potrebno istaći da SMART Balkan dodjeljuje i operativne (core)  grantove. „Operativni grant je vrsta podrške o kojoj sanja svaka organizacija u regiji Zapadnog Balkana, jer predstavlja suštinsku podršku djelovanju organizacije koja je usmjerena na rezultate u zajednici i jačanje internih struktura organizacije kako bi bila relevantan i snažan glas ciljnih grupa zbog kojih je i osnovana.“ – izjavila je Dajana Cvjetković, menadžerica projekta.

Početak 2023. godine je obilježen potpisivanjem ugovora za 33 granta, od čega je dodijeljeno 9 regionalnih grantova u ukupnom iznosu od 1,692,000 EUR i 24 operativna granta u ukupnom iznosu od 1,234,000 EUR. Na javni poziv je pristiglo 365 aplikacija, 234 za operativni grant i 122 za regionalni grant, iz čega se jasno vidi potreba i želja organizacija da djeluju više strateški, u skladu sa misijom i fokusom na rezultate ali i institucionalno jačanje koje je prijeko potrebno u vremenu kada bilježimo degradaciju i sužavanje prostora za djelovanje civilnog sektora u svih 6 zemalja.

Lista organizacija koje su dobile grantove su dostupne na web stranici www.smartbalkansproject.org

Trenutno su otvoreni pozivi za nove grantove u svih 6 zemalja, i to za organizacije koje rade na nacionalnom nivou, lokalne organizacije, medije i kreativne grupe. Planirana je podrška za više od 110 projekata u ukupnom iznosu od 2,8 miliona EUR. Rok za predaju projektnih prijedloga putem Grants Management Platforme je 15.2.2023.

„Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške nam je kroz SMART Balkan projekat pružilo povjerenje kao lokalnom konzorciju ne samo u smislu upravljanja projektom i finansijskim sredstvima, nego i u implementaciji metodologije za jačanje kapaciteta i uloge organizacija i dodjele operativnih grantova kao najizazovnijeg procesa u grant shemi. Ovim pristupom je donator pokazao svoju odlučnost da zaista radi sistematično, hrabro i suštinski na razvoju civilnog sektora koji je neophodan za stabilan, miran i održiv region. S druge strane, mi kao konzorcij smo sretni da je donator prepoznao naše vrijednosti: transparentnost, lokalno vlasništvo, profesionalizam i integritet, koje ćemo nastojati inkorporirati u svaki segment projekta.“ kaže Cvjetković.

SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan je četvorogodišnji regionalni projekat koje u regiji Zapadnog Balkana implementira konzorcij koji vodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz BiH, sa partnerima Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije i Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije. Cilj projekta je jačanje participativnih demokratija i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške sa više od 17 miliona EUR.

Kontakt za izjave za medije i gostovanja:

 1. Dajana Cvjetković, menadžerica projekta SMART Balkans, CPCD, BiH [email protected] +387 61438577

 

Javni poziv

JAVNI POZIV za mentore/ice

Konzorcij SMART Balkan projekta objavljuje javni Poziv za prijave za Nacionalne mentore/ice.

Kompletan javni poziv preuzmite OVDJE.

Detaljan opis poslova za ovaj poziv je dostupan u Prilogu 1.

Proces prijave:

Prijava za nacionalne mentore/ice treba biti dostavljena na e-mail adresu [email protected] i treba sadržavati sljedeće dokumente:

 • Obrazac prijave (Prilog 2)
 • CV
 • Izjava časti (Prilog 3)
 • Ostali dokumenti koju dokazuju stručnost i kvalifikacije aplikanta/ice

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prilog 1 – Opis poslova
 2. Prilog 2 – Obrazac prijave
 3. Prilog 3 – Izjava časti

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, implementira projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu. Projekat ima za cilj kreiranje osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema projekta su borba protiv organiziranog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz međureligijski dijalog, reforme u euroatlanskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i neovisnih medija. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške grantom vrijednim preko 17 miliona EUR.

WEB SB

Održana informativna sesija za aplikante iz Bosne i Hercegovine

18. januara 2023. godine, održana je info sesija o raspisanim javnim pozivima projekta SMART Balkans za aplikante iz Crne Gore. Na sesiji je prisustvovalo preko 80 predstavnika/ica organizacija zainteresiranih za dodjelu grantova u kategorijama Nacionalne inicijative, Lokalne inicijative, Kreativna kutija i Mediji.

Prisutnima se obratila menadžerica projekta i programska menadžerica Centra za promociju civilnog društva, Dajana Cvjetković, koja je predstavila projekat, partnerske organizacije i CPCD.

Ono što je važno naglasiti jesu vrijednosti SMART Balkans projekta, odnosno transparentnost, profesionalizam i lokalno vlasništvo. Željeli bismo posebnu pažnju posvetiti lokalnom vlasništvu koje ne znači samo da lokalne organizacije implementiraju projekte na lokalnom nivou, nego da organizacije koje apliciraju na projekte trebaju biti u prilici da svoje projektne ideje prilagode svojim misijama i vizijama, a ne isključivo ciljevima koji se navode u javnim pozivima.

SMART Balkans projekat je postavljen tako da odgovara na četiri očekivana rezultata, te je do kraja projekta, planirano doprinošenje snažnijem, održivijem I aktivnijem civilnom društvu. Jedan od očekivanih rezultata jeste razvijenije i snažnije regionalno partnerstvo između organizacija civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana, partnerima iz Evropske unije i javnog sektora. Zatim povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promjene kroz organizacije civilnog društva, ne samo brojnost u participaciji u procesima donošenja odluka nego istinsko prepoznavanje rada organizacija civilnog društva bude prepoznatno, te da vlasti, donosioci odluka, uzimaju u obzir mišljenja građana i građanki. Još jedan od očekivanih rezultata jeste povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u razvojnim inicijativama u regiji Zapadnog Balkana. Ova četiri rezultata ili osnovna cilja želimo vidjeti kao doprinos u Euro-atlanstkim integracijama I osnaživanju žive demokratije koja je prilagođena specifičnim potrebama našeg regiona ali i država.

Edisa Adžović, naša službenica za grantove predstavila je predstavnicima/cama organizacije Grant Management platformu, koja je osmišljena  tako da svojim korisnicima/cama pruži sve informacije u vezi grantova u okviru SMART Balkans projekta, te potrebne alate potrebne organizacijama I registrovanim korisnicima/cama.

Nakon predstavljanja GMP platforme i četiri aktuelna javna poziva uslijedilo je mnoštvo zanimljivih pitanja predstavnika/ca organizacija zainteresiranih za apliciranje novih projekata, što nas je posebno obradovalo.

Pitanja i odgovori info sesija za aplikante iz svih šest zemalja Zapadnog Balkana, biti će objavljeni 3. februara na našoj web stranici.

INFO SESSION

Informativna sesija o javnim pozivima za dodjelu grantova za aplikante iz BiH

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐣𝐚 o javnim pozivima za dodjelu grantova Creative Box, Nacionalne intervencije, Lokalne inicijative i Mediji za aplikante iz 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐞 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐞 održat će se 𝟏𝟖. 𝐣𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐚 s početkom od 𝟏𝟑:𝟎𝟎𝐡 putem 𝐙𝐎𝐎𝐌 platforme.
Prijaviti se možete putem linka https://bit.ly/InfoSessionBiH
Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa partnerskim organizacijama Center for Research and Policy Making (CRPM) i IDM Albania Institute for Democracy and Mediation uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške realizuje projekat SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan.
Media Grants

Javni poziv za projekte medijski grantovi

Referenca poziva: SB BiH MG 01/22 

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na medijske grantove za aplikante iz Bosne i Hercegovine. 

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Norveške implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.  

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.  

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:  

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana  
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti 
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promjene kroz OCD koje unaprijeđuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana 
 • Povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana 

Medijski grantovi će pružiti finansiranje za projekte vezane za dva glavna područja: 

 1. Sigurnost i stabilnost 
 1. Upravljanje 

U sljedećim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i tražene obrasce za prijavu:  

Creative box

Javni poziv za projekte grantovi Creative Box

Referenca poziva: SB BiH CBG 0122 

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Creative Box grantove, za aplikante iz Bosne i Hercegovine. 

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Norveške implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.  

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.  

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:  

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana  
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti 
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promjene kroz OCD koje unaprijeđuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana 
 • Povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana 

Creative Box grantovi će pružiti finansiranje za projekte vezane za dva glavna područja: 

 1. Sigurnost i stabilnost 
 1. Upravljanje 

U sljedećim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i tražene obrasce za prijavu:  

Local Initiatives

Javni poziv za projekte grant Lokalne inicijative

Referenca poziva: SB BiH LI 01/22 

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za projektne prijedloge za grant Lokalne inicijative, za aplikante iz Bosne i Hercegovine. 

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Norveške implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.  

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.  

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:  

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana  
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU, kao i vlasti
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promjene kroz OCD koje unaprjeđuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
 • Povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana 

 

Grant Lokalne inicijative će pružiti finansiranje za projekte vezane za dva glavna područja  

 1. Sigurnost i stabilnost 
 2. Upravljanje 

U sljedećim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i tražene obrasce za prijavu:  

National Interventions

Javni poziv za projekte grantovi Nacionalne intervencije

Referenca poziva: SB BiH NI 01/22

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na grantove Nacionalne intervencije za aplikante iz Bosne i Hercegovine.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Norveške implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promjene kroz OCD koje unaprijeđuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
 • Povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Grantovi Nacionalne intervencije će pružiti finansiranje za projekte vezane za dva glavna područja:

 1. Sigurnost i stabilnost
 2. Upravljanje

U sljedećim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i tražene obrasce za prijavu:

MicrosoftTeams-image

Potpisani ugovori sa dobitnicima Regionalnih grantova

Ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima Regionalnih grantova održana je 29. decembra putem ZOOM platforme!

O Regionalnim grantovima

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija kao države korisnice projekta SMART Balkan formiraju geografsku regiju u kojoj su one politički, društveno, kulturno i historijski povezane.

Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u regiji, kroz poboljšanu saradnju između civilnog društva i vlasti te kroz izgradnju regionalnog partnerstva na svim nivoima da bi se povećao uticaj građana u procesu donošenja odluka, doprinijet će potrebnoj promjeni za kreiranjem inkluzivnih zajednica na Zapadnom Balkanu a što će u konačnici promovisati održivi razvoj njihovih društava. Učešće civilnog društva u procesu razvoja politika je jedan od najvažnijih osobina euroatlanskih integracija regije. Imajući u vidu da EU integracije nisu samo individualni cilj svake države korisnice, nego cijele regije, ovaj projekat teži ka olakšavanju saradnje i umrežavanju na putu ka ostvarivanju pomenutog cilja. Za ovu potrebu, SMART Balkan je kreirao regionalnu shemu granta, kroz kreiranje regionalnih mreža ali će se partnerstva naglašavati gdje je god to moguće.

Regionalni grantovi su mehanizam za finansiranje konzorcijuma od najmanje 3 OCD iz 3 države i/ili formalne ili neformalne regionalne mreže za projekte vezanih za sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa snažnom regionalnom dimenzijom.

Dok će vrstu aktivnosti za podršku gore navedenim prioritetnim oblastima predložiti aplikant, sljedeća lista navodi neke od prijedloga oblasti djelovanja koje mogu biti obuhvaćene projektima:

Sigurnost i stabilnost

 • Borba protiv radikalizacije
 • Dezinformacije kao sigurnosne prijetnje
 • Borba protiv trgovine oružjem
 • Borba protiv trgovine ljudima
 • Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti
 • Borba protiv organiziranog kriminala
 • Prevencija pranja novca
 • Borba protiv terorizma
 • Uticaj klimatskih promjena na sigurnost i stabilnost u regionu
 • Energetska sigurnost
 • Spremnost na vanredne situacije
 • Interkulturalni dijalog
 • Socijalna kohezija, pomirenje i mir
 • Sigurnost ljudi (fizička zaštita integriteta osoba)
 • Rodna ravnopravnost
 • Cyber sigurnost
 • Zaštita podataka
 • Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti

Upravljanje

 • Promocija digitalne pismenosti
 • Sloboda izražavanja
 • Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka
 • Borba protiv lažnih vijesti
 • Euroatlantske integracije
 • Digitalizacija
 • Reforma javne uprave
 • Borba protiv sive ekonomije
 • Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

Očekivani rezultati

 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva iz regije Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa sa njihovim kolegama u EU i javnim institucijama
 • Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promjene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana

Organizacije dobitnice Regionalnog granta:

 • Cooperation and development institute iz Albanije
 • Sos Helpline Nikšić iz Crne Gore
 • Novi Sad School of journalism iz Srbije
 • Albanian Disability Right Foundation iz Albanije
 • European Policy Centre iz Srbije
 • Institute for strategic Research and Education is Sjeverne Makedonije
 • Children & youth iz Srbije
 • International association “Interactive open schools” – MIOS iz Bosne i Hercegovine
 • FINANCE THINK – Economic Research and Policy Institute iz Sjeverne Makedonije