Iskra web SB - NE DIRATI (18)

Institut “Slobodna stolica” kao instrument za aktivno učešće u donošenju odluka

Centar za Razvoj NVO već godinama aktivno promoviše institut “Slobodna stolica” kao ključni mehanizam za uključivanje građana u donošenje važnih odluka.  Uz podršku projekta SMART Balkans ovaj mehanizam omogućuje predstavnicima nevladinih organizacija da učestvuju u radu sjednica opštinskih skupština, ne samo uz podršku u formalnom procesu prijavljivanja već i u pripremi komentara i prijedloga na određene dokumente o kojima se raspravlja u skupštini.

Ovaj važan mehanizam pruža mogućnost da se glas NVO-a čuje u lokalnim parlamentima i uspostavi direktna komunikacija sa vijećnicima. Takođe,  omogućuje pojedincima da se aktivno uključe u procese koji oblikuju našu zajednicu.

CRNVO je u okviru promocije instituta slobodna stolica provodi informativnu kampanju putem online kanala, koju možete pratiti na društvenim mrežama.

bp2

CRNVO Informativni karavan: 282 učesnika i učesnice na radionicama u 11 gradova Crne Gore

U okviru projekta “Sinergijom do dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama” koji provodi Centar za razvoj NVO, održano je 11 radionica o mehanizmima učešća NVO i građana u donošenju odluka, koje su izazvale veliko interesovanje.

Radionice su održane u sljedećim gradovima: Herceg Novi, Ulcinj, Budva, Tivat, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Nikšić, Bijelo Polje, Podgorica, i Plužine. Informativnim karavanima je prisustvovalo 282 učesnika, koji su dolazili iz reda zainteresovanih građana, nevladinih organizacija, mjesnih zajednica i organa lokalne samouprave.

Žive diskusije i debate odvijale su se u raznim pravcima, u zavisnosti od konkretnih okolnosti i potreba građana. Učesnici su imali priliku da upute konkretne sugestije i prijedloge radi unaprjeđenja praksi lokalne samouprave u procesima učešća javnosti u donošenju odluka.

U nastavku pogledajte galerije fotografija iz nekoliko gradova.

Herceg Novi

Ulcinj

Budva

Tivat

Cetinje

Danilovgrad

Kolašin

 

Iskra web SB - NE DIRATI (14)

Strip u istoriji, istorija u stripu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) objavio je drugo prošireno izdanje publikacije „Crteži i borbe”. Kroz istoriju stripa i na momente širih polja kulture nastojanje je povezati dva važna segmenta vrijednosti CDT organizacije: antifašizam i jugoslovensku kulturu.

Autor publikacije je Luka Rakojević, dok je dizajn radio Zoran Kardula (Cardula).

Sadržaj dokumenta je određen medijem, vremenom i prostorom. Opisani su određeni segmenti biografija autora koji su rođenjem ili porijeklom vezani za crnogorsko područje, a imaju veze sa Drugim svjetskim ratom.

Neki od stripova o kojima Rakojević piše inspirisani su ljudima, događajima, prostorom ili mentalitetom. Te činjenice zajedno stvaraju svojevrsni mozaik koji nudi pregled odabranih aspekata vezanih za ove teme i daje im okvir.

Publikacija je dostupna na LINKU.

Vizual_redukcija sredstava

Norveško Ministarstvo vanjskih poslova uvodi smanjenje sredstava u 2024. godini

Nakon promjene političkih prioriteta, između ostalog zbog rata u Ukrajini i krize na Bliskom istoku, norveško Ministarstvo vanjskih poslova najavilo je značajno smanjenje razvojnih fondova za zemlje Zapadnog Balkana u 2024. i nadolazećim godinama.

Smanjenje raspoloživih sredstava odrazit će se na korisnike regionalnih grantova ugovorene u okviru drugog javnog poziva, kao i planirane projekte.

Novi kontingent sredstava za područja u potrebi osigurat će se revidiranjem postojećih budžetskih izdvajanja Norveške. Ovaj redizajn finansijskih sredstava ima uticaj na projekat SMART Balkan u 2024.

SMART Balkan sredstva će biti smanjena u iznosu od 54 770 000 NOK, što znači da će se u 2024. godini izmijeniti dinamika javnih poziva, kao i da će se promijeniti ukupni iznosi raspoloživih sredstava za narednu godinu, a za dio tekućih projekata ovo smanjenje budžeta značit će razumni redizajn budžeta.

Sve organizacije, glavni nosioci regionalnih projekata iz drugog kruga javnog poziva bit će kontaktirane i obaviještene o uticaju ove odluke na njihov ugovor o dodjeli grant sredstava.

Aktivnosti (osim grantova) u sklopu projekta bit će značajno smanjene u 2024 godini.

Konzorcij SMART Balkan ulaže velika dodatne napore u redizajniranje projekta kako bi cjelokupni pristup novonastaloj situaciji imao što manji utjecaj na projekat SMART Balkan, korisnike grantova i očekivane rezultate.

CPEU Drugi tematski seminar 1

Akcenti sa drugog tematskog seminara – Berlinski proces i alternativne regionalne incijative iz ugla ekonomske saradnje i trgovine: Pozicija Crne Gore

Drugi tematski seminar u organizaciji Crnogorske panevropske unije održan je na temu “Berlinski proces i alternativne regionalne incijative iz ugla ekonomske saradnje i trgovine: Pozicija Crne Gore”.
Tokom seminara su predstavljeni rezultati sprovedenog istraživanja na temu regionalne saradnje i pozicije Crne Gore, iz ugla ekonomske saradnje i trgovine. Kroz panel diskusiju analizirala se regionalna trgovina, inicijative i međunarodni ugovori, barijere trgovini, te istakla prednost Berlinskog procesa i kreiranja zajedničkog regionalnog tržišta u odnosu na alternativne regionalne inicijative za ekonomsku saradnju.
Predstavljanje rezultata istraživanja i debata o izazovima u narednom periodu, doprinijeće razvoju preporuka politika koje mogu unaprijediti trgovinske odnose i podsticati ekonomsku integraciju regiona, polazeći od pozicije ekonomskih interesa Crne Gore. Seminar je pružio priliku za diskusiju kako najbolje iskoristiti prilike koje pruža Berlinski proces za jačanje ekonomske saradnje, promovisanje trgovine, i podsticanje ekonomskog razvoja.
Akcenti sa drugog tematskog seminara su u nastavku:
Prof Gordana Đurović
“S obzirom na nizak nivo konkurentnosti naše ekonomije i stepen iskorišćenosti resursa i izvoznog potencijala, neophodno je ojačati sve instrumente spoljnotrgovinske politike, agrobudžet, programe za rast konkurentnosti i inovacija – u cilju podsticanja proizvodnih sektora, rasta izvoza i smanjenja uvozne zavisnosti. Iako treba da bude partner u daljoj liberalizaciji regionalne trgovine i evrointegracionog puta pod inicijativama Berlinskog procesa – Crna Gora, kao i svaka zemlja, treba da balansira svoju politiku zaštite potrošača, sa politikom podsticaja svojih proizvođača.”
Dr Milica Muhadinović
“Raditi na daljoj diversifikaciji crnogorske ekonomije, kako bi se ojačala konkurentnost i osnažio izvoz za koji postoji neiskorišćen potencijal. Podizanje nivoa svijesti o BP i njegovoj inkluzivnosti.”
Mr Ivona Savićević
“Prilikom definisanja naših reformskih ekonomskih prioriteta u segment unaprjeđenja poslovnog ambijenta kroz tzv. Plan rasta, važno je da se oni reflektuju ka realnim potrebama crnogorske privrede.”
Pavle Radovanović
“Evropska komisija poziva CEFTA strane, Regionalni savjet za saradnju, Komorski investicioni forum ( pod Berlinskim procesom ) da se aktivno uključe u izradu novog Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2025-2028, kako bi isti i bio glas poslovne zajednice.”
Vesna Daković
“Kroz Berlinski proces ispunjavamo zahtjeve i standard EU tržišta, jačamo naše privredne subjekte za poslovanje na EU tržište i čuvamo zdravlje naših građana. Open Balkan inicijativa, sa druge strane, ide u smjeru koji je suprotan EU integracijama i strateškom spoljnopolitičkom cilju Crne Gore, a to je pristupanje Uniji.”

 

CPEU Tematski seminar 1

Održan prvi tematski seminar„Bezbjednosni aspekti regionalnih integracija“

Crnogorska panevropska unija je u okviru projekta “Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative: Preporuke za Crnu Goru” organizovala prvi tematski seminar na temu „Bezbjednosni aspekti regionalnih integracija“.
Fokus ovog seminara bili su bezbjednosni aspekti regionalnih integracija, te predstavljanje rezultata istraživanja u toj oblasti, a doprinijet će dubljoj analizi bezbjednosnih implikacija Berlinskog procesa i alternativnih regionalnih inicijativa, identifikovanju potencijalnih prijetnji i rizika, i razvoju strategija za unaprjeđenje regionalne bezbjednosti i stabilnosti.
Govornici su bili:
• Žana Špadijer, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju, Direktorat za politiku odbrane, Ministarstvo odbrane
• Sergej Mučalica, generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju, Ministarstvo unutrašnjih poslova
• Prof. dr Mehmedin Tahirović (predstavljanje rezultata istraživanja)
• Prof. dr Srđan Darmanović, Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka
• Admiral Dragan Samardžić, Atlantski savez Crne Gore
Fasilitator: Prof. dr Gordana Đurović
Akcenti sa tematskog seminara:
Prof Gordana Đurović: 
“Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative su evidentne, polazeći od njegove inkluzivnosti, ali i prisustva EU i njenih država članica u svim aspektima saradnje. To je garant da će regionalna saradnja značiti put ka EU standardima u svim oblastima, pa i u pitanjima bezbjednosti”. 
Prof Mehmedin Tahirović: 
“Ključni prioriteti Berlinskog procesa postavljeni 2014. godine – rješavanje otvorenih bilateralnih i unutrašnjih pitanja, kao i postizanje pomirenja unutar i između društava u regionu treba ne samo da ostanu, već i da ojačaju”.
Prof Srđan Darmanović: 
“Svijet se suštinski izmjenio u odnosu na 2014.godinu, kada je Berlinski proces stvoren. Za Zapadni Balkan i za EU je danas pitanje članstva ovih zemalja od vitalnog značaja.”
Admiral Dragan Samardžić: 
“Mi u Crnoj Gori nemamo sistem bezbjednosti, imamo pojedine segmente, koji rade povremeno manje ili više uspješno.”
Iskra web SB - NE DIRATI (16)

Edukativne infografike o opasnim hemikalijama

U okviru projekta  „Znanjem o hemikalijama ka održivoj zajednici“ podržanog SMART Balkan grantom Lokalne inicijative sprovodi se jaka digitalna kampanja objave edukativnih infografika na temu opasnih hamikalija, kontaminacije životne sredine hemikalijama, efektima korišćenja različitih hemikalija, važnost upotrebe sigurnih i održivih hemikalija.

Infografike pogledajte u galeriji niže:

OS 0

Okrugli sto “Prezentacija rezultata istraživanja stavova žena i mladih u Crnoj Gori o bezbjednoj upotrebi i odlaganju hemikalija”

Centar za klimatske promjene UDG organizovao je danas Okrugli sto “Prezentacija rezultata istraživanja stavova žena i mladih u Crnoj Gori o bezbjednoj upotrebi i odlaganju hemikalija”. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Znanjem o hemikalijama ka održivoj zajednici”, koji je podržan SMART Balkan grantom Lokalne inicijative.

Otvarajući Okrugli sto, direktorica Centra za klimatske promjene, dr Ivana Vojinović je ukazala da je hemijsko zagađenje važan i postajaće sve veći ekološki pritisak na globalnom nivou, pa samim tim i u Crnoj Gori. U procesu EU integracija, hemikalije pripadaju Poglavlju 27 i u ovom dijelu je Crna Gora postigla visok stepen harmonizacije sa EU zakonodavstvom i ratifikovala najvažnije konvencije. Vlada Crne Gore je u avgustu 2023. godine usvojila novu Nacionalnu strategiju upravljanja hemikalijama 2024-2026, koja pokriva svega tri godine, pa se teško može smatrati strateškom vizijom u ovoj oblasti. Veliki je broj hemikalija prisutan u svakodnevnom životu u obliku deterdženata i biocidnih proizvoda, pesticida, boja, supstanci u električnim aparatima, kozmetičkih proizvoda, igračaka, ljekova, itd. i one, iako neophodne, istovremeno mogu biti toksične po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, ako se njima ne upravlja pravilno. Iz tog razloga Centar za klimatske promjene UDG realizovao je projekat “Znanjem o hemikalijama ka održivoj zajednici” u okviru kojeg su sprovedena dva statistička istraživanja dvije ciljne grupe, žena i mladih, o njihovim stavovima o važnosti bezbjedne upotrebe i odlaganja hemikalija, kao i edukacija studenata Fakulteta na Univerzitetu Donja Gorica i srednjoškolaca u sva 3 crnogorska regiona (Srednjoj ekonomskoj školi „Mirko Vešović“ u Podgorici, Gimnaziji „Miloje Dobrašinović“ u Bijelom Polju i Gimnaziji „Niko Rolović“ u Baru).

Predstavljajući rezultate istraživanja, dr Gordana Radojević je ukazala da iako je istraživanjem obuhvaćen značajan broj žena koje koriste 5 do 10 hemijskih proizvoda svakodnevno, kao i da većina ima završenu visoku stručnu spremu, podaci pokazuju da prilikom upotrebe i odlaganja hemikalija značajan procenat njih, još uvijek nije stekao navike koje bi smanjile rizike prilikom upotrebe i odlaganja hemikalija. Istraživanje pokazuje da je svaka četvrta žena imala nebezbjedan kontakt sa opasnim hemikalijama u domaćinstvu, što označava visok rizik po njeno zdravlje. Međutim, u tim situacijama savjetovanje sa članom porodice ili izostanak bilo kakve reakcije, su najčešće reakcije za 53,2% onih koji su imale nebezbjedan kontakt sa opasnim hemikalijama. Sa druge strane, 45,4% žena su imale alergijske reakcije, iritaciju kože ili druge zdravstvene probleme kao posljedicu upotrebe određenih hemijskih proizvoda, no bez obzira na to 42,4% nijesu posjetile ljekara ili farmaceuta po tom pitanju.

Kada je u pitaju odlaganja otpada od proizvoda koji sadrže hemikalije, samo 2,3% ispitanica taj otpad odlaže na reciklažno dvorište. Rizika od nebezbjedne upotrebe hemikalija i hemijskih proizvoda 25% ispitanica je svjesno samo kada dođe u rizičan kontakt sa njima. Zabrinjava činjenica da značajan broj ispitanica odnosno 37,9% nije informisano o specifičnim hemikalijama koje bi trebalo izbjegavati tokom trudnoće.

Istraživanje pokazuje da ispitanice nijesu adekvatno informisane o prisustvu opasnih hemikalija u proizvodima za ličnu higijenu i predmetima opšte upotrebe. Gotovo 1/3 ispitanica, nema nikakve ili veoma malo informacija o prisustvu opasnih hemikalija u proizvodima koje svakodnevno koriste.

Istraživanje pokazuje da su online izvori informacija (web stranice, blogovi, društvene mreže, itd.) glavni izvor edukacije o hemikalijama koje izazivaju zabrinutost, kao i načinu zaštite od njihovih negativnih efekata, i to za 71,2% žena. Ipak, istraživanje pokazuje da ispitanice, iako koriste online izvore kao ključne u informisanju o hemikalijama koje izazivaju zabrinutost, navode da bi ključnu ulogu u informisanju morali preuzeti Ministarstvo zdravlja (35%) i Institut za javno zdravlje (27,3%), dok 16,7% ispitanica vidi medije kao važne posrednike u širenju informacija o štetnosti hemikalija u slučaju nebezbjedne i neadekvatne upotrebe.

Na Okruglom stolu je zaključeno da tema pravilne upotrebe i odlaganja hemikalija još uvijek nije dovoljno zastupljena u javnosti u Crnoj Gori, te da se mora dosta raditi na temu stručnog informisanja opšte populacije o uticajima koje hemikalije imaju na zdravlje čovjeka.

 

 

CGO_2401

Kontinuirano marginalizovano obrazovanje

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana obrazovanja koji se obilježava 24. januara, podsjeća da decenijama obrazovni sistem ostaje van fokus crnogorskih vlada, koje nijesu demonstrirale političku volju da ovaj važan sektor prioritetno pozicioniraju i kvalitativno osnaže. Ta činjenica se ne mijenja ni nakon smjene ranije višedecenijske vlasti, što podupiru i mnoga neispunjena obećanja data u ekspozeima posljednje tri Vlade za sektor obrazovanja.

Ekspoze Zdravka Krivokapića je načelno obećavao unaprijeđenje kvaliteta u obrazovanju, ali je smještajući obrazovanje u glomazno i nefunkcionalno Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta od početka ukazao na loš pristup te Vlade prema ovom sektoru. Iako apostrofiran “potencijal talenata“, u praksi je dotadašnji Fond za podršku talenatao obesmišljen izmjenom Opšteg zakona o obrazovanju, jer nije utvrđen način raspodjele sredstava i njihove kontrole, čime je ostavljen prostor za manipulaciju i do danas se ne zna koliko je u posljednje tri godine opredijeljeno sredstava iz budžeta za donacije, sponzorstva, legate i dr. u tom Fondu. Dodatno, u ekspozeo je obećana “posvećenost osobama sa invaliditetom i drugim licima sa posebnim obrazovnim potrebama” ali to nije pratilo adekvatno rješavanje problema.

Nadalje, u ekspozeu je obećano da će “pripremiti i realizovati aktivnosti za poboljšanje kompetencija nastavnika angažovanih na svim nivoima obrazovanja – od predškolskog do univerzitetskog – imajući kao osnovu za ovu aktivnost standarde nastavničke profesije,” što je izostalo. Takođe, Krivokapićev stav iz ekspozea da “samo onaj koji ima znanje, danas moze biti verifikovan na tržistu i vrednovan, bez obzira da li je u Crnoj Gori ili bilo gdje izvan nje” demantuju zapisnici prosvjetnih inspektora iz perioda njegovog mandata. U ovom periodu, svjedočili smo i nezabilježenom talasu nezakonitog otpuštanja rukovodioca obrazovnih ustanova, a zaboravljena je i najavljena reforma obrazovnog sistema u smislu stavljanja fokusa na kritičko i stvaralačko mišljenje.

Krivokapićev ekspoze je obećao “depolitizaciju i vracanje autonomije Univerzitetu Crne Gore“, a u praksi je samo izvršena zamjena političkih aktera kroz rukovodstvo, prije svega Upravnog odbora a što je direktnu refleksiju imalo i na izbor podobnog rektora, pa UCG ostaje još daleko od autonomije. Nije napravljena ni najavljena izmjena Zakona o visokom obrazovanju niti Statuta UCG, ali su enormno povećane zarade na UCG.

Ekspoze Dritana Abazovića donio je obećanja o nekim realnijim aktivnostima u obrazovnom sistemu. Tako je 43. Vlada zadovoljila kvanitativno obećanje da “rukovođenje ustanovama obrazovanja pripadne školskim/upravnim odborima”, što ranije nije bio slučaj. No, ostala su neispunjena važna obećanja o “meritornosti i transparentnosti u izboru direktora i upravljačkih struktura obrazovnih institucija” imajući u vidu način postavljenja predstavnika Ministarstva prosvjete u školskim odborima, a koje je ministar imenovao uglavnom po političkoj, vjerskoj podobnosti ili nekom drugom partikularnom interesu. Time se direktno vrši politički uticaj u školskim odborima pri imenovanju i razriješanju direktora, a što je za posljedicu imalo dalje urušavanje obrazovnog sistema i odnosa unutar nastavničkog kadra.

Urađena je obećana “Analiza sektora obrazovanja 2015 – 2020. godina”, uz podršku UNICEF-a, koja je otkrila poraznu sliku stanja u sektoru obrazovanja, ali je nije pratio hitan i prioritetan višegodišnji plan za sektor obrazovanja, što je bilo obećano ekspozeom. Izostalo je i “snažno investiranje u školsku infrastrukturu“, iako je rješavanje tih infrastrukturnih pitanja jedno od najurgentijih, uz povećanje neophodnog nastavnog kadra, naročito onog deficitarnog zanimanja. Vlada Abazovića nije uspostavila ni međuinstitucionalnu saradnju sa inspekcijskim službama i često se oglušavala o prijedloge za razriješenje pojedinih rukovodilaca javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja upućene ministru prosvjete od strane Uprave za inspekcijske poslove.

Dodatno, obećanje da će ta Vlada “nastojati da targetira najveće izazove u ovoj oblasti, a kroz strateško planiranje nastojaće da jača funkcionalnost obrazovnog sistema. Sistem zasnovan na znanju, stručnosti I funkcionalnosti…” nisu pratili nikakvi mehanizmi mehanizme provjere znanja prema kadru koji je stekao diplome na kontroverznim privatnim ustanovama obrazovanja u regionu, a mediji su često izvještavali o nastavnicima koji su predavali bez adekvatne stručne spreme ali uz političku zaštitu.

Uspostavljanje obećane “dobre prakse iz domena inkluzivnog obrazovanja, naročito za djecu sa smetnjama u razvoju i djecu iz romske populacije, biti nastavljene i unaprijeđene, kako bi obrazovanje bilo jednako dostupno svakom djetetu”, nije realizovano.

Ekspoze Milojka Spajića preuzima dijelove iz “Analiza sektora obrazovanja 2015 – 2020. godina“, što prate ambiciozni opšti dugoročni ciljevi sa obećanjem stabilne politike unapređenja i poboljšanja učinaka prethodnih vlasti, ali bez jasnih aktivnosti i indikatora učinka. Uz lošu infrastrukturu i nekapacitiran kadar teško se može ostvariti ekspozeom zacrtani cilj 44. Vlade “da u narednom periodu izgrade moderan, efikasan i inkluzivan obrazovni sistem“, a ne pominje se niti jedan od mehanizama za postizanje tog kompleksnog cilja. Nema riječi ni o rastućem problemu vršnjačkog nasilja u javnim ustanovama obrazovanja niti modelima za suzbijanje istoga.

Spajić je u ekspozeu obećao i da će “afirmisati napredovanje i usavršavanje nastavnog kadra, uz konstantnu brigu o ekonomskom i socijalnom položaju prosvjetnih radnika, čime će se vratiti dostojanstvo nastavničkom pozivu i motivisati najkvalitetniji mladi ljudi, da se za njega opredijele“. No, prvi koraci Vlade, koji uključuju obustavljeno povećanje zarada u prosvjeti predviđeno Granskim kolektivnim ugovorom, koje je trebalo planirati Budžetom za 2024. godinu, poništavaju to obećanje.

Osvrt na ove dokumente napravljen je kroz progam CGO-a podržan kroz Core grant regionalni projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanja i javne politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost autora i ne odražava nužno stavove CPCD, CRPM, IDM i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica

CGO WEB

Festival UBRZAJ u osam gradova Crne Gore

Nakon crnogorske premijere u okviru Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2023, zbog velikog interesovanja publike, Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa lokalnim partnerima, prikazaće dokumentarni film Mamula All Inclusive, autora Aleksandra Reljića, u osam crnogorskih gradova!

Projekcije će se održati po sljedećem rasporedu:

  • 23. januar u 19h – Centar za kulturu, Mojkovac
  • 24. januar u 20h – Kulturni centar, Bar
  • 25. januar u 19h – Kino Boka, Kotor
  • 25. januar u 20h – Nikšićko pozorište, Nikšić
  • 26. januar u 19h – Centar za kulturu, Bijelo Polje
  • 29. januar u 19h – Dvorana „Park“, Herceg Novi
  • 30. januar u 19h – Centar za kulturu, Tivat
  • 1. februar u 19h – Spomen dom „Crvena komuna“, Petrovac, Budva

Film Mamula All Inclusive je sniman skoro sedam godina, od septembra 2017. do septembra 2022. godine, a dokumentuje pretvaranje ostrva Lastavica i tvrđave Mamula, koji se nalaze na ulazu u Bokokotorski zaliv, iz nekadašnjeg koncentracionog logora u ekskluzivni hotelski kompleks. Takođe, praćena je i transformacija javnog mnjenja u odnosu na ovaj projekat, iz ugla logoraša Iva Markovića, koji je sa svojih devet godina, tamnovao u tom logoru, pod komandom italijanskih fašista Benita Musolinija, a u filmu se, zajedno sa drugim logorašima, aktivistima nevladinih organizacija i građanima, protivi toj odluci i bori za očuvanje uspomene na nevine žrtve.

Mamula All Inclusive realizovan je uz finansijsku podršku Filmskog centra Srbije, a u produkciji Greenfield Production i koprodukciji Al Jazeera Balkans, kao i manjinskih producenata Core Dox i Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Festival UBRZAJ gostuje sa filmom Mamula All Inclusive u osam gradova u Crnoj Gori kroz program CGO-a podržan Core grantom regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD),  Centar za istraživanje i kreiranje politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Crnogorski festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ, prvi i jedni takve vrste u Crnoj Gori, ima za cilj da posredstvom filma doprinese podizanju svijesti građana i građanki o važnosti ljudskih prava i njihove zaštite i unaprijeđenja, kao i vrijednosnog okvira koji podstiče harmonične odnose među različitima po bilo kojem osnovu.