Creative Box grantovi

Creative Box grantovi su namijenjeni pravnim licima (udruženjima ili fondacijama) i neformalnim grupama.

Projekti podržani kroz ovaj poziv će kreirati različite kreativne proizvode za podjelu ključnih poruka projekta, povezanih sa oblastima Sigurnost i stabilnost i upravljanje, prema građanima. Kreativni proizvodi trebaju biti lako razumljivi ciljnoj populaciji, po mogućnosti (ali nije obavezno) koristeći humor/satiru.

Creative Box grantovi će pojačati napore korisnika grantova u drugim shemama grantova i prevazići apatiju i zasićenost građana “projektnim jezikom”. Prihvatljive aktivnosti uključuju produkciju kreativnih proizvoda (npr. pozorišne predstave, interaktivne umjetničke predstave, videa, pjesme, događaji i sve ostale forme kreativnog izražavanja koje se ne smatraju primarnim medijskim proizvodima) kao i promociju kreiranog kreativnog sadržaja (isključujući printani promotivni materijal).

Predviđeni period trajanja podržanih projekata je od 6 do 12 mjeseci a ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi 3,894,000.00 NOK.

Prvi javni poziv

Organizacija

Naziv projekta

Područje rada

Vrijednost granta (NOK)

Početak-završetak provedbe

Poveznice

Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI)

CPI Radio Drama

Upravljanje

91.568.4601.06.2023-01.04.2024

Web stranica

Više informacija


Zdravo da ste

Promijeni ploču

Sigurnost i stabilnost

103.687,0801.09.2023.-30.04.2024.

Web stranica

Više informacija