Core grantovi

Core grantovi su namijenjeni OCD, koje su ostvarile važan uticaj u pordučjima sigurnosti i stabilnosti i/ili upravljanja i imaju potencijal za još veći uticaj u zajednici.

Predviđeni period trajanja podrške kroz core grant je 24 mjeseca. Ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi 23,886,800.00 NOK.  Core grantovi finansijski podržavaju rad organizacija civilnog društva kroz dvije uzastopne fiskalne godine.

Ovi grantovi, osim finansijske podrške, organizacijama pružaju priliku da kroz prilagođene treninge i mentorsku podršku unaprijede kapacitete organizacije i osoblja, kako bi svoj strateški uticaj multiplicirali i bili korak bliže održivosti organizacije. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritiska kojeg kreira kratkoročno finansiranje projekata, omogućava da se OCD fokusira na prioritete korisnika i korisnica, a da pri tome slijede svoju misiju i rade na ostvarenju definisanih ciljeva. Stoga, ova vrsta granta je namijenjena organizacijama civilnog društva koje ostvaruju značajan uticaj u oblastima sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i imaju potencijal za još veći uticaj u zajednici.

First call grantees

Name of the organizationArea of workGrants fundedGrant value (NOK)Start dateEnd dateRelated Links
CPCDLocal policiesn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.cpcd.ba
IDMGovernancen/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.idm.org
CRPMCSO Empoweringn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.crpm.org
CPCDHuman Rightsn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.cpcd.ba
IDMSecurity issuesn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.idm.org