Core grantovi

Core grantovi su namijenjeni OCD, koje su ostvarile važan uticaj u pordučjima sigurnosti i stabilnosti i/ili upravljanja i imaju potencijal za još veći uticaj u zajednici.

Predviđeni period trajanja podrške kroz core grant je 24 mjeseca. Ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi 23,886,800.00 NOK.  Core grantovi finansijski podržavaju rad organizacija civilnog društva kroz dvije uzastopne fiskalne godine.

Ovi grantovi, osim finansijske podrške, organizacijama pružaju priliku da kroz prilagođene treninge i mentorsku podršku unaprijede kapacitete organizacije i osoblja, kako bi svoj strateški uticaj multiplicirali i bili korak bliže održivosti organizacije. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritiska kojeg kreira kratkoročno finansiranje projekata, omogućava da se OCD fokusira na prioritete korisnika i korisnica, a da pri tome slijede svoju misiju i rade na ostvarenju definisanih ciljeva. Stoga, ova vrsta granta je namijenjena organizacijama civilnog društva koje ostvaruju značajan uticaj u oblastima sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i imaju potencijal za još veći uticaj u zajednici.

Prvi javni poziv

Ime organizacije

Područje rada

Vrijednost granta (NOK)

Početak ugovora

Završetak ugovora

Poveznice

Centar za informativnu dekontaminaciju mladih - Buka

Sigurnost i stabilnost

1,020,000.00

01.01.2023.31.12.2024.

Web stranica

Više informacija


Fondacija “Centar za zastupanje građanskih interesa” (Fondacija CPI)

Upravljanje

306,000.00

01.01.2023.31.12.2024.

Web stranica

Više informacija


Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Sigurnost i stabilnost

510,000.0001.01.2023.31.12.2024.

Web stranica

Više informacija


Tuzlanski Otvoreni Centar (TOC)

Sigurnost i stabilnost

306,000.0001.01.2023.31.12.2025.

Web stranica

Više informacija


Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine

Upravljanje

306,000.0001.01.2023.31.12.2024

Web stranica

Više informacijaPrvi javni poziv

Ime organizacije

Područje rada

Vrijednost granta (NOK)

Početak ugovora

Završetak ugovora

Poveznice

Centar za postkonfliktna istraživanja

Sigurnost i stabilnost

450,000.00

01.01.2024.

31.12.2025.

Web stranica

Više informacija


Centar za životnu sredinu

Upravljanje

1.000.000,00

01.01.2024.

31.12.2025.

Web stranica

Više informacija


Centar ženskih prava

Sigurnost i stabilnost, upravljanje

450,000.00

01.01.2024.

31.12.2025.

Web stranica

Više informacija


Helsinški parlament građana Banja Luka

Sigurnost i stabilnost

320,000.00

01.01.2024.

31.12.2025.

Web stranica

Više informacija