SMART Balkans CRPM N Macedonia

Norveška ulaže u sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana

DODELJENO 3 MILIONA EUR ZA IMPLEMENTACIJU 33 PROJEKTA

Norveško ministarstvo vanjskih poslova nastavlja da ulaže sredstva u razvoj i sigurnost šest zemalja Zapadnog Balkana, a poseban naglasak se stavlja na jači uticaj civilnog društva u oblastima sigurnosti i stabilnosti, kao i dobrog upravljanja. SMART Balkan posebno podstiče regionalnu saradnju i stavlja fokus na važne teme u sektoru kroz regionalne projekte, konferencije, studijske posjete, online susrete i povezivanje sa dijasporom. Od 2022. godine traje regionalni projekat SMART Balkan, kroz koji se dodeljuju finansijska sredstva za organizacije civilnog društva, medije i neformalne grupe. Kroz ovaj četverogodišnji projekat će biti dodeljeno 450 grantova u ukupnom iznosu od 14,5 miliona EUR.

Iako projekat nudi podršku kroz sedam vrsta grantova, prilagođenih za razne aspekte delovanja civilnog društva, ipak je potrebno istaći da SMART Balkan dodeljuje i operativne (core)  grantove. „Operativni grant je vrsta podrške o kojoj sanja svaka organizacija u regiji Zapadnog Balkana, jer predstavlja suštinsku podršku delovanju organizacije koja je usmerena na rezultate u zajednici i jačanje internih struktura organizacije kako bi bila relevantan i snažan glas ciljnih grupa zbog kojih je i osnovana.“ – izjavila je Dajana Cvjetković, menadžerica projekta.

Početak 2023. godine je obeležen potpisivanjem ugovora za 33 granta, od čega je dodeljeno 9 regionalnih grantova u ukupnom iznosu od 1,692,000 EUR i 24 operativna granta u ukupnom iznosu od 1,234,000 EUR. Na javni poziv je pristiglo 365 aplikacija, 234 za operativni grant i 122 za regionalni grant, iz čega se jasno vidi potreba i želja organizacija da deluju više strateški, u skladu sa misijom i fokusom na rezultate ali i institucionalno jačanje koje je preko potrebno u vremenu kada beležimo degradaciju i sužavanje prostora za delovanje civilnog sektora u svih 6 zemalja.

Lista organizacija koje su dobile grantove su dostupne na web stranici www.smartbalkansproject.org

Trenutno su otvoreni pozivi za nove grantove u svih 6 zemalja, i to za organizacije koje rade na nacionalnom nivou, lokalne organizacije, medije i kreativne grupe. Planirana je podrška za više od 110 projekata u ukupnom iznosu od 2,8 miliona EUR. Rok za predaju projektnih predloga putem Grants Management Platforme je 15.2.2023.

„Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške nam je kroz SMART Balkan projekat pružilo poverenje kao lokalnom konzorciju ne samo u smislu upravljanja projektom i finansijskim sredstvima, nego i u implementaciji metodologije za jačanje kapaciteta i uloge organizacija i dodele operativnih grantova kao najizazovnijeg procesa u grant shemi. Ovim pristupom je donator pokazao svoju odlučnost da zaista radi sistematično, hrabro i suštinski na razvoju civilnog sektora koji je neophodan za stabilan, miran i održiv region. S druge strane, mi kao konzorcij smo sretni da je donator prepoznao naše vrednosti: transparentnost, lokalno vlasništvo, profesionalizam i integritet, koje ćemo nastojati inkorporirati u svaki segment projekta.“ kaže Cvjetković.

SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan je četvorogodišnji regionalni projekat koje u regiji Zapadnog Balkana implementira konzorcij koji vodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz BiH, sa partnerima Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije i Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije. Cilj projekta je jačanje participativnih demokratija i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške sa više od 17 miliona EUR.

Kontakt za izjave za medije i gostovanja:

  1. Aleksandar Cekov, menadžer projekta SMART Balkans, CRPM, N. Macedonia [email protected] +389 72 702 995