SMART Balkans CRPM N Macedonia

Норвешка инвестира во сигурноста и стабилноста на Западен Балкан

3 МИЛИОНИ ЕВРА ДОДЕЛЕНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦЈА НА 33 ПРОЕКТИ

Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка продолжува да инвестира средства во развојот и безбедноста на шесте земји од Западен Балкан, ставајќи посебен акцент на зајакнување на влијанието на граѓанското општество во областите безбедност и стабилност и добро управување. СМАРТ Балкан особено ја поттикнува регионалната соработка и се фокусира на важни теми во секторот преку спроведување на регионални проекти, конференции, студиски посети, онлајн дебати и вмрежување со дијаспората. Проектот СМАРТ Балкан се имплементира од 2022 година и обезбедува грантови за граѓанските организации, медиумите и неформалните групи на граѓани. Во рамките на овој четиригодишен проект ќе бидат доделени 450 грантови во вкупен износ од 14,5 милиони евра.

И покрај тоа што проектот нуди поддршка преку седум видови грантови кои се прилагодени за различни аспекти на работата на граѓанското општество, важно е да се спомене дека СМАРТ Балкан доделува и оперативни грантови. „Оперативен грант е вид на поддршка за која сонува секоја организација во регионот на Западен Балкан, бидејќи претставува основна поддршка за организацијата. Овој грант е насочен кон подобрување на резултатите во заедницата и зајакнување на внатрешните капацитети на организацијата, со цел таа да биде релевантен и силен глас кој ќе допре до целните групи, а тоа е и главната причина поради која овој вид на грант е креиран пред сè “ – изјави Дајана Цвјетковиќ, проектна менаџерка.

Почетокот на 2023 година беше означен со потпишување договори за 33 грантови, од кои беа доделени 9 регионални грантови со вкупен износ од 1.692.000 евра и 24 оперативни грантови со вкупен износ од 1.234.000 евра. На јавните повици беа поднесени 365 апликации, од кои 234 се наменети за оперативни грантови и 122 за регионални грантови. Ова јасно ја прикажува потребата и волјата на организациите да дејствуваат постратешки, во согласност со мисијата и нивниот фокус да бидат ориентирани кон резултати, но и да имаат институционално зајакнување, исклучително потребно во времето кога е присутна деградација и смалување на просторот наменет за граѓанското општество во сите 6 земји.

Списокот со сите организации на кои им се доделени грантови е достапен на веб страницата www.smartbalkansproject.org.

Во моментов, во сите 6 земји се отворени четири јавни повици за нови грантови, наменети за организации кои работат на национално ниво, локални организации, медиуми и креативни групи. Планирана е поддршка на повеќе од 110 проекти со вкупен износ од 2,8 милиони евра. Краен рок за поднесување на пријавите за проекти, коe се врши преку Платформата за управување со грантови, е 15 февруари 2023 година.

„Норвешкото Министерство за надворешни работи преку проектот СМАРТ Балкан ни даде доверба, како локален конзорциум, не само во однос на проектното и финансиското управување, туку и во однос на методологијата за имплементација за зајакнување на капацитетите и улогата на граѓанските организации, како и во однос на доделување на оперативни грантови. што е воедно и најпредизвикувачкиот процес во шемата за грантови. Преку овој пристап, донаторот ја покажа својата посветеност да работи навистина систематски, храбро и суштински во насока на развој на граѓанското општество, што е неопходно за стабилен, мирен и одржлив регион. Од друга страна, ние како конзорциум сме почестени што донаторот ги препозна нашите вредности: транспарентност, професионализам, интегритет и локален капацитет, кои се вгнездуват во секој сегмент од нашиот проект. “изјави Дајана Цвјетковиќ, проектна менаџерка.

СМАРТ Балкан – Граѓанско опшество за поврзан Западен Балкан е четиригодишен регионален проект кој се имплементира во регионот на Западен Балкан преку конзорциум, предводен од Centar za promociju civilnog društva (CPCD) од Босна и Херцеговина, заедно со партнерите Институт за демократија и медијација (ИДМ) од Албанија и Центар за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија. Целта на проектот е зајакнување на партиципативната демократија и евроатлантска интеграција во Западен Балкан преку зајакнување на граѓанските организации и мрежи во регионот и нивно поактивно учество при градењето на мирно и инклузивно општество, со цел одржлив развој во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Проектот е финансиран од Министерство за надворешни работи на Кралството Норвешка со повеќе од 17 милиони евра.

Контакти за изјави за медиуми и настапи во медиумите:

 1. Александар Цеков, проектен координатор за С. Македонија и Србија, ЦИКП [email protected] +389 72 702 995

 

Javni poziv

Јавен повик за ментори/ки

Конзорциумот на проектот СМАРТ Балкан објавува јавен повик за Национални ментори/ки.

Повеќе информации за повикот ќе најдете ТУКА:

Техничките услови за овој повик се достапни во Анекс 1.   

 

Како да аплицирате: 

Апликациите за повикот за Национални ментори треба да се достават на следната е-адреса: [email protected]  и треба да ги содржат следниве документи: 

 • Образец за аплицирање (Aнекс 2) 
 • CV Име и презиме 
 • Изјава за чест (Aнекс 3) 
 • Други документи кои го потврдуваат доменот на експертиза и ги специфицираат квалификациите на апликантите 

СЛЕДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Aнекс-1-Технички услови
 2. Анекс 2 – Образец за аплицирање
 3. Анекс 3 – Изјава за чест
DSC_0276

Потпишани договори со ГО од С. Македонија и Србија, добитници на оперативни грантови

На 25.01.2023 година, доделивме осум оперативни грантови на граѓански организации од С. Македонија и Србија во рамки на проектот СМАРТ Балкан – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, поддржан од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.

Доделените грантови ќе се реализираат во период од две години, a ќе делуваат кон јакнење на внатрешните капацитети на селектираните организации, како и на нивниот придонес во општеството преку застапување и директно влијание врз заедницата.

Активностите на грантистите ќе опфатат теми од областа на безбедноста и стабилноста и доброто управување како две клучни теми на проектот, односно родовите прашања, човековите права, дигиталните права, развој на граѓанско општество, демократија, просторно и урбанистичко планирање.

Грантовите се доделени на следните организации:

С. Македонија

 1. ХОПС – Опции за здрав живот Скопје (765,000.00 NOK)
 2. Фондација за развој на локалната заедница Штип (414,120.00 NOK)
 3. Здружение Организација на жените на општина Свети Николе (306,000.00 NOK)
 4. Хуманитарното Здружение за помош и поддршка на лицата со посебни потреби „Бравура Кооператива“ – Делчево (306,000.00 NOK)

Србија

 1. SHARE Fondacija (816,000.00 NOK)
 2. Institut za urbane politike (612,000.00 NOK)
 3. Udruženje građanki FemPlatz (550,800.00 NOK)
 4. Tok21 (408,000.00 NOK)

Честитаме на добитниците и се надеваме на успешна соработка!

WEB SB

Одржана е информативна сесија за апликанти од Северна Македонија

Во врска со четирите јавни повици за грантови за Национална интервенција, Локална иницијатива, Креативна кутија и Медиумски грант, се одржаа две онлајн информативни сесии со претставници на граѓански организации и сите заинтересирани страни. На 18.01.2023 год. се одржа инфо сесијата наменета за апликанти од С. Македонија, на која учество земаа повеќе од 100 претставници на ГО, додека на 20.01.2023 год. повеќе од 80 претставници учествуваа на инфо сесијата наменета за апликанти од Србија.

Целта на информативните сесии беше да се презентираат можностите за грантирање на заинтересираните апликанти како и да се претстават основните принципи, правила и цели на проектот СМАРТ Балкан. Преку овие грантови ќе поддржат проекти од областа на безбедноста и стабилноста и управувањето како две клучни теми. Фокус ќе се стави на иновативни решенија и активности поврзани со подобрување на состојбата во општеството преку застапување и директно влијание врз заедницата.

Заинтересираните апликанти може да ги достават апликациите електронски, преку интернет платформата https://gmp.smartbalkansproject.org/ најдоцна до 15.02.2023 год.

Одговорите на прашањата во врска со грантовите ќе бидат објавени на 03.02.2023 год. На веб страницата на проектот СМАРТ Балкан.

Local Initiatives

Јавен повик за грантови за Локални иницијативи

Референтен број: SB MKD LI 01/22 

Проектот СМАРТ Балкан објавува јавен Повик за грантови за Локални иницијативи, за апликантите од Северна Македонија.  

СМАРТ Балкан проектот, финансиран од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка, го спроведува конзорциумот на организации: Centar za promociju civilnog drustva (CPCD) од Босна и Херцеговина како водечки партнер во партнерство со Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и медијација (ИДМ) од Албанија. 

Општа цел на Проектот е да придонесе за зајакнување на партиципативните демократии и евроатлантските интеграции во земјите од Западен Балкан преку зајакнување на граѓанските организации (ГО) и мрежите на ГО за посилна и поактивна улога во создавањето мирни и инклузивни општества за одржлив развој во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово , Црна Гора, Северна Македонија и Србија. 

Специфични цели на проектот СМАРТ Балкан се: 

 • Посилни, поодржливи и подинамични граѓански организации во шесте држави од регионот на Западен Балкан; 
 • Развиени силни регионални партнерства помеѓу граѓански организации од регионот на Западен Балкан, и релевантни чинители од ЕУ и јавните институции;  
 • Зголемена ефективност на промените иницирани од граѓаните преку ГО кои ги унапредуваат безбедноста и стабилноста и владеењето во регионот на Западен Балкан; 
 • Зголемена јавна свест за важноста на активното учество на граѓаннскиот сектор во клучните развојни иницијативи во регионот на Западен Балкан. 

 

Грантовите за локални иницијативи ќе обезбедат финансирање на проекти поврзани со двете главни области: 

 1. Безбедност и стабилност 
 1. Добро владеење 

Во следните документи можете да најдете детални упатства и потребните образци за аплицирање: 

National Interventions

Јавен повик за грантови за Национални иницијативи

Референтен број: SB MKD NI 01/22 

Проектот СМАРТ Балкан објавува јавен Повик за грантови за Национални иницијативи, за апликантите од Северна Македонија.  

СМАРТ Балкан проектот, финансиран од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка, го спроведува конзорциумот на организации: Centar za promociju civilnog drustva (CPCD) од Босна и Херцеговина како водечки партнер, во партнерство со Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и медијација (ИДМ) од Албанија. 

Општа цел на Проектот е да придонесе за зајакнување на партиципативните демократии и евроатлантските интеграции во земјите од Западен Балкан преку зајакнување на граѓанските организации (ГО) и мрежите на ГО за посилна и поактивна улога во создавањето мирни и инклузивни општества за одржлив развој во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово , Црна Гора, Северна Македонија и Србија. 

Специфични цели на проектот СМАРТ Балкан се: 

 • Посилни, поодржливи и подинамични граѓански организации во шесте држави од регионот на Западен Балкан; 
 • Развиени силни регионални партнерства помеѓу граѓански организации од регионот на Западен Балкан, и релевантни чинители од ЕУ и јавните институции;  
 • Зголемена ефективност на промените иницирани од граѓаните преку ГО кои ги унапредуваат безбедноста и стабилноста и доброто владеење во регионот на Западен Балкан; 
 • Зголемена јавна свест за важноста на активното учество на граѓаннскиот сектор во клучните развојни иницијативи во регионот на Западен Балкан. 

Националните иницијативи ќе обезбедат финансирање на проекти поврзани со двете главни области: 

 1. Безбедност и стабилност 
 1. Добро владеење 

Во следните документи можете да најдете детални упатства и потребните образци за апликацирање: 

FB

Изгласани промени во законот за здруженија и фондации

На 02.11.2022, пратениците во Собранието ги изгласаа измените на законите за здруженија и за политички партии со кои се забранува граѓански здруженија, фондации и политички партии да користат имиња, прекари, псевдоними кои се поврзани со фашизам, нацизам, геноцид, третиот рајх итн.

Овие измени беа иницирани откако на 07.10.2022 година во Охрид, С. Македонија од страна на поголема група на граѓани се одржа протест против најавеното отворање на бугарскиот клуб „Борис III”.  Протестот на граѓаните, според организаторите и граѓаните, беше насочен против здружение кое носи име на „познат фашистички државник од периодот на втората светска војна (Цар Борис III),  кој бил во блиски релации со Хитлер“[1]. Така, се отвори расправа во јавноста за потребата законски да се регулира употребата на имиња, прекари, псевдоними кои што би предизвикале негативни чуства кај одредена етничка заедница или пак доколку целите биле во насока на менување на уставниот поредок на државата.

Набргу потоа, на 17.10.2022 по иницијатива на пратеничката група на опозициската ВМРО-ДПМНЕ, пратениците во Собранието на РСМ дадоа поддршка за донесување на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации[2]. Како што беше образложено од страна на еден од подносителите на иницијативата, овие законски измени имаат за цел да се стави крај на отворање здруженија и фондации чии програми, цели, дејности и дејствувања се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на земјава, кон поттикнување и повикување на воена агресија, како и кон разгорување национална, расна, верска омраза или друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, екстерминација, ширење или поддршка, поттикнување и одобрување фашизам, нацизам, национал-социјализам и третиот рајх, како и преземање активности поврзани со тероризам или  активности спротивни на Уставот[3].

Имајќи предвид дека со новото законско решение се дополнително уредуваат одредбите кои се однесуваат на  регистрација на граѓански организации, дефинирање на статус на непрофитни организации како и начинот на нивно финансирање, во овој блог се изнесени измени на законот, за да се согледа влијанието на законските измени врз овозможувачката средина за граѓанските организации.

Во членот 8 став 3 од Законот за здруженија и фондации се додава алинеја 4 и 5, кои гласат:

„Како име или назив на здружение не можат да бидат употребени имиња што по која било основа во минатото се поврзани со расна, верска, национална, етничка и друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, екстремизам, ширење или поддршка на фашизам, нацизам, националсоцијализам и третиот рајх. Ако во името на здружението е содржано такво име, одобрение дава министерот за правда, по препорака на  Комисија која ќе биде формирана од министерот за правда со претставници на Министерството за култура, Институтот за национална историја, МАНУ и Министерството за правда“.

Понатаму, промени се предвидени и во членот 18 став 2 алинеја 2 и 3 каде се предлага следниот текст:

„Целите на здружението што не смеат да предизвикуваат расна, верска, национална, етничка и друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, екстерминација, ширење или поддршка на фашизам, нацизам, националсоцијализам и третиот рајх.“

„Дејностите со кои се остваруваат целите не смеат да ги предизвикуваат горенаведените нетрпеливости“

Во членот 31, став 2, алинеја 2 и 3, од се предвидува целите на здружението или фондацијата да не предизвикуваат каква било нетрпеливост, нетолеранција, омраза, како и ширење фашизам.

Законот има и ретроактивно дејство и се однесува и на веќе регистрираните здруженија и фонации. Имено, во завршните одредби се предлага здруженијата и фондациите што нема да постапат според наведените измени, да престануваат да важат по сила на закон и се бришат од регистарот откако ќе донесе одлука министерот за правда.

 

Случајот „РАДКО“

 

Отворањето и регистрирањето на здружението „Цар Борис Трети“ има доста сличности со т.н. случај „РАДКО“, кога во јавнос практично и се отвори дебата за користењето на спорни (контроверзни) имиња и прекари. Имено, „Радко“ е псевдонимот кој што бил користен од страна на контроверзна личност за македонската историја – Иван (Ванчо) Михајлов, а беше ставен како име на здружение на граѓани регистрирано во Република Македонија.

Во 2001 година, со одлука на Уставниот суд на Република Македонија беше укинато здружението „Радко“, кое што беше регистрирано во 2000 година. Здружението пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур ја оспори одлуката на Уставниот суд на РМ, кој што донесе одлука[4] во полза на здружението наведувајќи дека е прекршено правото на слободно здружување. Понатаму, во одлука се наведува дека ваквите тензии можат да настанот, но дека истите се производ на плурализмот, а државата е должна да осигура толеранција помеѓу различните општествени групи.

 

[1] https://www.dw.com/mk/klubot-car-boris-treti-vnese-nemir-vo-ohrid-obvinuvana-za-predavstvo-i-provokacii/a-63371327

[2] Службен весник на РМ бр. 52/16.04.2022 достапен на:  https://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf

[3] https://novamakedonija.com.mk/makedonija/pratenicite-od-vlasta-i-opozicijata-ednoglasni-za-izmenuvanje-na-zakonot-za-zdruzhenija-i-fondacii/

[4] https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-2612931-2834655&filename=003-2612931-2834655.pdf

ann

Најава за акредитирање на финансиска академија (едукативна програма) наменета за граѓански организации во рамки на СМАРТ Балкан

Со цел зајакнување на граѓанскиот сектор и создавање на посилни, поодржливи и подинамични граѓански организации, СМАРТ Балкан проектот во рамки на своите активности има предвидено и акредитирање на програма за едукација во делот на финансиско работење за граѓанските организации. Оваа програма (финансиска академија за граѓански организации) ќе има за цел да ги подобри капацитетите за финансиско управување на граѓанските организации преку програма која што ќе биде креирана наменски за потребите на граѓанските организации. Со ова, значително ќе се подобри ефикасноста и оддржливоста на граѓанските организации, како и нивниот капацитет за менаџирање и апсорбција на поголеми фондови.

Во насока на акредитирање на програмата, денеска проектниот координатор од СМАРТ Балкан тимот Алексадар Цеков се сретна со претставник од ЈУ Центарот за образование на возрасни на која беа претставени целите на програмата, а беа размените и информации за постапката за акредитација на самата програма

По процесот на верификација на програмата, ќе следи повик за граѓанските организации кои што се заинтересирани да ја следат обуката.

Следете не’ за повеќе информации во врска со Финансиската академија за ГО!

Newsletter September 2022 (1)

Билтен Септември 2022

Септемвриското издание на нашиот Билтен може да се најде на овој линк:

https://bit.ly/3f7rmoe

Секој месец ги презентираме сите важни активности и достигнувања поврзани со проектот Смарт Балкан, затоа осигурајте се редовно да ги проверувате нашите билтени.

304907987_151345270864446_5579380607382077685_n

Состанок во владата на Северна Македонија

Преку СМАРТ Балкан проектот ја зајакнуваме соработката помеѓу граѓанските организации  и државните институции во креирање на ефективни антикорупциски политики на партиципативен начин.

Во таа насока, тимот на СМАРТ Балкан оствари работна средба со  Славица Грковска, Заменичка на Претседателот на Влада задолжена за политики за добро владеење на која што ги разгледавме можнбостите за заедничко делување во делот на креирање политики за добро управување и безбедност.