pool (1)

POZIV ZA PRIJAVE – REGIONALNI FOND EVALUATORA

Sarajevo, 28.06.2022

Broj protokola: 667/2022

POZIV ZA PRIJAVE – REGIONALNI FOND EVALUATORA

Referentni broj poziva: NO001 06/2022

Pozadina:

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) iz Severne Makedonije i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu, koje doprinosi jačanju demokratije i evroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, grantom vrednim preko 17 miliona evra.

Konzorcijum projekta SMART Balkans objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za regionalni fond evaluatora.

Projektni zadaci za ovaj poziv su dostupni u Aneksu 1.

Kako se prijaviti:

Prijavu za Regionalni fond evaluatora treba dostaviti na email: [email protected] i treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

Prijavni formular (Aneks 2)

CV

Izjava o časti (Aneks 3)

Drugi dokumenti koji potvrđuju domen stručnosti i preciziraju kvalifikacije kandidata

Prijave slati sa naznakom u SUBJEKTU e-maila: Prijava BR. 001 06/2022 (ime podnosioca prijave). U telu e-pošte navedeni su nazivi svih podnetih dokumenata, a dokumenti su imenovani kako je navedeno u ovom odeljku. Sva dokumenta koja sadrže potpise treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, poređati dokumente u nekoliko mejlova, sa sledećim u polju SUBJEKTA: u prvi mejl upisati Prijava, BR 001 06/2022 (ime podnosioca) k / # , umesto oznake „k“ upisujete redni broj mejla, a umesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mejlova koje ćete poslati. U telu e-poruke navedite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u toj e-poruci

Ovaj poziv će ostati otvoren do kraja 2022. Prvi izbor će biti obavljen 15. jula 2022. godine.

Podnošenjem prijave, svi aplikanti su saglasni da će se njihove prijave čuvati narednih 36 meseci i da će ih po potrebi kontaktirati partneri Konzorcijuma.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Dodatni dokumenti:

Annex 1 – Terms of Reference NO001 06_2022

Annex 2 – Application Form NO001 06_2022

Annex 3 – Statement of Honor NO001 06_2022

Tags: No tags