Media Grants

Javni poziv za projekte medijski grantovi – KOS

Referentni broj poziva: SB KOS MG01/22 

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na medijske grantove za aplikante iz Kosova. 

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Norveške sprovodi konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.  

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i evroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.  

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:  

  • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana  
  • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti 
  • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promene kroz OCD koje unapređuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana 
  • Povećana svest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana 

Medijski grantovi će pružiti finansiranje za projekte vezane za dva glavna područja: 

  1. Sigurnost i stabilnost 
  1. Upravljanje 

U sledećim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebne obrasce za prijavu:  

Tags: No tags