web-grantees

UG Institut za istraživanje korupcije Kareja

Sažetak projekta

Korupcija, a posebno korupcija na visokom nivou i organizovani kriminal su veliki zajednički problemi za celu regiju Zapadnog Balkana. Povezane kriminalističke fenomene obuhvatamo izrazom vladavina prava. S toga se predlog projekta adresira na oblasti Sigurnost i stabilnost i Upravljanje.
Vladavina prava u Srbiji je narušena, korupcija je ušla u sve pore društva. To dokazuju podaci globalne mreže Transparentnost o percepciji korupcije za 2022, gde Srbija svrstava u grupu zemalja u kojima je korupcija raširena. Stigla je i u najzabačenije delove Srbije, pa i u Kukulovce. Kreativni umetnički proizvod bazira se na originalnom shvatanju vladavine prava u Kukulovce. Meštani su u vreme pred izbore 2020. godine demonstrativno odbili da uopšte glasaju, ako im se pre toga ne asfaltira put kroz selo. Vlast je brzo reagovala, te je u atmosferi buvljaka direktor Puteva Srbije sa Kukulovčanima dogovorio asfaltiranje puta u zamenu za glasove.

Ciljevi projekta

Generalni cilj predloga projekta je da doprinese jačanju participativnih demokratija i evroatlantske integracije Srbije, kroz osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih mreža za snažnu i aktivnu ulogu u stvaranju ambijenta vladavine prva u društvu za održivi razvoj Srbije.
Specifični ciljevi predloga projekta su:

  • Snažnije, održivije i dinamičnije OCD u Srbiji
  • Povećana efikasnost uticaja graĎana i graĎanki na promene kroz OCD koje promovišu borbu protiv korupcije, posebno protiv političke korupcije i organizovanog kriminala
  • Povećana svest javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kao značajnim razvojnim inicijativama u Srbiji kao delu Zapadnog Balkana

Korisnici

– Građanke i građani Srbije. Grupa je široko postavljena, jer vladavina prava utiče na društvo u celini. Građani i građanke imaju suštinsku potrebu za životom u ambijentu vladavine prava. Sa druge strane vidimo da Kukulovčani nemaju tu potrebu, i da su se prilagodili stanju dominacije korupcije. Želimo da im na specifičan način skrenemo pažnju na stanje korupcije i vladavine prava u Srbiji. Građani Srbije imaće korist od projekta jer će razviti i pojačati svoju svest o štetnosti korupcije.

– Zainteresovana javnost, svesna opasnosti korupcije za društvo, imaće korist od projekta koji će joj pomoći da ostvari jači uticaj na deo društva koji nije svestan opasnosti korupcije.

– Donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou i institucije (MUP, tužilaštvo, sudovi, Agencija za sprečavanje kopupcije i drugi) nadležne za borbu protiv korupcije. Na njih želimo da ostvarimo uticaj, kako bi sprovodile zakone i borile se posebno protiv političke korupcije. Interaktivna satirično – ironična predstava treba da deluje kao šok, koji bi ih pokrenuo da sprovode zakone.

– OCD i mediji imaće korist od projekta jer će se nekoliko OCD ojačati međusobne veze i svoj antikorupcijski uticaj. Mediji će imati korist jer će imati kvalitetan sadržaj na raspolaganju za izveštavanje i vršenje funkcije koju imaju u društvu.

Glavne aktivnosti

  • Odabir članova projektnog tima, volontera i saradnika
  • Angažovanje lokalnog obezbeđenja kao zakonska obaveza
  • Mini konferencija za novinare
  • Interaktivna umjetnička izložba, uključujući performanse
  • Snimanje događaja i fotografisanje
  • Analiza interaktivnog umjetničkog performansa
  • Premijera filma