web-grantees (5)

SHARE Fondacija

Sažetak strateške orijentacije organizacije

SHARE Fondacija je neprofitna organizacija osnovana 2012. godine sa ciljem poboljšanja nivoa ljudskih prava i sloboda u internet prostoru i promovisanja pozitivnih vrednosti otvorene i decentralizovane web mreže, kao i zagovaranja slobodnog pristupa informacijama, znanju i tehnologiji. Naše osnovne aktivnosti uključuju slobodu govora u online prostoru, zaštitu podataka o ličnosti, digitalnu bezbednost i slobodan pristup znanju i informacijama. SHARE aktivno zagovara zaštitu ljudskih prava u oblasti politika koje se tiču digitalnih prava, bezbednosti i slobode govora, vrši monitoring povreda digitalnih prava, obrazuje aktiviste i društvo o trenutnim problemima u oblasti digitalnih prava, i pruža trening i pro bono pomoć u oblasti digitalne bezbednosti.

Korisnici

Rad SHARE Fondacije koji treba da se implementira kroz ovaj projekat je koristan za aktiviste i za društvo. Kroz svoj rade, SHARE Fondacija ukazuje na trenutne trendove u digitalnoj sferi, bori se za prevenciju politika koje ograničavaju pravo na privatnost i nastoji da zaštiti ljudska prava gradjana u digitalnom prostoru.