web-grantees (6)

Institut za urbane politike

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Ministarstvo prostora je kolektiv osnovan 2011. godine sa željom da doprinese borbi za pravedni i demokratski razvoj gradova. U prvim godinama postojanja, pokrenuli smo i učestvovali u aktivaciji nekoliko napuštenih prostora za potrebe zajednice – Inex film, Ulična galerija, Bioskop Zvezda, Magacin, itd. Kroz ova iskustva, razvijali smo modele demokratskog upravljanja zajedničkim prostorima, ali i mehanizme kojima bi se ovakva aktivacija institucionalizovala na participativan i transparentan način. Pored toga, razvijali smo druge programe koji su rad organizacije širili u nekoliko dodatnih pravaca – participativno urbanističko planiranje, pravo na stanovanje i pravedna energetska tranzicija.

Korisnici

Osim najdužeg veka među organizacijama u Srbiji koje se ovako sveobuhvatno bave prostornim razvojem gradova, Ministarstvo prostora se ističe i jedinstvenom pozicijom između, sa jedne strane zainteresovane stručne javnosti i organizacija civilnog društva, a sa druge građana i lokalnih zajednica. Naime ne samo da nam ovakav pristup upotpunjuje razumevanje realne situacije, (suprotstavljenih) interesa i prepreka u oblastima prostornog razvoja grada, već i osnažuje potencijal da kroz umrežavanje i širu mobilizaciju doprinesemo sistemskim promenama.

Kolektiv Ministarstvo prostora prepoznat je zbog intenzivnog i kontinuiranog rada sa građanima i lokalnim grupama koji negujemo od samog nastanka. To se potvrđuje sve većim brojem individualnih građana, kao i lokalnim grupa koje nam se mesečno obraćaju za stručnu podršku u borbi protiv neke planirane intervencije u njihovom kraju ili za poboljšanje uslova života u zajednici. Do sada smo ostvarili saradnju sa preko 70 lokalnih građanskih inicijativa iz različitih gradova i opština u Srbiji. Paralelno sa tim se trudimo i radimo na tome da te, najčešće partikularne napore, ujedinimo u zajednički front za demokratizaciju donošenja odluka na lokalnom nivou kao i da resurse koji su nastali kroz sve ove inicijative i godine učinimo dostupnim i svim nadolazećim grupama.

Analize, istraživanja, akcije, kampanje i obrazovni programi koje smo sproveli u poslednjih 10 godina, uticali su na izgradnju reputacije naše organizacije kao vodeće stručne instance za pitanja prostornog razvoja grada, što se ne odražava samo u odnosu medija prema nama, već i u čestim pozivima drugih organizacija, instituta i fakulteta da partnerski učestvujemo u projektima koji u fokusu imaju neku od tema kojima se bavimo. Konačno, kao jedan od svojih osnovnih principa delovanja smatramo saradnju i udruživanje sa drugim različitim akterima, kao i podsticanje intersektorske i interdisciplinarne saradnje.