VMFBiH monitoring visit

Mladi kao kreatori i nosioci promjena u bh. društvu: Omladinski inkubator Vijeća mladih FBiH

Mladima u BiH sada je dostupna otvorena platforma na kojoj mogu jasnije i glasnije artikulisati svoje probleme i potrebe prema onima koji treba da kreiraju okruženje za njihov zdrav rast i razvoj.

Pralformu omladinskiinkubator.ba, koja okuplja preko 100 omladinskih udruženja, u cjelosti je razvilo Vijeće mladih FBiH, predstavnička organizacija mladih osoba, prepoznata Zakonom o mladima Federacije BiH. Ova organizacija proteklih osam godina aktivno radi na poljima zagovaranja, poboljšanja politika prema mladima, unaprjeđenju omladinskog organizovanja, te osiguravanja da mladi u potpunosti odlučuju o za njih najvažnijim pitanjima.

Omladinski inkubator kreiran je da pomogne organizacijama u raznim oblastima kako bi ostvarile svoj puni potencijal u organizacijskom smislu. Radi se o programu dizajniranom da ih ojača, utemeljenom na osnovu stvarnih potreba omladinskih organizacija i vijeća.

Zamišljen kao trajni izvor znanja, podršku pruža kako organizacijama koje su na početku svog rada, tako i neformalnim grupama mladih koji žele da se udruže i registruju kao udruženje. Prijavom na platformu, imate mogućnost pristupa materijalima iz osam tematskih oblasti: Analize i istraživanja (različite analize i istraživanje o položaju mladih u BiH), Mentalno zdravlje (okvir za promotivne i preventivne aktivnosti u oblasti mentalnog zdravlja), Omladinski rad (metodologije i priručnici za rad sa mladima, informacije o omladinskim centrima), Pisanje projektnih prijedloga (priručnici i vodiči za pisanje projektnog prijedloga),  Pravne i finasijske procedure (priručnici za finasijsko poslovanje, template statuta i pravilnika), Upravljanje projektnim ciklusom (priručnici za upravljanje projektima), Zagovaranje i lobiranje (priručnici za zagovaranje i lobiranje, kreiranje kampanja), Zakoni posvećeni mladima u BiH (zakoni o mladima i volontiranju u oba entiteta i BD, te vodiči kroz zakone).

Platforma je i jedan od glavnih mehanizama za grantove/sredstva koje Vijeće mladih FBiH dodjeljuje drugim omladinskim organizacijama za realizaciju aktivnosti u sistemski važnim pitanjima za mlade, aktivističkim i volonterskim poduhvatima, zagovaranju i participaciji, poput povećanog stepena društvenog angažmana, jačanja kapaciteta i mogućnosti učešća mladih u procesima odlučivanja. Takođe, mladi u BiH u prilici su dostaviti sve druge materijale koje smatraju važnim i korisnim za druge organizacije i neformalne grupe, a koje Vijeće mladih FBiH redovno postavlja na platformu.