Senka WEB (3)_FEA

INICIJATIVA ZA ŠUMARSTVO I OKOLIŠ: Zajedničkom akcijom do manje šumskih požara

Prema podacima Global Economy, oko četrdeset i tri posto površine Bosne i Hercegovine se nalazi pod šumama, po čemu je naša država šezdeset druga u svijetu, a deseta na europskom kontinentu. Nažalost, zbog tolikih šumskih prostranstava česti su i šumski požari kojima pogoduju klimatske promjene i nedovoljno dobar pristup prevenciji i zaštiti od požara.

Šumski požari često imaju katastrofalne posljedice za prirodu, uključujući uništavanje šuma, biljnih i životinjskih vrsta, a predstavljaju i ozbiljan rizik za sigurnost ljudi i njihove imovine. Zbog toga je podizanje svijesti o ovoj temi ključno za rješavanje problema te istovremeno potiče odgovorno ponašanje pojedinaca, zajednica i društva u cjelini.

Inicijativa za šumarstvo i okoliš – FEA (Forestry and Environmental Action) jedna je od najagilnijih organizacija civilnog društva kada je u pitanju zaštita šuma u jugoistočnoj Europi. Njihovi projekti u fokusu imaju odgovorno gospodarenje šumama i drugim prirodnim resursima kroz kampanje, savjetovanje, edukaciju i izradu strateških dokumenata u ovom polju. Jedna od njihovih glavnih aktivnosti u predstojećem periodu je provedba projekta “Zajednička akcija za smanjenje povećanog rizika od šumskih požara po prirodu i ljude u kontekstu klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini” čiju realizaciju podržava SMART Balkans.

Iz Inicijative za šumarstvo i okoliš navode kako projektna intervencija ima za cilj poboljšati upravljanje šumskim požarima u BiH, smanjiti gubitak šumskog pokrova i očuvati bioraznolikost. Sam projekt doprinosi poboljšanju stanja u pogledu uočenih problema te ispunjenju prioriteta i ciljeva u strategijama i dokumentima na različitim administrativnim nivoima, kao i strategijama u području šumarstva.

Amina Trle Trbić, stručnjakinja za zaštitu okoliša u Inicijativi za šumarstvo i okoliš, ističe važnost edukacije o prevenciji, upravljanju požara i izazovima sa kojima se moguće susresti u ovom polju. U projektu računaju na saradnju sa institucijama nadležnim za šumarstvo, stručnom javnošću, drugim organizacijama civilnog društva, a naročito sa građanima.

„U planu je potpisivanje memoranduma o saradnji sa nadležnim institucijama, a poseban naglasak u projektu će biti stavljen na unaprijeđenje komunikacije u oblasti upravljanja šumskim požarima, tako da ćemo uspostaviti komunikacijske kanale, razviti komunikacijsku strategiju, izraditi promotivne materijale i poduzeti do sad najveću i sveobuhvatnu kampanju podizanja svijesti o značaju i opsegu rizika i posljedica povezanih sa šumskim požarima te poticati građanski aktivizam u prevenciji požara,“ navode iz Inicijative.

Kao potpunu novinu koju će iznjedriti projekt kojeg implementira FEA vrijedi izdvojiti izradu prve interaktivne mape podložnosti požarima u Bosni i Hercegovini. Ova će mapa biti dostupna svima i predstavljaće korisnu platformu za pronalaženje informacija o ugroženosti pojedinih područja od šumskih požara. Korist od ove mape neće imati samo građani, nego će ona imati i veliku upotrebnu vrijednost za institucije.

„Informisanost i jaka svijest o problemu šumskih požara ključna je za vlasti jer ih podstiče na bolje planiranje i koordinaciju, kontinuirano jačanje kapaciteta i međusobnu saradnju te pravovremenu reakciju u slučaju izbijanja požara. Stoga, podizanje svijesti na višim instancama olakšava napore u rješavanju ovog problema i jača opću sigurnost,“ objašnjava Trle.

U skladu sa imenom projekta u kojem je naglašena zajednička akcija, inicijativa za šumarstvo i okoliš poziva građane da budu ekološki osviješteni i da se odgovorno ponašaju na otvorenom, da se informišu o uputama za sigurnost od šumskih požara i da prate i prijavljuju sumnjive aktivnosti. „Uz to, pozivamo građane i da iskoriste alate koje ćemo kreirati kroz naš projekt kako bismo svi dali svoj doprinos očuvanju naših šuma,“ poručuju iz Inicijative.

Više informacija o projektu “Zajednička akcija za smanjenje povećanog rizika od šumskih požara po prirodu i ljude u kontekstu klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini” i  tematici šumskih požara možete pronaći na zvaničnim nalozima projekta nazvanim Za šume bez vatre na platformama Facebook i LinkedIn, kao i na SMART Balkan.