WEB

Tuzlanski otvoreni centar (TOC)

Sažetak organizacijske strateške orjentacije

Od svog osnivanja, Tuzlanski otvoreni centar djeluje u dva usklađena pravca: Saradnja sa institucijama i organizacijama civilnog društva, stvarajući tako mrežu podrške LGBTIQ osobama u Tuzlanskom kantonu i osnaživajući lokalne LGBTIQ zajednice kroz edukaciju, druženje i dijeljenje svog sigurnog prostora. S jedne strane provode se aktivnosti zagovaranja čiji rezultati dovode do jačanja državnih institucija u cilju poboljšanja zaštite ljudskih prava i nediskriminatornih usluga LGBTIQ osobama, s druge strane LGBTIQ osobe i programi jačaju organizacije koje im pružaju sigurnost i podršku. Istodobno, TOC kontinuirano radi na jačanju svog tima kako bi mogao adekvatno pružati usluge LGBTIQ osobama kao ciljnoj grupi, te postati most povjerenja između njih i relevantnih institucija i drugih organizacija.

Strateški ciljevi rada i razvoja Tuzlanskog otvorenog centra su usmjereni na:

  • Unapređenje socijalnog i pravnog položaja LGBTIQ osoba u Tuzlanskom kantonu;
  • Izgradnju novih i unapređenje postojećih organizacijskih kapaciteta TOC-a.

Korisnici

Krajnji korisnici na koje programske i projektne aktivnosti TOC-a imaju dugoročni direktni ili indirektni utjecaj su:

  • Pripadnici LGBTIQ zajednice sa područja Tuzlanskog kantona;
  • Porodice pripadnika LGBTIQ zajednice;
  • Organizacije civilnog društva;
  • Zaposlenici javnih institucija u lokalnoj zajednici (npr. zdravstvene ustanove, pravosudne institucije, nevladine organizacije…) s kojima TOC radi direktno u okviru svog programa;
  • Građani Tuzlanskog kantona.

Kontinuiranim radom na problematici prava LGBTIQ osoba, TOC osigurava i širi prostor jednakosti, zajedništva i solidarnosti.