Untitled design (18)

Savjet mjesnih zajednica Grada Doboja

Sažetak projekta koji provodi Udruženje građana tolerancijom protiv različitosti (TOOPER)

Strategija razvoja i kvalitet rada javne uprave zavisi od modela organizovanja mjesnih zajednica – MZ. Grad Doboj, kao i većina jedinica lokalne samouprave, nema organizovanu, kroz sistem upravljanja, koordinaciju rada mjesnih zajednica. Posljedice su dalekosežne jer je uključenost građana u procese donošenja odluka minimalna, neravnopravan položaj mjesnih zajednica, neodgovornost vijeća/savjeta ovih organizacija, nezainteresovanost građana za lokalni razvoj i nedostatak zainteresovanosti odbornika u Gradskoj skupštini za probleme u pojedinim područjima.

Projektni ciljevi

Opšti cilj

Poboljšanje sadržaja rada mjesnih zajednica u Gradu Doboj radi ostvarenja međusobne komunikacije građana različitih MZ.

Specifični ciljevi

  • Zagovaranjem pokrenuta inicijativa formiranja Savjeta mjesnih zajednica Grada Doboj
  • Uspostaviti kontinuitet aktivnosti mjesnih zajednica i ujednačen pristup procesu donošenja odluka a lokalnom niovu.

Korisnici

Mjesne zajednice , posebno organi upravljanja u MZ

Glavne aktivnosti

Aktivnosti su razvrstane u tri grupe:

  • Istraživanje o usklađenosti rada i potreba savjeta mjesnih zajednica;
  • Izrada i podnošenje preporuka za unapređenje zakonodavnog okvira rada mjesnih zajednica na nivou Grada;
  • Kampanja javnog zagovaranja radi upoznavanja javnosti s prijedlozima izmjena pravilnika o radu mjesnih zajednica i prikupljanja podrške građana za ove izmjene.

Povezane vijesti: 

UG ToPeeR je završio istraživanje o sinhronizaciji rada i potrebama savjeta mjesnih zajednica

Prve konsultacije sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica

Pravilnik

Pravilnik o radu savjeta mjesnih zajednica opštine/grada

Publications: 

Policy brief “Prioritetne mjere za unapređenje rada mjesnih zajednica