Untitled design (6)

Promijeni ploču

Sažetak projekta koji provodi Zdravo da ste 

Naziv projekta je potreba za promjenama u bilo kojem pogledu, a “Promijeni ploču” je nešto što se u svakodnevnom govoru koristi da bi se naznačilo da ako nam nešto ne odgovara, to treba i promijeniti. Projekat će okupiti 10 mladih ljudi iz različitih društvenih sredina, koji će uz podršku mentora aktivno raditi na stvaranju muzike i teksta za najmanje dvije pjesme. Sama tema pjesama bit će njihov doživljaj stvarnosti i kritički osvrt na aktuelna dešavanja u našoj zemlji. Tokom provedbe projekta bit će snimljene dvije pjesme u profesionalnom studiju, što će za neke od učesnika/ca zasigurno biti novo iskustvo.

Projektni ciljevi

Ovim projektom ‘Zdravo da ste’ ima za cilj osnažiti mlade grada Banja Luka za veće učešće i angažman u stvaranju pozitivnog okruženja i inkluzivnijeg društva.

Svrha projekta je dati prostor i priliku mladima da kroz, kritički osvrt na svakodnevna dešavanja i kreativnost, kao kanal komunikacije, u javnom prostoru izraze svoja mišljenja i stavove o opštoj situaciji u BiH.

Specifični ciljevi:

  • Edukovati mlade o važnim životnim temama i uključiti ih u proces kreativnog stvaranja;
  • Razvoj kritičkog mišljenja i jačanje ličnih kompetencija.

Korisnici

Projekat je namijenjen mladima grada Banja Luke, od 15-30 godina. ‘Zdavo da ste’ planira okupiti mlade iz različitih društvenih sredina i različitih nivoa iskustva, ali i opću populaciju kao konzumente. Rezultati projekta (pjesme) doprijet će i do populacije izvan granica naše zemlje, imajući u vidu da su na Zapadnom Balkanu slični izazovi i prilike.

Glavne aktivnosti

  • Javni poziv za osnivanje benda – za sve zainteresovane  mlade ljude sa područja grada Banja Luke koji žele izraziti svoje mišljenje putem muzike.
  • Kreativni proces – Bend će konstantno raditi na kreativnom procesu uz podršku mentora. Grupa će se sastajati redovno, jednom sedmično.
  • Muzička vježbaonica – uz bend koji će se formirati na početku projekta i drugi će imati priliku stvarati i usavršavati se. ‘Zdravo da ste’ su dijelom opremili prostor za potrebe mladih koji se bave muzikom, a vježbaonicu će moći koristiti svi koji izraze želju i potrebu. Korištenje će biti besplatno, a termini se određuju po dogovoru.
  • Studijsko snimanje – kao kruna rada benda bit će snimljene dvije pjesme u muzičkom studiju. Ove će pjesme biti kanal komunikacije s javnošću kako bi se prenijela ključna poruka. Snimanje je predviđeno tokom šestog mjeseca provedbe projekta.

Povezane vijesti: 

MIJENJAJ PLOČU: Besplatna vježbaonica za mlade bendove u Banjoj Luci