Untitled design (13)

Obrazovanjem za održivi razvoj do aktivnog građanstva

Sažetak projekta koji provodi Udruženje “LAN”

Obrazovanje za održivi razvoj proces je cjeloživotnog učenja te je stoga potrebno osnažiti mlade na lokalnom nivou i na holistički, kritički i kreativan način razmišljaju i djeluju prema održivijem društvu. Projekt poseban naglasak stavlja na mlade ljude i njihovo pravo na razvoj i učenje, kao i njihovo pravo da zahtijevaju održivost i pravednost u svim aspektima društva, privrede i okoliša. Budući da je održivi razvoj široko definisan pojam, projekt ga nastoji objasniti putem srodnih tema: zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi urbani razvoj, održiva proizvodnja i potrošnja, te ravnopravnost i jednakost spolova.

Ciljevi projekta

Opći cilj

Jačanje kompetencija srednjoškolaca za kritičko promišljanje održivog razvoja (imamo samo jedan planet koji može opstati samo uz promjenu odnosa prema njemu).

Specifični cilj

Jačanje građanskih kompetencija srednjoškolaca za aktivno uključivanje i povećanje razumijevanja uloge vlastitog djelovanja u zajednici.

Korisnici 

Projekt će koristiti grupa od 30 učenika/ca iz 3 srednje škole (Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac) koji/e će biti direktno uključeni/e u sve planirane aktivnosti i osnaženi/e kroz obrazovanje i građanski aktivizam da pokrenu promjene u svojoj zajednici.

Krajnji korisnici su svi učenici/e odabranih škola kojima će biti predstavljeni svi rezultati aktivnosti i koji su pozvani da učestvuju u uličnim akcijama i drugim akcijama javnog zagovaranja koje će se organizovati tokom projekta. Krajnji korisnici su i građani/ke navedenih gradova, koji/e će kroz medijsku zastupljenost i vidljivost u zajednici dobijati redovne informacije o projektu, te biti svjesni važnosti održivog razvoja kao globalnog procesa bez alternative.

Glavne aktivnosti

  • Medijska prezentacija projekta
  • Odabir škola i učesnika/ca projekta
  • Prvo okupljanje svih učesnika/ca u Bihaću, međusobno upoznavanje i upoznavanje s projektom, utvrđivanje pravila, uspostava komunikacijskih kanala, druženje i održavanje prve grupne diskusije na temu: Planet Zemlja – naš zajednički dom.
  • Tri uvodne interaktivne radionice (po jedna u svakoj školi) tokom kojih će učenici/ce kroz različite aktivnosti dobiti osnovne informacije o svim aspektima održivog razvoja i važnosti obrazovanja za održivi razvoj.
  • Drugo okupljanje svih učesnika/ca u Bosanskom Petrovcu i održavanje druge grupne diskusije na temu: Aktivizam mladih za održivi razvoj.
  • Održavanje uličnih akcija u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Bosanskom Petrovcu na temu promocije održivog razvoja.
  • Završno okupljanje svih učesnika/ca i održavanje treće grupne rasprave na temu: Jednake mogućnosti za sve.
  • Završna projektna konferencija: Šta smo naučili i šta slijedi.