Untitled design (11)

Klimatski pametna zajednica

Sažetak projekta koji provodi Udruženje građana “Nešto više”

Na osnovu dugogodišnjeg rada i iskustva u području očuvanja životne okoline UG Nešto Više je ustanovilo problem nedostatka edukacije vezane za klimatske promjene, te su napisali projekat koji bi barem zagrebao površinu u ovom segmentu zaštite i djelovanja. Naime, radi se o projektu edukacije najmlađih (osnovne škole od V do IX razreda), novinara, poljoprivrednika, aktivista iz područja djelovanja, organizacija civilnog društva, pčelara i drugih zainteresiranih za zadanu tematiku klimatskih promjena i utjecaja i djelovanja UG Nešto više na iste. Sve edukacije će se osloniti na ukazanu potrebu postavljanja mini meteorološke stanice na Permakulturnom imanju UG Nešto Više u okolini Mostara, uvezivanjem iste sa već postojećom mrežom mjerenja u regiji i šire, te podatke učiniti dostupnima svim nabrojanim skupinama, ali i svim zainteresiranim građanima. Takođe, meteorološka stanica će biti povezana i sa već postojećim uređajem za mjerenje zagađenja zraka na Permakulturnom imanju UG ‘Nešto više’, a svi podaci dostupni kao i za samu meteorološku stanicu.

Kroz već spomenuti dugogodišnji rad na očuvanju životne okoline, spomenute skupine, posebno najmlađe, u UG ‘Nešto više’ uočili su kako ciljanu skupinu koja svoja stečena znanja najbrže i najbolje može širiti dalje i djelovati na najbolji mogući način.

Projektni ciljevi 

Opšti cilj

Podizanje svijesti stanovnika Mostara o utjecaju klimatskih promjena na sigurnost i stabilnost pojedinaca, grupa, zajednice i svijeta, a sve kroz postizanje konkretnih ciljeva projekta.

Specifični ciljevi

  • Educiranje i umrežavanje djece (100) i nastavnog osoblja (10) iz 4 OŠ iz Mostara od V do IX razreda kroz 5 radionica. Educiranje i umrežavanje novinara, predstavnika OCD, članova lokalne zajednice – poljoprivrednici, pčelari, aktivisti kroz 2 radionice (20) i Dan otvorenih vrata – puštanje u rad Meteorološke stanice (škole, poljoprivrednici, pčelari, građani itd. – 30)
  • Jačanje kapaciteta udruženja kroz uspostavljanje meteorološke stanice uz već postojeći uređaj za mjerenje zagađenosti zraka

Korisnici

Direktni korisnici: Školska djeca od V do IX razreda (100) i učitelji (10) sa područja Mostara – edukacija kroz 5 radionica. Predstavnici medija (10) – edukacija kroz 2 radionice, kao i minimalno 6 nastupa u medijima, kao i minimalno 6 tekstova objavljenih u toku godine. Predstavnici OCD, poljoprivrednici i pčelari, građani, aktivisti (30) – edukacija kroz „Otvoreni dan“ na Permakulturnom imanju UG Nešto Više.

Indirektni korisnici: roditelji/porodice/prijatelji svih učesnika, zainteresovani hobisti, istraživači, građani, itd.

Glavne aktivnosti 

  • Edukacija sa 4 osnovne škole u Mostaru, sa ukupno 5 posjeta farmi UGNV (od V do IX razreda) o permakulturi (očuvanje klime), borbi protiv klimatskih promjena, odgovornom i boljem upravljanju okolišem itd., sve primjereno uzrastu i pokazno/interaktivno, uključeno u Eko kviz s nagradama za učesnike i pobjednike.
  • 2 edukativne radionice sa medijima sa područja Mostara, pozvanim i zainteresiranim organizacijama civilnog društva i aktivistima, osmišljene kao neformalno druženje uz edukativni dio agronoma UG NV.
  • Postavljanje mini meteorološke stanice, u saradnji sa mladim meteorologom iz Mostara, povezivanje sa već postojećim stanicama u regionu i šire. UGNV će podatke objavljivati na UGNV fb stranici, a svi podaci će biti javno dostupni i upotrebljivi i nakon završetka projekta.
  • “Dan otvorenih vrata” na koji su pozvane sve do sada navedene grupe (mediji, OCD, škole, poljoprivrednici itd.) gdje će biti predstavljena mini meteorološka stanica i svi prisutni upoznati sa njenim radom i benefitima.

Povezane vijesti: 

Klimatski pametna zajednica: Kod Mostara instalirana meteorološka stanica