Iskra web SB - NE DIRATI

Helsinški parlament građana Banja Luka

Sažetak organizacijske strateške orijentacije

Helsinški parlament građana Banja Luka (HPG BL) je organizacija koja podržava i stimuliše autonomnost, ravnopravnost i slobodu svih građana i građanki pokretanjem i podržavanjem različitih demokratskih i mirovnih inicijativa i uključivanjem marginalizovanih društvenih grupa u demokratske procese.

Programska područja djelovanja: Jačanje civilnog društva i transformacija javne vlasti u servis građana; Zalaganje za rodnu jednakost; Kultura dijaloga i izgradnja povjerenje u društvu i Jačanje kapaciteta organizacije.

Ciljevi

 • Osnaživanje marginalizovanih grupa za političko djelovanje i unapređenje svog položaja u društvu,
 • Uticaj na institucije vlasti u BiH radi unapređenja zakona i javnih politika prema ovim grupama
 • Povećanje zastupljenosti i bolja prezentacija žena, mladih i manjina u medijima
 • Jačanje svijesti građana/ki u BiH o diskriminaciji marginalizovanih grupa i mehanizmima zaštite njihovih prava
 • Jačanje saradnje sa drugim organizacijama i institucijama u BiH, ali i na međunarodnom nivou
 • Približavanje obrazovnih programa, literature, znanja i vještina u vezi sa izgradnjom mira, razvojem civilnog društva i ljudskim pravima građanima/kama BiH,
 • Kontinuirano usavršavanje osoblja HPG BL i rad na održivosti organizacije.

Korisnici/ce

Organizacije civilnog drustva, grassroot organizacije i neformalne grupe, marginalizovane grupe, mladi i građani generalno.

Glavne aktivnosti

 • Politika razvoja ljudskih resursa, uključujući i razvoj indikatora za procjenu performansi rada osoblja;
 • Jačanje eksterne komunikacije (prema korisnicima, institucijama, međunarodnim organizacijama i donatorima) kroz jasno definisanje uloge i zadataka i zapošljavanje PR osobe. Cilj je dodatno ojačati imidž organizacije i učiniti rezultate rada vidljivijim i prepoznatljivijim u javnosti;
 • Obezbjeđivanje pozicije za pravnika/icu koji bi mogao rasteretiti postojeće zaposlene i pomoći u pravovremenom reagovanju na prijetnje i različite vrste kršenja i narušavanja ljudskih prava i sloboda, naročito u kontekstu negativnog razvoja situacije u RS;
 • Razrada internog sistema monitoringa i evaluacije.