Untitled design (31)

Forenzika nasilnog ekstremizma u digitalnom okruženju

Sažetak projekta koji provodi NVO JABiHEU

Projektom „Forenzika nasilnog ekstremizma u digitalnom okruženju“ nastoji se odgovoriti na novonastale trendove nasilnog ekstremizma na digitalnim medijima u BiH koji dolaze iz raznih izvora i u raznim formama: (jezik mržnje, dezinformacije, konflikt, lažne vijesti, poruke vjerskih/političkih vođa..). Projekat po prvi put spaja mlade, OCD, medije i fact check-ere, u prepoznavanju digitalnih/online sadržaja kojima se potiče nasilni ekstremizam, prate izvori i istražuju motivi, ciljevi onih koji stoje iza tih sadržaja.

Projekni ciljevi 

Opšti cilj

Uticati na kulturnu i društvenu matricu nasilnog ekstremizma u BiH aktiviranjem mladih u izgradnji mira i sigurnosti, a protiv sukoba uzrokovanih širenjem govora mržnje, dezinformacija i nasilja na digitalnim medijima u BiH.

Specifični ciljevi

Povećati efikasnost uticaja mladih na promjene nasilnog okruženja razvijanjem konkretnih alata (forenzika digitalnih medija za mlade), edukacijom, senzibilizacijom mladih, OCD-a i medija i uspostavom saradnje s nadležnim institucijama kroz razmjenu informacija.

Korisnici

 • 150 direktno uključenih mladih
 • Organizacije civilnog društva
 • Institucije Bih sa fokusom na Ministarstvo sigurnosti BiH
 • Novinari and fact checkeri
 • 480,000 mladih u BiH, javnost na Zapadnom Balkanu

Glavne aktivnosti

 • Konsultativni sastanci s organizacijama civilnog društva, novinarima i fact checkerima
 • Odabir mladih
 • Organizacija 6 obuka: 2 online i 4 u Tuzli, Mostaru, Banja Luci i Sarajevu
 • Organizacija 5 obuka u ruralnim područjima Bihaća, Zvornika, Trebinja i Laktaša
 • Razvijanje forenzičkih alata za sadržaje digitalnih medija (društvenih i online medija) i aplikacije Digitalna forenzička radionica
 • Kampanja podizanja svijesti o štetnim/radikalnim narativima koji vode ka nasilnom ekstremizmu

Povezane vijesti: 

Obuka mladima u Mostaru dala vještine kako da se nose sa izazovima digitalnog doba