v

CPI Radio Drama

Sažetak projekta koji provodi Centar za zastupanje građanskih interesa

Imajući u vidu nedostatak kvalitetnih medijskih sadržaja uopšte, a posebno radio programa, Fondacija CPI planira kreiranje kreativnog i zanimljivog sadržaja prilagođenog široj javnosti, u formi radio drame, koja bi se bavila temama državne uprave. Radio drama je takođe odličan način da se direktno utiče na svijest publike, kao i da se obezbijedi edukacija šire populacije o problemima u domenu djelovanja Fondacije, posebno imajući u vidu da je radio medij koji i dalje ima veliki domet i uticaj u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je povećanje informisanosti građana o temama iz oblasti upravljanja. Specifični ciljevi su promovirati, staviti u fokus i započeti diskusiju o temama upravljanja kao i pružiti podršku trenutnim aktivnostima zagovaranja CPI-ja kroz kreiranje sadržaja koji se može koristiti za buduće zagovaračke aktivnosti.

Fondacija CPI planira organizirati tim umjetnika koji će napisati, snimiti i producirati radio dramu u trajanju od 30 minuta, koja će funkcionisati u cjelini i zasebno u epizodama: 5 epizoda po 6 minuta, a koje će pokrivati teme iz oblasti upravljanja:

 1. Promocija digitalne pismenosti i borba protiv lažnih vijesti
 2. Sloboda govora
 3. Evroatlantske integracije i reforma javne uprave
 4. Učešće civilnog društva u donošenju odluka
 5. Borba protiv sive ekonomije i korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou.

Korisnici 

Korisnici su svi građani Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da se teme upravljanja tiču cjelokupne javnosti, ali i podgrupa kao što su, na primjer, mediji kojima pružamo inovativne sadržaje, druga udruženja građana koja mogu koriste proizvedene sadržaje, mladi za koje stvaramo nove i atraktivne interaktivne sadržaje koji promoviraju neformalno stjecanje znanja.

Uzimajući u obzir nisku opštu i digitalnu pismenost, te veliku zastupljenost radija kao medija u BiH, postoji potreba za kreiranjem kreativnih, satiričnih ili humorističnih sadržaja o važnim temama, koji bi putem radija bili dostupni starijim generacijama i preko streaming servisa kao kanala koji koristi značajan broj mladih.

Osim toga, studentima glume nedostaje iskustvo radio glume i zainteresovani su za ovu vrstu prakse, a pisci su zainteresovani za pisanje u ovom novom i rijetko zastupljenom formatu.

Radio drama će na kraju biti ustupljena “Biblioteci za slijepe i slabovidne osobe” kao format blizak njihovim korisnicima.

Glavne aktivnosti

 • Upravljanje projektom – priprema i praćenje toka projekta;
 • Kontinuirano finansijsko i narativno izvještavanje;
 • Izrada kreativnog scenarija za radio dramu u trajanju od 30 minuta;
 • Snimanje, mikanje, produkcija i postprodukcija radio drame: snimanje glasa, muzike, ambijentalnih zvukova itd.;
 • Izrada vizuelnog identiteta radio drame;
 • Promotivne aktivnosti kako bi se radio drama distribuirala i slušala što je više moguće.

Povezane vijesti: 

IBRET #1 PISCI U NEMIRU

IBRET #2 I KAD DAROVE NOSE

IBRET #3 DA LI LAŽEM KADA KAŽEM DA LAŽEM

IBRET #4 KLEVETA SLOBODE

IBRET #5 RAJSKI VRT

Na obostrani „Ibret“ ostvarena saradnja Fondacije CPI i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH