Iskra web SB - NE DIRATI

Centar za životnu sredinu

Sažetak organizacijske strateške orijentacije

CORE grant podrška će omogućiti i podržati dalje unapređenje rada Centra za životnu sredinu u narednom periodu, fokusiranjem na programske i strateške ciljeve, čime će se omogućiti kvalitetniji uticaj i korist za krajnje korisnike. Tokom naredne dvije godine, planirano je produbljivanje programskog rada unutar određenih tema, jačanje pravnih aktivnosti i proširenje komunikacije o aktivnostima i temama vezanim za životnu sredinu prema javnosti.

Ciljevi

Unapređenje rada Centra u smislu krajnjeg uticaja na politike zaštite životne sredine, podizanje javne svijesti o trenutnim izazovima s kojima se suočava bosansko-hercegovačko društvo i potreba mobilizacije stanovništva u njihovim lokalnim zajednicama.

Korisnici/ce

 • BiH građani/ke (direktno i indirektno)
 • Organizacije civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine i građanske inicijative
 • Vladine institucije na svim BiH nivoima
 • Mediji
 • Pravosudni sistem u BiH

Glavne aktivnosti

 • Izrada i usvajanja Strateškog plana za period 2024 -2026.
 • Podrška realizaciji aktivnosti koje se odnose na stratešku razvojnu komponentu svim programskih oblasti
 • Unapređenje finansijskog poslovanja
 • Podrška aktivnostima osiguranja sredstava baziranih na stvarnim internim i eksternim potrebama
 • Unapređenje rada sa krajnjim korisnicima i partnerima (pojedinci, udruženja i mreže)
 • Unapređenje sistema praćenja i mjerenja uspješnosti angažovanog osoblja i programskih/projektnih aktivnosti.