Buka logo

Centar za informativnu dekontaminaciju mladih – Buka

Sažetak organizacijske strateške orjentacije

Tokom narednih osam godina Centar za informativnu dekontaminaciju mladih ima za cilj ojačati svoju poziciju jedne od najmodernijih, samoodrživih, digitalnih medijskih organizacija u regiji, uz distribuciju putem nekoliko komunikacijskih kanala (web, društvene mreže, podcast, internet, radio i TV), ali i najuticajnija online zajednica koja dijeli zajedničke vrijednosti i konstantno komunicira kako bi kreirala i uticala na političke i društvene trendove u zemlji i regiji.

Vizija: Slobodno društvo u kojem svi muškarci i žene imaju jednaka prava i mogućnosti, i u kojem su mediji slobodni proizvoditi sadržaje od javnog interesa, inicirati razgovore o važnim temama i rasvjetljavati koruptivne radnje.

Misija: Buka je uticajni regionalni digitalni medij posvećen dekonstrukciji društvenih i političkih mitova, zabluda i manipulacija, te objektivnom izvještavanju, edukaciji javnosti i dosljednoj borbi za demokratske i civilizacijske vrijednosti razvijenih, modernih i pravednih društava 21. stoljeća.

Korisnici

Opšta publika (BiH, regija i dijaspora) – BUKA pravovremeno i tačno izvještava o temama relevantnim za širu javnost i poziva javnost i predstavnike vlasti na odgovornost

Novinari – aktivnosti CID-a često su usmjerene na novinarsku zajednicu s ciljem promocije izvještavanja od javnog interesa, aktivističkog stava i visokih etičkih standarda među kolegama novinarima.

Organizacije civilnog društva – Buka izvještava o akcijama građanskih aktivista, posebno ekoloških i ljudskih prava, radnika/ca koji/e se bore za svoja prava itd. Značajan dio sadržaja na portalu Buka posvećen je promociji građanskih aktivista, doprinoseći tako njihovoj vidljivosti i omogućujući im da iznesu svoje probleme, što onda doprinosi ostvarenju njihovih ciljeva. Dalje, CID povremeno organizuje obuku za građanske aktiviste o tome kako koristiti digitalne medije kako bi postigli veći publicitet i dobili širu podršku za svoje djelovanje. Ostvaruje saradnju s drugim organizacijama civilnog društva s kojima dijeli zajedničke vrijednosti.

Donosioci odluka – BUKA koristi svoj medijski utjecaj kako bi potaknula sistemske promjene po pitanjima od javnog interesa, podizanjem svijesti o društvenim problemima i praktikovanjem novinarstva zasnovanog na rješenjima.