Untitled design (36)

Borba protiv visoke korupcije: Snažniji nadzor, veća odgovornost!

Sažetak projekta koji provodi Transparency International BiH

U cilju ohrabrivanja građana u borbi protiv korupcije i povećanja odgovornosti u pravosudnim institucijama, TI BiH će implementirati niz aktivnosti, uključujući praćenje relevantnih procesa kako bi se identifikovali potencijalni slučajevi korupcije na visokom nivou, te obavještavanje nadležnih institucija o nepravilnostima, što im dalje omogućava da preduzmu konkretne mjere. Građani će biti osnaženi kroz informativne kampanje o mehanizmima prijavljivanja i antikorupcijskim alatima, te će se informisati o efikasnosti u procesuiranju korupcije. Dodatno, sve preporuke će biti distribuirane relevantnim institucijama.

Projektni ciljevi

Opšti cilj

Generalni cilj je izgradnja pritiska za odgovornije pravosudne institucije i efikasnije procesuiranje visoke korupcije, kroz jačanje monitoringa rada institucija i odgovornih lica u institucijama, postupanje prema nadležnim pravosudnim institucijama po svim uočenim nepravilnostima, te mobilizaciju građana kroz podsticanje na prijavljivanje nezakonitosti.

Specifični ciljevi

  • Identifikacija nepravilnosti u radu javnih institucija, s posebnim fokusom na slučajeve visoke korupcije, kroz monitoring javne potrošnje, javnih nabavki, analizu relevantnih izvještaja i odluka institucija
  • Osnaživanje građana da donesu promjene, kroz promociju alata za prijavu i postupanje po prijavama građana o korupciji, sa fokusom na visoku korupciju i osiguravanje odgovarajućeg institucionalnog odgovora na pritužbe građana
  • Jačanje nadzora nad procesuiranjem korupcije kroz jačanje pritiska za procesuiranje slučajeva od javnog značaja
  • Informisanje javnosti i zalaganje za efikasnije procesuiranje korupcije i jačanje vladavine prava i antikorupcijskih reformi

Korisnici

Ciljnu grupu predstavljaju pravosudne i druge relevantne institucije na svim nivoima, koje će imati koristi od informisanja o konkretnim slučajevima korupcije na kojima je potrebno djelovati, ali i sve pravosudne institucije koje će imati koristi od praćenja nalaza, koji će im pomoći da razviju efikasne pristupe u procesuiranju korupcije.

Glavne aktivnosti

  • Uspostavljanje okvira za monitoring institucija s ciljem identifikacije potencijalnih slučajeva visoke korupcije
  • Informisanje građana o mehanizmima prijave korupcije;
  • Prikupljanje i obrada podataka/informacija i reagovanje prema nadležnim tužilaštvima;
  • Vršenje pritiska na institucije da se procesuiraju prijavljeni slučajevi;
  • Izrada analize i aktivnosti javnog zagovaranja.