slavko curuvija

Fondacija Slavko Ćuruvija

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Fondacija Slavko Ćuruvija promoviše slobodu medija u javnom interesu kroz zaštitu bezbednosti novinara, izgradnju profesionalnih novinarskih kapaciteta i težnju ka odgovornosti u medijskom izveštavanju.

Opis projekta

Projekat se odnosi na našu stratešku orijentaciju u praćenju odgovornosti u medijima, kroz sistematsko praćenje rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM), uticanje na sprovođenje i/ili usvajanje medijskih zakona i angažovanje građana da vrše pritisak na relevantne institucije radi postizanja odgovornosti i transparentnosti.

Ciljevi projekta

Opšti cilj je doprineti efikasnom i efektivnom regulisanju elektronskih medija, s ciljem podrške slobodi izražavanja i informisanju građana Srbije u javnom interesu.

Poseban zadaci: • Sistematski pratiti sprovođenje medijskih zakona i odgovarajućih pravilnika; • Podizanje svesti javnosti o slučajevima kršenja zakona i podzakonskih akata; • Inspirisanje građana da aktivno učestvuju u zahtevanju odgovornosti i transparentnosti u institucijama relevantnim za regulaciju elektronskih medija; • Pojačati pritisak građana, civilnog društva i medijske zajednice za potpunu implementaciju mehanizama za ostvarivanje javnog interesa i zaštitu ljudskih prava u medijima.

Korisnici

Očekuje se da će profesionalni i nezavisni mediji, kao i novinari, imati koristi od projekta. U krajnjem ishodu, korist će biti za građane Srbije.

Glavne aktivnosti

• Kontinuirano praćenje sprovođenja zakona, uključujući reagovanje na kršenja, informisanje relevantnih aktera i građana, te iznošenje političkih preporuka;

• Kampanja javnog zagovaranja.