MicrosoftTeams-image

Potpisani ugovori sa dobitnicima Regionalnih grantova

Ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima Regionalnih grantova održana je 29. decembra putem ZOOM platforme!

O Regionalnim grantovima

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija kao države korisnice projekta SMART Balkan formiraju geografsku regiju u kojoj su one politički, društveno, kulturno i istorijski povezane.

Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u regiji, kroz poboljšanu saradnju između civilnog društva i vlasti te kroz izgradnju regionalnog partnerstva na svim nivoima da bi se povećao uticaj građana u procesu donošenja odluka, doprinet će potrebnoj promeni za kreiranjem inkluzivnih zajednica na Zapadnom Balkanu a što će u konačnici promovisati održivi razvoj njihovih društava. Učešće civilnog društva u procesu razvoja politika je jedan od najvažnijih osobina euroatlanskih integracija. Imajući u vidu da EU integracije nisu samo individualni cilj svake države korisnice, nego cele regije, ovaj projekat teži ka olakšavanju saradnje i umrežavanju na putu ka ostvarivanju pomenutog cilja. Za ovu potrebu, SMART Balkan je kreirao regionalnu shemu granta, kroz kreiranje regionalnih mreža ali će se partnerstva naglašavati gdje je god to moguće.

Regionalni grantovi su mehanizam za finansiranje konzorcijuma od najmanje 3 OCD iz 3 države i/ili formalne ili neformalne regionalne mreže za projekte vezanih za sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa snažnom regionalnom dimenzijom.

Dok će vrstu aktivnosti za podršku gore navedenim prioritetnim oblastima predložiti aplikant, sedeća lista navodi neke od predloga oblasti delovanja koje mogu biti obuhvaćene projektima:

Sigurnost i stabilnost

 • Borba protiv radikalizacije
 • Dezinformacije kao sigurnosne pretnje
 • Borba protiv trgovine oružjem
 • Borba protiv trgovine ljudima
 • Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti
 • Borba protiv organiziranog kriminala
 • Prevencija pranja novca
 • Borba protiv terorizma
 • Uticaj klimatskih promena na sigurnost i stabilnost u regionu
 • Energetska sigurnost
 • Spremnost na vanredne situacije
 • Interkulturalni dijalog
 • Socijalna kohezija, pomirenje i mir
 • Sigurnost ljudi (fizička zaštita integriteta osoba)
 • Rodna ravnopravnost
 • Cyber sigurnost
 • Zaštita podataka
 • Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti

Upravljanje

 • Promocija digitalne pismenosti
 • Sloboda izražavanja
 • Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka
 • Borba protiv lažnih vesti
 • Euroatlantske integracije
 • Digitalizacija
 • Reforma javne uprave
 • Borba protiv sive ekonomije
 • Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

Očekivani rezultati

 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva iz regije Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa sa njihovim kolegama u EU i javnim institucijama
 • Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana

Organizacije dobitnice Regionalnog granta:

 • Cooperation and development institute iz Albanije
 • Sos Helpline Nikšić iz Crne Gore
 • Novi Sad School of journalism iz Srbije
 • Albanian Disability Right Foundation iz Albanije
 • European Policy Centre iz Srbije
 • Institute for strategic Research and Education is Severne Makedonije
 • Children & youth iz Srbije
 • International association “Interactive open schools” – MIOS iz Bosne i Hercegovine
 • FINANCE THINK – Economic Research and Policy Institute iz Severne Makedonije

 


Movies & TV 10_26_2022 9_36_38 AM

Dajana Cvjetković gošća na RTCG u emisiji “Dnevna soba”

Dana 25. oktobra 2022. godine, naša projektna menadžerka – Dajana Cvjetković bila je gost na RTCG tokom emisije uživo “Dnevna soba” gde je sa crnogorskom javnošću podelila sve novosti o aktuelnim aktivnostima u okviru projekta i najavila prvu regionalnu konferenciju koja će se održati u Podgorici u decembru 2022. godine.

Pogledajte celi video:

 

 

IMG_20220824_100041

Radijsko gostovanje na Urban FM Skoplje

Radijsko gostovanje – Urban FM Skoplje

Programski menadžer SMART Balkans projekta, Aleksandar Cekov bio je gost na Urban FM 90.8 Skoplje u emisiji Marije Dimiskove gde je predstavio projektne aktivnosti i rezultate projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Tokom jutarnje radio emisije Aleksandar Cekov se usredotočio na podršku organizacijama civilnog sektora koje projekat pruža u okviru projektnih aktivnosti i pomenuo veliko interesovanje među ovim organizacijama za projekat što se ogleda u činjenici da je 600 organizacija iz regiona registrovano na Platformi za upravljanje grantovima.

Aleksandar je u emisiji analizirao i situaciju u civilnom sektoru u makedonskom društvu i objasnio kako će taj projekat doprineti poboljšanju situacije. Emisiju možete slušati na linku ispod:
https://bit.ly/3R3G1i8

impactassessors (3)

Javni poziv za PROCENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Javni poziv za PROCENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Referentni broj: NO 001 05/2022

Pozadina:

Projekat SMART Balkan objavljuje Javni poziv za procenitelje/ice uticaja, odgovorne za stručnu podršku detaljnoj proceni uticaja aplikanata za grantove i promatranje značaja i uloge aplikanata u društvu, efektima i rezultatima njihovih aktivnosti.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, (u nastavku Konzorcij) implementira projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija u regiji Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlanskim integracijama, ljudska prava i jednakost spolova (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, sa grantom vrednim preko 17 miliona Evra.

Fokus SMART Balkan projekta je distribucija preko 450 grantova (Core grantovi, medijski grantovi, lokalne inicijative, Creative Box, nacionalne intervencije, regionalni grantovi, Ad Hoc grantovi) i izgradnja kapaciteta OCD-a, medijskih i grupa građana i kampanja, sve povezano sa dve tematske oblasti: sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa jakim aspektom regionalne saradnje.

 

Core grantovi zajedno sa prilagođenom izgradnjom kapaciteta, omogućit će organizacijama civilnog društva (OCD) unapređenje kapaciteta organizacije i potaknuti da ponovo postave svoj strateški fokus na svoju osnovnu misiju. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritisaka koje stvara kratkoročno finansiranje projekata i fokusiranje na prioritete donatora. Core grant je namijenjen OCD koje ostvaruju značajan uticaj u području sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i koje imaju potencijal za još veći uticaj.

Baza procenitelja/ica uticaja će biti kreirana za svaku državu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) sa najmanje tri procenitelja/ice po zemlji.

Procenitelji/ce će raditi procenu uticaja  koristeći različite metode za prikupljanje podataka i analizu, bazirano na razvijenoj metodologiji, uz terenske posete organizacijama koje se procenjuju i njihovim stakeholderima.

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj ovog Javnog poziva je uspostavljanje baze procenitelja/ica uticaja radi podrške procesu donošenja odluka u upravljanju grantovima za aplikacije za core grantove iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Kosova, Crne Gore, Srbije i Albanije.

Planirana su dva Javna poziva za Core grantove, u junu 2022. i 2023. godine.

Angažovani procenitelji/ce uticaja će koristiti Alat za procenu kapaciteta organizacija civilnog društva (Civil Society Organization Capacity Assessment Tool (CSO CAT)), jednostavan za korištenje, koji će pružiti kvalitativni i kvantitativni pregled administracije, finansija, sigurnosti, ljudskih resursa, mobilizacije građana/ki, odnosa sa javnošću i upravljačkih sposobnosti organizacije. Dodatno, trebao bi pružiti pregled uloge i tipa organizacija u skladu sa glavnim programima, projektima, aktivnostima i rezultatima ostvarenim u zadnjih 5 godina.

Bazirano na inicijalnoj proceni kapaciteta potencijalnih primaoca grantova, procenitelj/ica uticaja će koristiti izvore podataka za osnovnu analizu sektora OCD u cilju merenja progresa ili uticaja izgradnje kapaciteta i programa Core grantova o razvoju organizacije, njihovom uticaju u zajednici i značaju za društvo kao i njihov potencijal za razvoj.

Izveštaj o proceni uticaja će se fokusirati na korisnike Core grantova za koje će projekat kreirati pozitivnu i dugotrajnu promenu, čak i kada se isti suočavaju sa ograničenjima u pogledu resursa tokom upravljanja projektima.

Obim posla

Procenitelji/ce uticaja će biti obučeni/e u cilju osiguravanja zajedničkog shvatanja i upotrebe alata CSO CAT.

Osoblje projekta će dodeliti jednom/oj ili više procenitelja/ica uticaja zadatak da urade procenu uticaja na osnovu CSO CAT alata. Procenitelji/ce će sprovesti procenu uticaja koristeći različite metode prikupljanja podataka i analize, ali terenska poseta organizacijama i njihovim stakeholderima je krucijalna.

Procena uticaja će biti jedan od koraka u procesu odabira organizacija kojima će biti dodijeljen Core grant.

Kodeks ponašanja

Procenitelj/ica uticaja će svoje zadatke obavljati pošteno i nepristrasno, poštujući pravila o nepristrasnosti, poverljivosti i sprečavanju sukoba interesa. Procenitelji/ce uticaja su vezani/e Izjavom o nepristrasnosti i poverljivosti i ona će biti potpisana prije početka procene. Ako procenitelj/ica  smatra da bi moglo doći do situacije sukoba interesa u vezi sa jednim ili više podnosioca/ica zahteva, mora odmah obavestiti Naručioca. Takođe, potrebna je stroga poverljivost od procenitelja/ice  koji/a je uključen/a u implementaciju ovog ugovora, posebno u pogledu ocenjivanja pojedinačnih prijava.

Potrebna podrška

Naručilac će osigurati da procenitelji/ce imaju advekvatnu administrativnu podršku i pristup relevantnim informacijama i prijavnim dokumentima kako bi se omogućilo proceniteljima/cama uticaja da obavljaju njihove zadatke.

Neophodna usluga prevođenja (ako se izveštaji o proceni sastavljaju na engleskom ili drugim službenim jezicima u zemljama SMART Balkan projekta), kao i tehnička podrška i oprema (računar, printer, internet) potrebna za angažman u proceni odgovornost je angažovanog/e procenitelja/ice uticaja.

Profil procenitelja/ice :

Uspešni kandidat/kinja za procenitelja/icu uticaja treba:

 1. Delovati u njegovom/njenom ličnom kapacitetu
 2. Imati najmanje BA/BSc diplomu
 3. Pokazati stručnost relevantnu za obim posla i zadatke opisane u projektnom zadatku
 4. Pokazati relevantno radno iskustvo od najmanje tri godine na metodološkim pitanjima i/ili izgradnji kapaciteta u oblasti razvoja OCD
 5. Imati iskustvo u aktivnom učešću i angažmanu u projektima u oblastima kao što su sigurnost i dobro upravljanje i upravljanje politikama
 6. Poželjno je prethodno iskustvo kao procenitelj/ica, evaluator/ica ili stručnjak/inja za M&E. Relevantno iskustvo, veštine i kompetencije će se dokumentovati u priloženom prijavnom obrascu (Aneks 2)
 7. Imati dokazanu sposobnost za obavljanje poslova procenitelja/ice, kao što su dobre analitičke veštine, veštine pisanja i izveštavanja
 8. Iskustvo i dobro razumevanje procesa i procedura upravljanja grantovima i razvoja OCD smatrat će se dodatnom prednošću
 9. Profesionalni nivo stručnosti i korištenja (govor, pisanje, razumevanje) lokalnih službenih jezika

Odabir procenitelja/ice:

Prijave za procenitelje/ice uticaja će biti razmatrane po primitku i zaključno sa rokom za podnošenje prijava to jeste 22/08/2022. godine. Odabrani kandidati/kinje će biti pozvani/e na razgovore/testiranje. Prva pripremna radionica će biti organizovana u periodu od 29/08/2022 do 09/09/2022. godine, u skladu sa Planom za objavu poziva za grant aplikacije. Prvi krug angažmana procenitelja/ica uticaja je planiran za već sredinom meseca septembra 2022 u skladu sa procenama primljenih prijava za Core grantove.

Procenitelji/ce uticaja ne mogu imati nikakav sukob interesa u pogledu organizacija čije prijave se evaluiraju i u samom procesu procene.

Nakon potpisivanja Ugovora o delu i Izjave o nepostojanju sukoba interesa, procenitelju/ici uticaja će biti dodeljena pojedinačna aplikacija za koju će on/ona pripremiti izveštaj o proceni.

Kako se prijaviti:

Ovaj poziv je otvoren za sve stanovnike/ce 6 zemalja uključenih u SMART Balkans projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Prijave za bazu procenitelja/ica uticaja trebaju biti dostavljene na e-mail [email protected]  i trebaju sadržavati sljedeće dokumente:

 • Prijavni obrazac (Aneks 1)
 • CV
 • Izjavu časti (Aneks 2)
 • Ostale dokumente kojima se potvrđuje polje stručnosti i specifične kvalifikacije aplikanata/ica

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Albanije:

Thirrja publike për vlerësues impakti Albania

Shtojca 1 – Formulari i aplikimit NO 005 AL/2022-1

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit NO 005 AL/2022-1

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Bosne i Hercegovine:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u BiH

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 05/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 05/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Crne Gore:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u Crnoj Gori

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Severne Makedonije:

Јавен повик за проценители/ки на влијание на граѓански организации (ГО) за С. Македонија

Анекс 1 – Формулар за аплицирање 015 07/2022

Анекс 2 – Изјава за чест 015 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice sa Kosova:

Thirrja publike për vlerësues impakti – Javni poziv za procenjivače uticaja OCD KOS

Shtojca 1 – Forma e Aplikimit për Vlerësues Impakti – Prilog 1 – Prijavni formular

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit – Prilog 2 Izjava časti

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Srbije:

Javni poziv za procenitelje/ice uticaja OCD u Srbiji

Prilog 1 – Prijavni obrazac  NO 016 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 016 07/2022

Poziv je otvoren do 22/08/2022.

 

objava info sesija regionalni grantovi

Info sesije

Poziv za aplikacije za Regionalne i Core grantove unutar projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu finansiran od strane Norveškog ministarstva spoljnih poslova održane su u četvrtak, 14.7.2022. na ZOOM platformi za više od 240 učesnika, predstavnike organizacija civilnog društva iz Albanija, Bosna i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Cilj ovih sesija je bio da se ove mogućnosti predstave zainteresovanim potencijalnim aplikantima.

Regionalni grantovi će podržati projekte u oblastima bezbednosti, stabilnosti i upravljanja, sa konzorcijumom od najmanje 3 OCD iz 3 zemlje i formalnim ili neformalnim regionalnim mrežama sa jakim regionalnim dimenzijama. Core grantovi će podržati OCD koji već imaju važan uticaj u oblastima bezbednosti, stabilnosti i upravljanja.

Prijave za obe vrste grantova se podnose onlajn putem Grant Management Platforme (GMP) do 07.08.2022. http://gmp.smartbalkansproject.org

coregrants proba (1)

Javni poziv na Core grantove

Javni poziv na Core grantove

Referentni broj poziva: SB SRB CG 01/22

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promene kroz OCD koje unapređuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
 • Povećana svest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Core grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje deluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

 1. Sigurnost i stabilnost
 2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Albanije:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Bosne i Hercegovine:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Crne Gore:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Srbije:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante sa Kosova:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebni prijavni formular za aplikante iz Severne Makedonije:

Javni pozivi za Core grantove dostupni su na našoj Grants Management Platformi – https://gmp.smartbalkansproject.org/ i potrebno je da se registrujete da biste videli potpune javne pozive i listu potrebnih dokumenata za prijavu za grantove. Na dnu početne stranice nalazi se detaljno uputstvo kako da se registrujete.

REGrants proba

Javni poziv na Regionalne grantove

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Regionalne grantove za aplikante iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promene kroz OCD koje unapređuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
 • Povećana svest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Regionalni grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje deluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

 1. Sigurnost i stabilnost
 2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebnu aplikacijsku formu za aplikacijski proces:

U narednim dokumentima možete pronaći Pitanja i odgovore sa Info sesije održane 14.7.2022:

Questions and Answers – Call for Applications – Regional Grants

_MG_9608

SMART Balkans Nacionalna konferencija u Beogradu

Nacionalna konferencija otvaranjа projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan održana je u Beogradu (30.06.2022), a okupila je oko 180 posetilaca i posetiteljki, uključujući predstavnike/ice organizacija civilnog društva, medija i aktivnih građana/ki Srbije. Pored toga, održane su i dve produktivne panel sesije na temu: Perspektiva bezbednosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i Dobro upravljanje i evropske integracije na Zapadnom Balkanu: trenutno stanje i uloga OCD.

 

Izvršna direktorka CRPM-a, gospođa Marija Risteska je u svom uvodnom obraćanju istakla potrebu za ovakvom podrškom organizacijama civilnog društva, ističući ulogu OCD kao nosilaca promena u društvu.

Izvršna direktorka CPCD-a, gospođa Aida Daguda u svom pozdravnom govoru osvrnula se na potrebu regionalnog umrežavanja kao načina da se maksimizira uticaj građana/ki i organizacija civilnog društva na procese donošenja odluka i ojača participativna demokratija u regionu, što je takođe jedan od ciljeva projekta.

Ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, Crnoj Gori i S. Makedoniji, Nj.E. gospodin Jørn Gjelstad dao je pregled dosadašnje podrške Kraljevine Norveške u regionu, posebno sektoru civilnog društva, ističući potrebu uključivanja građana/ki i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka.

 

U nastavku Konferencije, predstavljen je projekat sa fokusom na njegove ciljeve kao i program grantova u iznosu od 14,5 miliona evra koji je na raspolaganju organizacijama civilnog društva u regionu.

Četvorogodišnji projekat je jedan od najvećih norveških programa u regionu Zapadnog Balkana u iznosu od 17 miliona eura, a fokusira se na dobro upravljanje, te bezbednost i stabilnost, a implementira ga konzorcijum tri organizacije iz regiona: Centar za promociju civilnog društva (BiH), kao vodeći partner, Centar za istraživanje i kreiranje politika (MKD) i Institut za demokratiju i medijaciju (ALB).

pool (1)

POZIV ZA PRIJAVE – REGIONALNI FOND EVALUATORA

Sarajevo, 28.06.2022

Broj protokola: 667/2022

POZIV ZA PRIJAVE – REGIONALNI FOND EVALUATORA

Referentni broj poziva: NO001 06/2022

Pozadina:

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) iz Severne Makedonije i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu, koje doprinosi jačanju demokratije i evroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, grantom vrednim preko 17 miliona evra.

Konzorcijum projekta SMART Balkans objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za regionalni fond evaluatora.

Projektni zadaci za ovaj poziv su dostupni u Aneksu 1.

Kako se prijaviti:

Prijavu za Regionalni fond evaluatora treba dostaviti na email: [email protected] i treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

Prijavni formular (Aneks 2)

CV

Izjava o časti (Aneks 3)

Drugi dokumenti koji potvrđuju domen stručnosti i preciziraju kvalifikacije kandidata

Prijave slati sa naznakom u SUBJEKTU e-maila: Prijava BR. 001 06/2022 (ime podnosioca prijave). U telu e-pošte navedeni su nazivi svih podnetih dokumenata, a dokumenti su imenovani kako je navedeno u ovom odeljku. Sva dokumenta koja sadrže potpise treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, poređati dokumente u nekoliko mejlova, sa sledećim u polju SUBJEKTA: u prvi mejl upisati Prijava, BR 001 06/2022 (ime podnosioca) k / # , umesto oznake „k“ upisujete redni broj mejla, a umesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mejlova koje ćete poslati. U telu e-poruke navedite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u toj e-poruci

Ovaj poziv će ostati otvoren do kraja 2022. Prvi izbor će biti obavljen 15. jula 2022. godine.

Podnošenjem prijave, svi aplikanti su saglasni da će se njihove prijave čuvati narednih 36 meseci i da će ih po potrebi kontaktirati partneri Konzorcijuma.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Dodatni dokumenti:

Annex 1 – Terms of Reference NO001 06_2022

Annex 2 – Application Form NO001 06_2022

Annex 3 – Statement of Honor NO001 06_2022