FEA cover za web

Upravljanje rizikom od šumskih požara: Predstavljanje interaktivne mape podložnosti požarima

U sklopu projekta “Zajednička akcija za smanjenje povećanog rizika od šumskih požara po prirodu i ljude u kontekstu klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini” , Inicijativa za šumarstvo i okoliš – FEA organizovala je radionicu “Upravljanje rizikom od šumskih požara: Predstavljanje interaktivne mape podložnosti požarima”, koja se održala u četvrtak, 18.04.2024. godine, u Banja Luci.

Učesnici/ce iz relevantnih institucija, uprava i javnih šumarskih preduzeća imali su priliku da se upoznaju sa prvom interaktivnom GIS mapom podložnosti požarima u Bosni i Hercegovini, kao i sa nacrtom policy dokumenta “Mapa puta za smanjenje rizika od šumskih požara”. Na događaju je posebno naglašen značaj zajedničkih napora u smanjenju rizika od požara u kontekstu klimatskih promjena.

Prva interaktivna mapa podložnosti požarima, prezentovana na radionici, predstavlja korak naprijed ka efikasnijem upravljanju šumskim požarima u Bosni i Hercegovini, kao i jačanju otpornosti na klimatske izazove u budućnosti.

“Kao organizatori radionice želimo istaći izuzetnu važnost ove mape u unapređenju razumijevanja i odgovora na rizik od šumskih požara u Bosni i Hercegovini. Proces izrade interaktivne GIS mape podrazumijevao je intenzivan rad na prikupljanju, analizi i vizualizaciji podataka o područjima koja su izložena opasnosti od požara. Kroz ovaj proces, uspjeli smo identificirati ključne faktore rizika i odrediti prioritetna područja za primjenu preventivnih mjera. Važno je istaći da će ova mapa koristiti svim relevantnim stranama – od donosioca odluka i institucija, do lokalne zajednice i građana. Ona je rezultat zajedničkog napora svih učesnika projekta i pokazatelj koliko je važno uspostaviti saradnju između vladinog sektora i civilnog društva u cilju doprinosa rješavanju ovog izazova. Vjerujemo da će korištenje ove mape imati značajan uticaj na povećanje otpornosti na šumske požare i smanjenje šteta koje oni mogu prouzrokovati”, naglasila je Lejla Hukić, projektna koordinatorica. 

 

 „Kao predstavnik LFMWB programa za područje Republike Srpske a koji se implementira u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, htio bih da pohvalim izradu mape rizika/podložnosti požarima cjelokupnog područja Bosne i Hercegovine s obzirom da je u pitanju jedna od prvih mapa tog tipa izrađena u ovom regionu i prije svega, pohvalno je korištenje EFFIS baze podataka, koji su se i putem mojih istraživanja, pokazali kao relevantni i prilično tačni i u poređenju sa zvaničnim podacima npr. za Republiku Sprsku su pokazali da je opožarena površina u posljednih 20 godina oko 200.000 hektara dok se u zvaničnim evidencijama naših institucija vodi otprilike 100.000 hektara, tako da mogu zaključiti da sateliti „ne lažu“ i smatram da su ovako korišteni podaci relevantniji nego zvanični podaci, koje se često redovno ne ažuriraju“, ustakao je Miroslav Rakita, predstavnik Landscape Fire Management programa na Zapadnom Balkanu i učesnik radionice. 

Interaktivnu GIS mapu podložnosti požarima u Bosni i Hercegovini pronađite na web platformi koja je kreirana uz SMART Balkan podršku u cilju podizanja svijesti o uticajima i posljedicama klimatskih promjena po pitanju šumskih požara, na sljedećem LINKU.