Iskra web SB - NE DIRATI (25)

SMART GAP: SITUACIONA RODNA ANALIZA

U današnjem globalnom društvu, rodna ravnopravnost ostaje ključni izazov koji se proteže kroz sve sfere života. Unapređenje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i djevojčica su ne samo moralni i pravni imperativi, već su i ključni za postizanje održivog razvoja, ekonomske produktivnosti i socijalne kohezije. Rodna situaciona analiza predstavlja temeljno istraživanje koje ima za cilj da osvijetli kako rod i rodne uloge utiču na živote pojedinaca u određenom društvenom i ekonomskom kontekstu. Kroz ovu analizu, Centar za razvoj mladih PRONI teži da identifikuje ključne rodne prepreke i nejednakosti, u cilju razumijevanja njihovih uzroka i posljedica. 

Ovaj dokument se fokusira na različite aspekte rodne dinamike, uključujući pristup obrazovanju, zaposlenju, zdravstvenoj zaštiti, učešću u političkom i javnom životu, kao i izloženost nasilju na osnovu (s)pola. Pored toga, analiza razmatra kako se rodne nejednakosti prepliću sa drugim faktorima diskriminacije, kao što su rasa, etnicitet, socioekonomska pozicija, starost i invaliditet, nudeći tako sveobuhvatan pogled na složene izazove s kojima se suočavaju različite grupe u Brčko distriktu BiH. 

Cilj ovog dokumenta je da posluži kao platforma i osnova za razvoj Gender akcionog plana Brčko distrikta BiH, politika, programa i intervencija koje promovišu rodnu ravnopravnost i osnaživanje. Kroz situacionu analizu, želimo da osiguramo da su svi napori usmjereni na najefikasniji način, uzimajući u obzir specifične potrebe i okolnosti različitih rodova i grupa unutar društva. Ovaj uvod postavlja temelje za dublje razumijevanje i angažovanje u rodnoj tematici, naglašavajući važnost kontinuiranog istraživanja, dijaloga i akcije. 

Kroz zajedničke napore, možemo težiti ka stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva za sve građane i građanke, bez obzira na njihovu pozadinu, u našoj zajednici.

Više o aspektima na koje se fokusira i rezultatima istraživanja saznajte preuzimanjem dokumenta na LINKU