Untitled design (15)

Doprinos energetskoj sigurnosti (Security of Supply) kroz akciju poticanja zelene energetske tranzicije – SoS

Opis projekta koji provodi Centar za energiju, okoliš i resurse- CENER 21

Cilj projekta je podržati energetsku tranziciju i ojačati energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine te doprinijeti ispunjenju nacionalnih/entitetskih strateških dokumenata i Zelene agende za Zapadni Balkan na području BiH. Kroz tri radna paketa, projekat će omogućiti razmjenu znanja i iskustava iz perspektiva različitih sudionika vodeći se tzv. “quintuple helix” pristupom, a koji podrazumijeva saradnju između organizacija civilnog društva (OCD), akademske zajednice, industrije, institucija i šire javnosti. Provedba projekta se zasniva na dva osnovna principa: dijeljenje znanja i umrežavanje s ciljem da se interesnim stranama prenesu relevantne vještine uz izradu rezultata koji pružaju osnovu za repliciranje, na taj način omogućavajući širenje dosega projekta i stvarajući uslove za doprinos energetskoj tranziciji. Tokom provedbe projekta posebna će se pažnja posvetiti energetskoj sigurnosti sa aspekta rješavanja pitanja energetskog siromaštva (energija za sve – pravedna energetska tranzicija), budući da sigurnost snabdijevanja u konačnici doprinosi rješavanju pitanja energetskog siromaštva.

Ciljevi projekta

  • Opšti cilj projekta: Jačati energetsku sigurnost kroz zajedničku akciju quintuple helixa (nadležnih institucija, OCD, akademske zajednice, industrije i šire javnosti) na poticanju zelene energetske tranzicije sa kombinovanjem pristupa “bottom-up” sa pristupom “top-down”
  • Specifični cilj projekta 1: Jačati kapacitete svih aktera o energetskoj tranziciji kao alatu za uspostavljanje energetske sigurnosti i značaju zajedničke saradnje
  • Specifični cilj projekta 2: Jačati kapacitete za dekarbonizaciju proizvodnog procesa, uspostavljanje energetskog menadžmenta i postizanje sigurnosti snabdjevanja iz obnovljivih izvora energije u malim i srednjim preduzećima (MSP).
  • Specifični cilj projekta 3: Promovisati EU politike i prakse država, lokalnih zajednica, industrija i domaćinstava za uspostavljanje energetske sigurnosti.

Kome će projekt koristiti?

Projekt će imati širok spektar korisnika, uključujući OCD koje će kroz projekat dobiti ojačano znanje o tehničkim, ekonomskim i političkim aspektima energetske sigurnosti, što im dalje može pomoći u njihovoj misiji i djelovanju iz oblasti energije. Akademska zajednica će imati priliku za istraživanje i razvoj u vezi s energetskom sigurnošću i dekarbonizacijom, što će doprinijeti novim izvorima financiranja, partnerstvima i suradnji s industrijom i drugim sudionicima.  Vladina tijela će imati koristi od vrijednih informacija i preporuka koje će im pomoći u razvoju efikasnih politika i propisa u oblasti energije, u cilju jačanja energetske sigurnosti uzimajući u obzir “top-down” pristup, kao i podizanju svijesti javnosti o važnosti energetske sigurnosti. MSP će ostvariti korist kroz povećanje efikasnosti resursa, smanjenje utjecaja na okoliš i povećanje učinkovitosti na bazi preporuka dobivenih kroz provedbu audita resursne efikasnosti i čistije proizvodnje (RECP), što će rezultirati uštedom troškova i povećanjem konkurentnosti na tržištu. Javnost će imati pristup informacijama o najboljim praksama energetske sigurnosti i prelaska na zelenu energiju, što će im omogućiti da donose informirane odluke i smanje troškove energije, poboljšaju financijsku dobrobit i podrže inicijative u ovom području.

Glavne aktivnosti

  • Jačanje kapaciteta interesnih strana za unaprijeđenje energetske sigurnosti:

Mapiranje interesnih strana u BiH u oblasti sigurnosti snabdijevanja

Organizacija i provedba radionica razmjene znanja o energetskoj sigurnosti

Zagovaranje rezultata i preporuka projekta ka donosiocima odluka na višim nivoima vlasti

Izrada izvještaja o zaključcima projekta i preporukama eksperata za različite interesne strane

  • Jačanje kapaciteta MSP-a za dekarbonizaciju i unaprijeđenje energetske sigurnosti:

Organizacija i provedba treninga za MSP na temu resursne efikasnosti, čistije proizvodnje i energetskog menadžmenta

Provedba RECP audita u 5 proizvodnih MSP

Izrada tranzicijskih planova na osnovu provedenih RECP audita i provedba identificiranih mjera

  • Podizanje svijesti javnosti o važnosti i načinima unaprijeđenja energetske sigurnosti:

Provedba intenzivne promotivne kampanje za stanovništvo

Organizacija izazova za stanovništvo sa ciljem uštede električne energije

Izrada i promocija Studije slučaja o provedbi RECP audita u proizvodnim MSP-ima

Intervjuisanje pet eksperata na temu energetske sigurnosti

Organizacija Finalne konferencije posvećene ostvarenim rezultatima projekta

Povezane vijesti: 

Zajedno sa CENER 21 kreirajte energetski sigurnu BiH

Zelena tranzicija: Izazovi i mogućnosti za bosanskohercegovačku privredu