Iskra web SB - NE DIRATI

Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI)

Sažetak organizacijske strateške orijentacije

Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) je mirovna nevladina organizacija u BiH međunarodno priznata po svojim inovativnim pristupima mirovnom obrazovanju, multimedijalnom stvaralaštvu, tranzicionoj pravdi, prevenciji sukoba, ljudskim pravima i postkonfliktnom pomirenju. CPI je osnovan 2011. godine sa vizijom da stremi ka društvu u kojem ljudi različitost više ne doživljavaju kao izvor sukoba, nego kao osnovu napretka preusmeravajući fokus na ekonomski razvoj, unapređenje obrazovnog sistema, stvaranje stabilne demokratije i njegovanje trajne kulture mira.

Ciljevi

Rad Centra za postkonfliktna istraživanja fokusiran je na stvaranje prostora da različite grupe čuju različite narative, otvoreno razgovaraju o problemima, budu inspirisani alternativnim narativima i gledaju u budućnost. Tako omogućava građanima/kama u društvima pogođenim sukobima i polariziranim društvima da kreiraju sopstvene mirovne narative i zajedno rade na izgradnji i očuvanju mira.

Korisnici/ce

Primarni korisnici/ce  su bosanska i balkanska omladina, manjine poput pripadnika romske i LGBT+ populacije, marginalizirane grupe kao što su žrtve seksualnog nasilja u ratu, te bosanski spasioci i preživjeli. Svi multimedijalni materijali i alati koje CPI kreira nadopunjuju glavne programe i  posvećeni su davanju glasa marginalizovanim i nezastupljenim zajednicama.

Glavne aktivnosti

Povećanje organizacionih kapaciteta obezbjeđivanjem sredstava za zapošljavanje osoblja, poboljšanje tehničkih kapaciteta i razvoj ključnih programa: Historijsko pamćenje i mirovno obrazovanje, Koalicija za prevenciju genocida i masovnih zločina na Zapadnom Balkanu, projekat Holokaust i mir i Muzej mira Zapadnog Balkana.