57

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој (ЛЕАД)

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Стратешкиот план на ЛЕАД 2022-2025 се темели на 4 стратегиски области на делување: Внатрешни капацитети и финансиска одржливост Ученичко учество и активизам во образованието Образовни проце ...