Local Initiatives

Јавен повик за грантови за Локални иницијативи

Референтен број: SB MKD LI 01/22 

Проектот СМАРТ Балкан објавува јавен Повик за грантови за Локални иницијативи, за апликантите од Северна Македонија.  

СМАРТ Балкан проектот, финансиран од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка, го спроведува конзорциумот на организации: Centar za promociju civilnog drustva (CPCD) од Босна и Херцеговина како водечки партнер во партнерство со Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и медијација (ИДМ) од Албанија. 

Општа цел на Проектот е да придонесе за зајакнување на партиципативните демократии и евроатлантските интеграции во земјите од Западен Балкан преку зајакнување на граѓанските организации (ГО) и мрежите на ГО за посилна и поактивна улога во создавањето мирни и инклузивни општества за одржлив развој во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово , Црна Гора, Северна Македонија и Србија. 

Специфични цели на проектот СМАРТ Балкан се: 

  • Посилни, поодржливи и подинамични граѓански организации во шесте држави од регионот на Западен Балкан; 
  • Развиени силни регионални партнерства помеѓу граѓански организации од регионот на Западен Балкан, и релевантни чинители од ЕУ и јавните институции;  
  • Зголемена ефективност на промените иницирани од граѓаните преку ГО кои ги унапредуваат безбедноста и стабилноста и владеењето во регионот на Западен Балкан; 
  • Зголемена јавна свест за важноста на активното учество на граѓаннскиот сектор во клучните развојни иницијативи во регионот на Западен Балкан. 

 

Грантовите за локални иницијативи ќе обезбедат финансирање на проекти поврзани со двете главни области: 

  1. Безбедност и стабилност 
  1. Добро владеење 

Во следните документи можете да најдете детални упатства и потребните образци за аплицирање: 

Tags: No tags