JAVNI

Poziv za dostavljanje ponuda

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u okviru projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, kojeg finansijski podržava Kraljevina Norveška raspisuje poziv hotelima u Podgorici za dostavljanje ponuda za iznajmljivanje sale za održavanje dvodnevne konferencije i hotelski smještaj za učesnike/ce.

Predmet nabavke Nabavka usluga smještaja i sale
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
Naziv projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan
Lokacija Marka Marulića 2/III, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Kontakt e-mail [email protected]
Datum objave poziva 18.10.2022.
Trajanje poziva za dostavu ponuda 15 dana
Rok za dostavu ponuda 02.11.2022 do 17:00 sati

Predmet nabavke je hotelski smještaj za učesnike/ce regionalne konferencije i sala za održavanje konferencije smještajnog kapaciteta do 100 osoba, za potrebe projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan.

Ponuđač treba dostaviti sljedeće dokumente: 

  1. PONUDA – ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog lica, a treba da sadrži sljedeće dokumente i informacije:

2. Izjava časti ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog lica

Ponude se dostavljaju elektronski (e-mail) na adresu [email protected], sa naznakom u naslovu e-maila: Ponuda po otvorenom postupku  br. NO001 08/2022, naziv ponuđača, do 02.11.2022. do 17:00.

Cijeli poziv pronađite OVDJE.

Ponuda i sva korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se pismenim putem na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Sve zahtjeve za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu tražiti isključivo u pisanoj formi, slanjem upita na email adresu [email protected], do 26.10.2022. Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, bit će objavljeni na istoj stranici gdje je objavljen i Poziv za dostavu ponuda, najkasnije 5 dana prije isteka roka za slanje ponude (02.11.2022. do 17:00 sati) kao sastavni dio objave o otvorenom postupku nabavke.