Nacionalne intervencije

Grantovi za nacionalne intervencije su su mehanizam za finansiranje nacionalnih projekata vezanih za bezbjednost i stabilnost i upravljanje.

Projektni finansirani u okviru nacionalnih intervencija trebaju biti bazirani na relevantnim strategijama/ili politikama, doprinoseći njihovim ciljevima.

Prihvatljive aktivnosti su kampanje zagovaranja koje uključuju promotivne i druge materijale i aktivnosti (npr. policy brief, istraživanje, video, događaj, performans, medijski proizvodi, angažovanje infuensera/ica, isključujući printani promotivni materijal) i radne grupe za uspostavu mehanizama i/ili razvoj akcionih planova, strategija, procedura i slično u kojima su angažovani eksperti/ce.

Predviđeni period trajanja podržanih inicijativa je od 12 do 18 mjeseci a ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi 61.902.000.00 NOK.

First call grantees

Name of the organizationArea of workGrants fundedGrant value (NOK)Start dateEnd dateRelated Links
CPCDLocal policiesn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.cpcd.ba
IDMGovernancen/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.idm.org
CRPMCSO Empoweringn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.crpm.org
CPCDHuman Rightsn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.cpcd.ba
IDMSecurity issuesn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.idm.org

Second call grantees

Name of the organizationArea of workGrants fundedGrant value (NOK)Start dateEnd dateRelated Links
CPCDLocal policiesn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.cpcd.ba
IDMGovernancen/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.idm.org
CRPMCSO Empoweringn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.crpm.org
CPCDHuman Rightsn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.cpcd.ba
IDMSecurity issuesn/an/a01.01.2023.31.12.2023.https://www.idm.org